Inspecties en audits door professionals van China Import in China

Speel op veilig en laat uw goederen door professionals controleren als ze nog in China zijn.

Kwaliteitsborging: Professionele kwaliteitscontrole in China

Met ons merk voor inspecties in China “inspekt4u” verzekeren wij de kwaliteit van uw goederen in China, India, Vietnam, Taiwan en Korea. Wij raden af goederen uit China te verzenden zonder voorafgaande inspectie. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere invoerende landen. Vertrouwen is goed, maar vergissen is menselijk en het is gemakkelijk iets te vergeten dat pas in Europa (bijv. in Duitsland) zonder inspectie aan het licht komt. In het geval van verkeerde leveringen, kwaliteitsgebreken of vergeten details kan dit zeer duur en vervelend zijn, en in het geval van sommige details die bijvoorbeeld de conformiteit van het product betreffen, kan dit er zelfs toe leiden dat u onregelmatig handelt. Wij inspecteren uw goederen graag in China voordat ze het land verlaten.

Competenties van onze inspecteurs

Afhankelijk van het risico en de kwaliteitseisen kunt u de juiste competentie van de auditor kiezen. In het geval van algemene schikkingen gebruiken we meestal een lokale assistent. . .

Assistent (lokaal)

Plaatselijke goedereninspecteur, bv. in China, geen ingenieur maar een ervaren kwaliteitsborger. Eenvoudige procedures die geen grote technische kennis vereisen, kunnen gewoonlijk door een plaatselijke assistent worden uitgevoerd.

Junior Expert (lokaal)

Plaatselijk ingenieur met maximaal drie jaar beroepservaring. Kan meestal ook aan hogere technische eisen voldoen. Als uw eisen hoger zijn of de producten ingewikkelder, is het raadzaam een ingenieur in te schakelen.

Senior Expert (lokaal)

Lokale ingenieur met langere werkervaring. Vooral voor complexe technische vereisten is het raadzaam een beroep te doen op een ervaren ingenieur die ook complexe controles en betere beoordelingen kan uitvoeren.

Audits en inspecties in China

Wij bieden verschillende vormen van audits en inspecties aan in China, Taiwan, India en Vietnam. Voor informatie over de afzonderlijke soorten inspecties wordt verwezen naar de volgende gebieden.

Auditbezoek voor productie in China, eventueel met sociale audit (incl. certificaat)

Voordat u een contract tekent met de leverancier, kunnen wij ter plaatse al controleren of wij vinden wat u is beloofd. De leverancier kan dan op basis hiervan worden geëvalueerd. Indien nodig kunnen monsters ter plaatse worden getest en kunnen productieplannen of bedrijfsdocumenten worden ingezien.

CLS toezicht op het laden in China

Om ervoor te zorgen dat de juiste goederen in de juiste kwaliteit en met de nodige ladingzekerheid worden geladen, kunnen wij het laden in China voor u controleren. Wij hebben deze mogelijkheden ook in Taiwan, Vietnam, India en Korea.

DPI-tests tijdens de productie in China

Als er productiestappen of complete processen in uw productie zijn die vaak tot moeilijkheden leiden of kunnen leiden, nemen wij graag de bewaking van deze stappen of processen over om productiefouten al tijdens de productie te voorkomen. Dit wordt vooral aanbevolen voor zeer grote producties in China.

DSS Sorteren van goederen met gebreken in China

Als u een bijzonder hoge kwaliteit nodig hebt of als het percentage defecten veel te hoog is, kunnen wij ook zorgen voor het sorteren van de defecte goederen in China. De goederen worden dan 100% gecontroleerd en de defecte onderdelen worden gesorteerd volgens uw specificaties.

goedereninspectie

PSI Goedereninspectie vóór verzending van de goederen

Zodra de goederen worden geproduceerd en verpakt, voeren wij de goedereninspectie in China uit. De goederen worden visueel geïnspecteerd volgens uw specificaties en internationale normen en u ontvangt een gedetailleerd inspectierapport en diverse foto’s van de inspectie om te beslissen of de goederen kunnen worden verzonden.

