Audyt dostawcy w Chinach

Dzięki audytowi poznają Państwo wcześniej dostawcę w Chinach i mają możliwość wcześniejszej kontroli jakości produkcji, maszyn i narzędzi.

Audyt w Chinach: znalezienie optymalnego partnera produkcyjnego

Podczas pierwszego audytu sprawdzamy, czy powstało pierwsze wrażenie dla ewentualnej udanej współpracy. Podczas pierwszego audytu, poprzez zwiedzanie zakładu, wstępne rozmowy osobiste, badanie dokumentów firmy, oględziny maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zwiedzanie biura i pomieszczeń magazynowych, uzyskuje się dobre pierwsze wrażenie o potencjalnym partnerze biznesowym. Zwykle wyjaśnia się też następujące kwestie:

– personel pracuje zgodnie z ustalonymi planami produktów

– w zakładzie istnieją rozsądne środki bezpieczeństwa i higieny pracy

– Personel jest zmotywowany i wystarczająco przeszkolony

– Czy w każdej chwili dostępna jest wystarczająca liczba pracowników

– jaka jest sytuacja finansowa strony umowy

– czy pomieszczenia są czyste i odpowiednie do produkcji

– Jak zorganizowane jest zapewnienie jakości w fabryce?

– Jakie jest wrażenie, że fabryka jest w stanie prawidłowo zrealizować Twoje zamówienie?

 

Pod warunkiem, że w zakładzie są aktualne produkcje, można sprawdzić nawet krótkie procesy produkcyjne i próbki. Jeśli dla produktów muszą być dostępne ważne raporty z badań, np. pod kątem zgodności z dyrektywami CE, oryginały tych dokumentów można również sprawdzić na miejscu.

 

Audyty higieniczne

Audytujemy również firmy produkujące żywność lub dobra konsumpcyjne, czyli produkty mające kontakt z żywnością, błonami śluzowymi człowieka lub przeznaczone do kontaktu ze skórą lub włosami człowieka przez dłuższy czas. Wcześniej warto mieć dowód, że ludzie w fabryce są wystarczająco przeszkoleni w zakresie standardów higieny. Do tych audytów należą:

Lokale i urządzenia towarzyszące (np. sanitariaty) muszą być czyste, odpowiednio wentylowane i oświetlone. Podłogi, okna, narzędzia, maszyny robocze i powierzchnie robocze muszą być czyste i możliwe do czyszczenia oraz muszą być łatwe i szybkie do czyszczenia przez cały czas.

Produkty produkcji nie mogą być dotknięte niczym spowodowanym przez warunki zewnętrzne, takie jak kurz, patogeny czy szkodniki. Podczas produkcji wszystkie elementy produktu, powierzchnie robocze itp. muszą być chronione przed kaszlem, kichaniem, pyłem itp.

Postępowanie z żywnością

Należy zadbać o to, aby na żywność nie oddziaływały czynniki zewnętrzne, takie jak kurz czy patogeny. Dotyczy to również higienicznego przechowywania i higieny personelu podczas przetwarzania żywności.

Wszystkie przedmioty mające kontakt z żywnością muszą być zawsze czyste i nieuszkodzone oraz nie mogą negatywnie wpływać na żywność. Ponadto wszystkie artykuły muszą być przebadane przez LFGB, aby w żywności nie odkładały się substancje alergizujące lub zagrażające zdrowiu. Dotyczy to również kontenerów transportowych. Należy również zapewnić, aby wszystkie przedmioty w produkcji, pojemniki do transportu i przechowywania żywności itp. były dostosowane do temperatury, na którą są narażone, przez odpowiednią temperaturę dla danej żywności.

Higiena osobista

Należy przestrzegać i sprawdzać przede wszystkim następujące przepisy dotyczące higieny pracy:

 • czystą i odpowiednią odzież roboczą (nakrycie głowy przy pracy z nieopakowaną, łatwo psującą się żywnością),
 • regularne czyszczenie rąk, dłoni i przedramion musi odbywać się w każdym przypadku przed rozpoczęciem pracy, po każdej wizycie w toalecie oraz przy zmianie stopni roboczych. Do suszenia muszą być dostępne ręczniki jednorazowe,
 • Zdezynfekować ręce, np. po skorzystaniu z toalety i/lub wykonaniu brudnej pracy (nawet jeśli użyto rękawic).
 • Brak biżuterii na ręce (pierścionki, zegarki, bransoletki),
 • Krótkie, czyste, niepomalowane paznokcie,
 • Nawet małe rany muszą być pokryte wodoodpornie
 • Unikanie wpływania na produkcję podczas kichania lub kaszlu
 • Zakrywanie włosów (zwłaszcza długich)
 • Jedzenie, picie, palenie nie w produkcji
 • Osoby, które źle się czują, nie mogą brać udziału w produkcji
 • Jak często pracownicy są szkoleni w zakresie higieny żywności?

