Controle van de leverancier in China

Met de audit leert u de leverancier in China vooraf kennen en heeft u de mogelijkheid om de productiekwaliteit, machines en gereedschappen vooraf te laten inspecteren.

Audit in China: de optimale productiepartner vinden

Tijdens de eerste audit gaan wij na of de eerste indruk voor een mogelijke succesvolle samenwerking is gewekt. Tijdens de eerste audit wordt een goede eerste indruk van de potentiële zakenpartner verkregen door een rondleiding door de fabriek, eerste persoonlijke gesprekken, bestudering van de bedrijfsdocumenten, visuele inspectie van de machines en produktiefaciliteiten en een rondleiding door het kantoor en de opslagruimten. Meestal worden ook de volgende vragen verduidelijkt:

– het personeel werkt volgens vaste productplannen

– er zijn redelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de fabriek

– Het personeel is gemotiveerd en voldoende opgeleid

– Is er voldoende personeel beschikbaar

– wat is de financiële situatie van de overeenkomstsluitende partij?

– zijn de lokalen schoon en geschikt voor de productie

– Hoe is de kwaliteitsborging in de fabriek gestructureerd?

– Wat is de indruk dat de fabriek in staat is uw bestelling goed uit te voeren?

 

Mits er lopende produkties in de fabriek zijn, kunnen zelfs korte produktieprocessen en monsters worden gecontroleerd. Als voor de producten belangrijke testrapporten beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld voor de naleving van de CE-richtlijnen, kunnen de originelen van deze documenten ook ter plaatse worden ingezien.

 

Hygiënecontroles

Wij controleren ook bedrijven die levensmiddelen of consumptiegoederen produceren, d.w.z. producten die in contact komen met voedsel, menselijke slijmvliezen of bestemd zijn om gedurende langere tijd in contact te komen met de menselijke huid of haar. Het is zinvol om vooraf het bewijs te hebben dat de mensen in de fabriek voldoende zijn opgeleid in hygiënische normen. Deze controle omvat:

De lokalen en bijbehorende voorzieningen (bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen) moeten schoon, voldoende geventileerd en verlicht zijn. Vloeren, ramen, werktuigen, werkmachines en werkoppervlakken moeten schoon en te allen tijde gemakkelijk en snel te reinigen zijn.

De producten van de productie mogen niet worden aangetast door externe omstandigheden zoals stof, ziekteverwekkers of ongedierte. Tijdens de productie moeten alle onderdelen van het product, werkoppervlakken enz. worden beschermd tegen hoesten, niezen, stof enz.

Omgaan met voedsel

Er moet voor worden gezorgd dat het voedsel niet wordt aangetast door invloeden van buitenaf, zoals stof of ziekteverwekkers. Dit omvat ook hygiënische opslag en personeelshygiëne tijdens de voedselverwerking.

Alle voorwerpen die met voedsel in aanraking komen, moeten steeds schoon en onbeschadigd zijn en mogen het voedsel niet aantasten. Bovendien moeten alle artikelen LFGB-getest zijn, zodat er geen allergene of gezondheidsbedreigende stoffen in het voedsel terecht kunnen komen. Dit geldt ook voor transportcontainers. Ook moet ervoor worden gezorgd dat alle onderdelen van de productie, recipiënten voor het vervoer en de opslag van levensmiddelen, enz.

Persoonlijke hygiëne

Met name de volgende voorschriften inzake personeelshygiëne moeten in acht worden genomen en gecontroleerd:

 • schone en geschikte werkkleding (hoofddeksel bij het hanteren van onverpakte bederfelijke levensmiddelen),
 • het regelmatig reinigen van de handen , handen en onderarmen moet in elk geval gebeuren voor het begin van het werk, na elk bezoek aan het toilet en bij het veranderen van werkstap. Voor het drogen moeten wegwerphanddoeken beschikbaar zijn,
 • Desinfecteer de handen, bijvoorbeeld na toiletgebruik en/of vuil werk (zelfs als handschoenen werden gedragen).
 • Geen handjuwelen (ringen, horloges, armbanden),
 • Korte, schone, ongeverfde vingernagels,
 • Zelfs kleine wondjes moeten waterdicht worden afgedekt
 • Het vermijden van beïnvloeding bij niezen of hoesten
 • Het haar bedekken (vooral lang haar)
 • Eten, drinken, roken niet in productie
 • Wie zich ziek voelt, mag niet aan de productie deelnemen.
 • Hoe vaak wordt het personeel getraind in voedselhygiëne?