Eerste steekproefsgewijze inspectie van de FAI in China

Voor bijzonder grote producten, zoals machines, voertuigen of grote meubelstukken, is het niet mogelijk een monster te bestellen. In dat geval voeren wij een eerste monsterinspectie in China uit om de eigenschappen en de kwaliteit van het product voor u al in China te controleren.

Naleving van internationaal erkende arbeidsvoorwaarden

Er worden inspecties ter plaatse uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de internationale arbeidsvoorwaarden bij de fabrikant worden nageleefd, wat bijzonder belangrijk is in het kader van de Supply Chain Act. Ter plaatse controleren wij onder meer of de werknemers redelijk worden betaald en of er geen kinderen of hoogzwangere vrouwen in dienst zijn en of de vakantieperiodes in acht worden genomen.

Video-inspectie - toezicht op de inspecties via een videogesprek

Bij video-inspectie neemt de inspecteur u via een videogesprek mee in de inspecties, zodat u zelf instructies voor inspecties kunt geven en zelf via video details kunt onderzoeken. Tijdens de inspectie kan de situatie dus al rechtstreeks met de inspecteur worden besproken.

Kwaliteitsborging in China

Uiterlijk na voltooiing van de goederen en nadat ze verpakt zijn, gaat een medewerker direct naar de fabriek of naar het magazijn van uw leverancier om de goederen te controleren. Wij testen volgens uw specificaties en AQL. Daarna ontvangt u een gedetailleerd rapport met foto’s, beschrijvingen, soms ook video’s en evaluaties van de inspecteur en kunt u beslissen of u wilt dat de leverancier verdere verbeteringen aanbrengt of de goederen accepteert zoals ze zijn.

 

 

Kwaliteitsborging van goederen uit China en andere invoerende landen.

De kwaliteit van de goederen is een belangrijk punt bij de invoer. Vooral uit opkomende landen als China of India is de kwaliteit helaas vaak niet wat men ervan verwacht. Daarom hecht het agentschap Frisch ook veel belang aan het thema “kwaliteitsborging”.

 

Welke slechte ervaringen zijn er?

 

Voorbeeld 1) De fabrikant stuurt monsters naar de klant. De kwaliteit komt precies overeen met zijn wensen. Na bestelling van de hoofdlevering komen de goederen echter niet overeen met het monster. Volgens de fabrikant kunnen monsters niet overeenkomen met de hoofdlevering omdat bijvoorbeeld de kleuring van een enkel product volledig verschilt van de kleuring in een hoofdproduktie. Bovendien moest hij voor een monster afzonderlijke onderdelen uit de voorraad nemen met een veel betere kwaliteit uit een andere produktie, omdat hij alleen de benodigdheden voor de hoofdproduktie van deze bestelling krijgt die bepalend zijn voor de goederen van de hoofdproduktie die natuurlijk niet identiek kunnen zijn.

Voorbeeld 2) Een bezoek aan de fabriek. De fabrikant presenteert volledig onberispelijke saunacabines (demonstratiemodellen) van een echt goede kwaliteit, zelfs beter dan ze op de foto’s of in de beschrijvingen worden genoemd. De klant is blij. Wegens dit positieve bezoek ziet de klant af van aanvaarding van goederen na voltooiing van zijn eigen productie. Wanneer de klant de saunacabines controleert, is hij geschokt. De deuren zijn gemaakt van vensterglas in plaats van plexiglas, het hout is slechts gedeeltelijk geschuurd en gedeeltelijk niet gevernist. Het hout is bevlekt en ontpit en de gaten zijn onzuiver. Nadat de klant zijn garantieclaim wil afdwingen, zegt de fabrikant dat hij zelf een elektricien is en dat hij daarom alleen garantie kan geven op het elektrische systeem van de saunacabine, maar niet op het hout of het glas.