Kontakt z żywnością mogą mieć tylko osoby, które nie mają żadnych chorób lub objawów takich chorób, które mogą być przenoszone przez żywność.

 

Higiena przemysłowa

Higiena przemysłowa w przemyśle spożywczym obejmuje wszystkie środki mające na celu utrzymanie czystości miejsc pracy i urządzeń. Należą do nich m.in.

 • przestrzenne oddzielenie obszarów czystych i nieczystych
 • magazynowanie odpadów na obszarach chronionych
 • Oddzielne stanowiska pracy dla specjalnych procesów produkcyjnych (np. jedno pomieszczenie dla przetwórstwa mięsnego, jedno dla przetwórstwa warzyw).
 • Konsekwentne czyszczenie wszystkich urządzeń mających kontakt z żywnością.
 • regularne sprzątanie pomieszczeń, w których odbywa się magazynowanie lub przygotowanie
 • stosowanie różnych ściereczek do czyszczenia różnych obszarów zakładu

Co jeszcze należy do higieny przemysłowej

 • Stoły, blaty robocze, linie produkcyjne itp. muszą być łatwo i szybko zmywalne oraz nie mogą mieć żadnych uszkodzeń
 • Przybory i materiały robocze oraz materiały do pakowania żywności nie mogą zawierać żadnych substancji budzących zastrzeżenia (są bezpieczne dla żywności).
 • Wszystko co dotyczy chłodzenia żywności musi być ustawione na optymalną temperaturę i regularnie rozmrażane
 • Deski do krojenia nie mogą być wykonane z drewna.
 • Maszyny nie mogą uwalniać smarów do środków spożywczych
 • Podłogi muszą być antypoślizgowe i łatwe do czyszczenia
 • Pomieszczenia robocze muszą być wystarczająco oświetlone i wentylowane

Musi być dostępna umywalka przeznaczona wyłącznie do mycia rąk (z mydłem, środkiem dezynfekcyjnym, szczotką do mycia rąk i ręcznikami jednorazowymi).

Higiena produktu

Dla optymalnej higieny produktu należy również zwrócić uwagę na:

 • Magazyn musi być czysty i schludny
 • Żywność wymagająca chłodzenia musi być przechowywana w odpowiedniej temperaturze.
 • Nieprzerwany łańcuch chłodniczy dla produktów wymagających chłodzenia
 • Żywność nie może wpływać negatywnie na siebie, gdy różne produkty są produkowane równolegle.
 • Należy zapewnić właściwą segregację towarów: oddzielne przechowywanie i procesy produkcyjne poszczególnych elementów.
 • Ścisłe rozdzielenie narzędzi dla różnych produktów. Detergenty, środki dezynfekujące i inne chemikalia muszą być przechowywane oddzielnie od środków spożywczych
 • Należy wykluczyć niekorzystne efekty spowodowane przez szkodniki, kurz, patogeny itp. (należy również unikać dotykania żywności ręką).

Dodatkowe ważne kontrole dla audytów społecznych (audytów etycznych)

 • Przepisy dotyczące higieny, bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu
 • Czyszczenie i postępowanie z odpadami
 • Praca z dziećmi i młodzieżą/praca z osobami starszymi
 • Warunki pracy, w tym praca przymusowa, reprezentacja pracowników, środki dyscyplinarne i dyskryminacja.
 • Godziny pracy/okresy urlopowe/ praca w weekendy i wynagrodzenie
 • Praca kobiet w ciąży i/lub osób chorych

Nasze podejście na miejscu jest następujące:

 • Dyskusja na temat procesu, znaczenia i korzyści płynących z audytu społecznego
 • Zwiedzanie fabryki / zwiedzanie wszystkich pomieszczeń na miejscu
 • Przegląd dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, urlopów, personelu
 • Wywiady z losowo wybranymi pracownikami przez audytora na miejscu (wywiady grupowe i indywidualne)
 • Ostateczne spotkanie z dostawcą

 

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.