Alleen personen die geen ziekten of symptomen van dergelijke ziekten hebben die via voedsel kunnen worden overgedragen, mogen met voedsel in contact komen.

 

Industriële hygiëne

Industriële hygiëne in de levensmiddelenindustrie omvat alle maatregelen om werkruimten en apparatuur schoon te houden. Deze omvatten onder meer

 • de ruimtelijke scheiding van schone en onreine zones
 • de opslag van afvalstoffen in beschermde gebieden
 • Aparte werkplekken voor speciale produktieprocessen (b.v. één ruimte voor vleesverwerking, één ruimte voor groenteverwerking).
 • Consequente reiniging van alle apparatuur die in contact komt met voedsel.
 • het regelmatig schoonmaken van de ruimten waarin de opslag of bereiding plaatsvindt
 • het gebruik van verschillende poetsdoeken voor verschillende delen van de fabriek

Wat nog meer tot de industriële hygiëne behoort

 • Tafels, werkbladen, productielijnen enz. moeten gemakkelijk en snel afwasbaar zijn en mogen geen beschadigingen vertonen.
 • Werkgerei en materialen en verpakkingsmateriaal voor het voedsel mogen geen zorgwekkende stoffen bevatten (voedselveilig).
 • Alles wat de koeling van levensmiddelen betreft, moet op de optimale temperatuur worden ingesteld en regelmatig worden ontdooid.
 • Snijplanken mogen niet van hout zijn.
 • De machines mogen geen smeermiddelen aan het levensmiddel kunnen afgeven
 • De vloeren moeten antislip zijn en gemakkelijk te reinigen.
 • De werkruimten moeten voldoende verlicht en geventileerd zijn

Er moet een wasbak aanwezig zijn om alleen de handen te wassen (met zeep, ontsmettingsmiddel, handwasborstel en wegwerphanddoeken).

Product hygiëne

Voor een optimale producthygiëne moet ook aandacht worden besteed:

 • De opslag moet schoon en netjes zijn
 • Levensmiddelen die gekoeld moeten worden, moeten op de juiste temperatuur worden bewaard.
 • Een ononderbroken koelketen voor producten die gekoeld moeten worden
 • De levensmiddelen mogen elkaar niet nadelig beïnvloeden wanneer verschillende producten parallel worden geproduceerd.
 • Er moet worden gezorgd voor een goede scheiding van de goederen: de afzonderlijke opslag en productieprocessen van de verschillende artikelen.
 • De strikte scheiding van werktuigen voor verschillende producten. Detergenten, ontsmettingsmiddelen en andere chemicaliën moeten gescheiden van levensmiddelen worden opgeslagen.
 • Ongewenste effecten door ongedierte, stof, ziekteverwekkers, enz. moeten worden uitgesloten (vermijd ook het aanraken van het voedsel met de hand).

Aanvullende belangrijke controles voor sociale audits (ethische audits)

 • Hygiëne-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften ter plaatse
 • Reiniging en behandeling van afval
 • Kinder- en jeugdwerk/ ouderenwerk
 • Arbeidsomstandigheden, met inbegrip van dwangarbeid, werknemersvertegenwoordiging, disciplinaire maatregelen en discriminatie.
 • Werktijden/vakantieperiodes/weekendwerk en lonen
 • Werk van zwangere vrouwen en/of zieken

Onze aanpak ter plaatse is als volgt:

 • Discussie over het proces, de betekenis en de voordelen van de sociale audit
 • Fabrieksrondleiding/rondleiding door alle ruimtes ter plaatse
 • Controle van gegevens over lonen, verlof, personeel
 • Personeelsgesprekken met willekeurig gekozen werknemers door de controleur ter plaatse (groeps- en individuele gesprekken)
 • Eindvergadering met leverancier

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.