 

Ervaring en referenties

 

Natuurlijk bouwen we voort op onze ervaring. Wij proberen altijd leveranciers aan te bevelen waarmee wij of onze klanten reeds goede ervaringen hebben. Bovendien kennen wij leveranciers van grote bedrijven in sommige sectoren van referenties, waar een goede kwaliteit mag worden verwacht. Voor nieuwe leveranciers is het uiteraard mogelijk om referenties (indien beschikbaar) te laten verifiëren. Vaak hebben grote importeurs en fabrikanten al dure testprocedures uitgevoerd en leveranciers of onderaannemers geselecteerd die aan deze kwaliteitsnormen voldoen. Leveranciers en onderaannemers van andere grote importeurs en fabrikanten waarvan de kwaliteit reeds bekend is en die hun referenties dienovereenkomstig kunnen aantonen, worden uiteraard zoveel mogelijk op de shortlist geplaatst.

 

Monsterverzending/productmonster

 

Onze ervaring is dat een proefzending of producttest onontbeerlijk is. Zo kunt u het product testen volgens uw eigen smaak, die geen derde u kan afnemen. U kunt ook de functies controleren. Als u zelf geen gebreken vindt en tevreden bent met het product, moet u verdere tests laten uitvoeren door een testlaboratorium. Dit is ook belangrijk om de levensduur van het product te bepalen.

 

Contractuele overeenkomst

 

Uiteraard moet contractueel worden overeengekomen dat de kwaliteit van de goederen van de hoofdproduktie niet mag afwijken van de kwaliteit van de levering van het monster. Deze moeten exact overeenkomen met het patroon. Optimaal is dat een fabrieksbezoek voor de aanvaarding van de goederen contractueel wordt overeengekomen.

 

Productiecontrole

 

Productiemonitoring houdt in dat de productie van uw goederen vanaf het begin van de productie tot aan de verzending wordt gevolgd. Wij schrijven dagelijks rapporten en maken fotodocumentaties die u dagelijks per fax of e-mail worden toegestuurd. Bovendien worden dagelijks telefonisch punten met u besproken. Zo begeleiden wij voor u het hele productieproces. Houd er rekening mee dat wij de kwaliteitsborging regelen en de dienst niet zelf verlenen.

 

Aanvaarding van goederen ter plaatse

 

Na afloop van de productie voeren onze partners de aanvaarding van de goederen uit. Uiteraard kunnen zij de goederen alleen visueel inspecteren, aangezien de technische mogelijkheden voor verdere inspecties meestal niet ter plaatse aanwezig zijn en niet elk afzonderlijk apparaat (bijvoorbeeld technische apparatuur) kan worden getest.

 

 

 

Voorwaarden bij de fabrikant

 

We proberen al betere omstandigheden op het terrein te creëren. Op deze manier kan succes op lange termijn worden bereikt voor duurzame zakelijke relaties. Wij ondersteunen de buitenlandse leverancier bij de opleiding van de werknemers door Duitse opleiders, proberen leveranciers te vinden met materialen van betere kwaliteit en helpen het bedrijf aan betere apparatuur, bijvoorbeeld gereedschappen en machines. Dit is een andere manier om de kwaliteit op lange termijn te verbeteren. Vraag het ons – wij zullen dit doel samen met u bereiken.

Wij zijn ons er altijd van bewust dat u als klant een goede kwaliteit wenst bij de levering van goederen. Om onze klanten tevreden te stellen, willen wij ook zorgen voor een levering die onze klanten tevreden stelt en een basis vormt voor een langdurige samenwerking. Wij proberen alle punten op te nemen om het risico voor u als klant zoveel mogelijk te beperken. Bezuinig niet op het garanderen van kwaliteit, want een slechte levering is een bedrijfsrisico, en dat betekent ook het grootste financiële risico voor u als ondernemer.

U importeert uit China, India of Vietnam en stelt zich zeker vaak deze vragen:

Waarom zijn er zoveel kwaliteitsproblemen?

Hoe kan ik kwaliteitsproblemen voorkomen?

Is het nog de moeite waard om te importeren als ik zelf voor de kwaliteit moet zorgen?

Tot 20 à 30 jaar geleden waren China, India en Vietnam nog ontwikkelingslanden en speelde het westerse kwaliteitsniveau daar geen rol. Ook nu nog produceren de drie landen voor de hele wereld en maakt het een groot verschil of de koper uit Europa, Afrika, de VS of Zuid-Amerika komt. De verschillen in kwaliteit en wettelijke vereisten zijn enorm in de verschillende regio’s. Maar de Chinezen, Indiërs of Vietnamezen kennen ons kwaliteitsniveau logischerwijs niet en zijn afhankelijk van onze input – Agentur Frisch adviseert u over kwaliteitscontrole, vooral in China.

Hoe werkt het Frisch Agentschap?

Agentur Frisch adviseert u voor uw kwaliteitscontrole en regelt een geschikte importeur volgens uw specificaties, die uw contractuele partner wordt. De activiteit van het Agentschap Frisch bestaat erin advies te geven over de kwaliteitsborging en het verslag van de inspecteur door te sturen.

Welke partners heeft het Frisch Agentschap?

Het Frisch Agentschap heeft een groot aantal freelancers en inspectiebedrijven in zijn netwerk, evenals testinstituten zoals SGS, Intertek of TUEV. Het Agentschap Frisch adviseert u over de inspectie en geeft namens u opdracht aan de overeengekomen inspecteur.

Welke competenties zijn beschikbaar voor selectie?

1) Lokale assistent, een kwaliteitsmedewerker in China (hoewel geen ingenieur), aanbevolen voor vrij eenvoudige producten.

2) Junior Expert Local; lokale ingenieur met maximaal 3 jaar beroepservaring.

3) Senior-Expert Local: Plaatselijke ingenieur met meer dan 3 jaar beroepservaring.

4) Junior Expert International, ingenieur uit Europa met maximaal 3 jaar werkervaring

5) Senior-Expert International, ingenieur uit Europa met meer dan 3 jaar beroepservaring

Welke soorten kwaliteitscontroles zijn er?

1) Audit om de fabriek van de leverancier te bezoeken en bedrijfsdocumenten en, indien van toepassing, financiële documenten en certificaten ter plaatse te controleren.

2) Laadinspectie: Controle op het laden, d.w.z. de inspecteur controleert of de juiste goederen volgens de wensen van de klant worden geladen.

3) Het sorteren van gebrekkige goederen, bijvoorbeeld als u 100% gebrekvrije goederen wilt aanbieden, kan de inspecteur alle gebrekkige producten ter plaatse in China sorteren.

4) Initiële steekproefinspectie in China is vaak de moeite waard voor grote producten zoals bankstellen of tractoren, in welk geval de inspecteur het initiële monster ter plaatse in China controleert voordat een bestelling wordt geplaatst.

5) Productiecontrole ter plaatse: Tijdens de productiecontrole controleert de inspecteur de lopende productie ter plaatse.

6) Eindinspectie: De inspecteur inspecteert de goederen in detail na voltooiing van de goederen (voordat zij worden verzonden).

Neem contact op met het agentschap Frisch om de kwaliteit van uw producten te waarborgen.

Onze partners voor Kwaliteitsborging en Kwaliteitscontrole zorg voor zal met genoegen uw verzoek ter plaatse in China, Taiwan en andere invoerlanden behandelen om ernstige fouten en verliezen te voorkomen. Kwaliteitsborging is een bijzonder belangrijke taak (vooral in China). Wie al Geïmporteerd uit China weet dat bijna geen enkele fabrikant de kwaliteit levert die de klant verwacht zonder toezicht van de klant. De internationale norm is ASQI 1.4, d.w.z. een slijtage van 4% is de internationale norm en wordt aanvaardbaar geacht.

Het punt “kwaliteit” is voor ons dus een zeer belangrijke factor, die niet mag worden verwaarloosd, vooral niet bij aankopen in China of Taiwan. Onze all-inclusive aanbiedingen, als u via onze ondersteuning Goederen uit China Daarom bevelen wij in het algemeen een goedereninspectie na voltooiing van de goederen aan en voor bepaalde producten en bestelhoeveelheden ook tussentijdse inspecties of laadinspecties.

Een bezoek aan mogelijke nieuwe fabrikanten of leveranciers (audit) is natuurlijk ook mogelijk in de fase van de bedrijfsinitiatie door onze partners. Vooral in China is de persoonlijke relatie met de leverancier belangrijk om een basis te leggen voor latere samenwerking. De audit kan worden gebruikt om vooraf vast te stellen of de fabrikant of zakenpartner werkelijk een gerenommeerde is. Onze lokale partners kunnen ook reeds bij de controle monsters nemen en deze naar Duitsland sturen.

Na een audit ontvangt u een gedetailleerd verslag van het bezoek aan de Chinese leverancier. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen (machinecapaciteit, sociale aspecten, personeelsbeheer, productiecapaciteit, enz.

Bij inkoop in China mag niet worden afgezien van toezicht op de productie.

Met de inspectie van goederen tijdens de productie en na voltooiing kunnen fouten al worden vermeden en grote verliezen worden voorkomen. Wij voeren ook graag laadcontroles uit voor onze klanten om ervoor te zorgen dat de juiste goederen in de juiste hoeveelheden worden geladen en dat de specificaties van de klant tijdens het laden in acht worden genomen.

Na afloop worden de goederen meestal steekproefsgewijs gecontroleerd en wordt zo nodig een bijbehorend controleverslag opgesteld. U ontvangt gedetailleerde foto’s voordat de goederen worden goedgekeurd, zodat u uw beslissing kunt nemen. Kwaliteitsfouten worden in detail geregistreerd, zodat u ze door de leverancier kunt laten verhelpen. Ook deze kwaliteitsonderhandelingen nemen wij graag van u over. Onze medewerkers kunnen zelfs onder tijdsdruk slechte beeldverliezen door productiefouten voorkomen.

De bekende uitdrukking “goedkope Chinese goederen” komt voort uit het feit dat de meeste importeurs de factor kwaliteit verwaarlozen. Met uw eigen kwaliteitsborging in China kunt u het risico van het ontvangen van goederen van slechte kwaliteit sterk verminderen. Wij staan aan uw kant in China en ook andere importerende landen, zodat uw aankoop in China is ook de moeite waard.

Onze partners testen onder meer volgens de internationale kwaliteitsnormen DIN 2859 en ASQI 1.4 (dubbele monsterneming/ max. 4% slijtage).

Uiteraard behandelen wij inspectierapporten en foto’s en aanverwante documenten vertrouwelijk en geven deze niet zonder toestemming door aan derden. Een voorbeeld van het inspectiesjabloon vindt u hier:


Voorbeeldprotocol
.

Waarom uw eigen Kwaliteitsborging niet mag worden verwaarloosd in China

1) Ongeveer 85% van de importeurs die geen eigen kwaliteitsborging in China hadden, leden grote omzetverliezen door de levering van goederen met gebreken.

2) Zelfs als de monsterlevering nog onberispelijk was, schuiven Chinese leveranciers graag afgekeurde of zeer goedkoop geproduceerde artikelen door naar nieuwe klanten om nog meer op de productie te besparen. Voor de Chinese fabrikant is de mogelijkheid om tijdens de produktie zoveel mogelijk te besparen belangrijker dan de tevredenheid van de klant wanneer deze de goederen ontvangt.

3) Als u niet regelmatig persoonlijk contact onderhoudt met de leverancier en persoonlijk aanwezig bent in de fabriek tijdens de productie, zal het de leverancier niet uitmaken of u later tevreden bent met de levering.

Meer informatie over
Kwaliteitsborging uit China

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.