Kwaliteitsbeheer en kwaliteitscontrole in China

Wij zijn uw deskundigen voor kwaliteitsborging in China en verzekeren de kwaliteit van uw goederen op lange termijn.

Vraag nu inspectie aan

Kwaliteitsborging in China

Wij zijn uw deskundigen voor kwaliteitsborging in China en zorgen ervoor dat de goederen u in de overeengekomen kwaliteit bereiken. Als u dat wenst, garanderen wij ook de kwaliteit van uw goederen op lange termijn.

Verduidelijking van ontbrekende certificaten of stappen voor de conformiteit van het product

Wij houden ons intensief bezig met productconformiteit en zorgen zo nodig voor nog ontbrekende producttests.

Conformiteitsprocedures, definitie van productienormen

Wij voeren de conformiteitsprocedure samen met de leverancier uit om ervoor te zorgen dat aan de regels voor de productie en de daaropvolgende invoer en distributie in de EU kan worden voldaan.

Audits en inspecties in China

Uiterlijk nadat de goederen in China zijn afgewerkt en verpakt, voert onze afdeling kwaliteitsborging in China de eindinspectie uit.

Kwaliteitsborging in China – Een must bij het kopen in China

Het product kan alleen goed verkocht worden als de kwaliteit goed is. Daarom moet een bedrijf altijd veel investeren in kwaliteitsborging. investeren, omdat goedkope goederen op lange termijn niet zullen zegevieren bij de consumenten op de markt. Het maakt niet uit of de goederen in Duitsland worden geproduceerd of uit China worden ingevoerd. De kwaliteit moet overal goed zijn en zonder Kwaliteitsborging is dit in de meeste gevallen niet mogelijk. Zeker de Kwaliteitsborging iets gemakkelijker in Duitsland dan in China, maar met de juiste deskundigen aan uw zijde kan de productie ook in het Verre Oosten goed worden gecontroleerd. Men moet echter beseffen dat dit niet altijd goedkoop is. In de meeste gevallen is de investering echter de moeite waard.

Kwaliteitscontrole van goederen uit China

Om succesvol te handelen moet de kwaliteit natuurlijk goed zijn. Als de producten in China worden gekocht, moeten ze daar worden gecontroleerd. Hier is het oude gezegde van Lenin goed van toepassing: “Vertrouwen is goed. Controle is beter”. Vooral in het begin, wanneer een nieuw product uit China wordt besteld, is het raadzaam de productie te controleren, zodat het artikel later ook in de gewenste kwaliteit wordt geleverd. Er kunnen veel problemen zijn totdat het product eindelijk in Duitsland is. China is een land met een zeer grote bevolking en dus veel werknemers. Dit is zeker een reden waarom de lonen daar nog steeds zo laag zijn, want er zijn genoeg mensen om het werk te doen. Daarom kopen veel Duitse bedrijven hun goederen in China, omdat zo hogere winstmarges kunnen worden behaald. Maar om later geen onaangename verrassing te krijgen, is het raadzaam het productieproces in China te controleren. Studies hebben aangetoond dat de winsten van de Chinese fabrikanten de laatste tijd zijn gedaald en dat zij nauwelijks iets verdienen. Daarom vertrouwen sommige grijze schapen op goedkoop en slecht materiaal en hopen dat de klant het niet merkt. Het kwaliteitsbewustzijn is bij de Chinezen over het algemeen niet zo goed ontwikkeld als hier in het Westen. Dit wil niet zeggen dat alle bedrijven in China zich richten op goederen van slechte kwaliteit en dat alle Europese bedrijven alleen topkwaliteit produceren. Maar het gevaar om slechte en goedkope goederen te krijgen is in China iets groter dan in Duitsland. Daarom zijn controles uiterst belangrijk voor een succesvolle handel met China op lange termijn. Bij de Kwaliteitsborging mag niet worden beknibbeld, omdat in het Verre Oosten soms zelfs schadelijke stoffen kunnen worden verwerkt. Als deze producten in Duitsland worden verkocht, kunnen zich grote problemen voordoen, die bovendien erg duur zijn. Terugroepacties zijn nooit goedkoop geweest, en ze kunnen ook juridische gevolgen hebben. Als mensen zelfs ziek worden of gewond raken door de producten, kan de importeur of fabrikant aansprakelijk worden gesteld. Kosten van enkele miljoenen euro’s kunnen hier snel ontstaan.

Kwaliteitscontrole tijdens de productie in China

De Kwaliteitsborging in China moet vanaf het begin beginnen, wat betekent dat de productie vanaf het begin moet worden gecontroleerd. Dit is vooral belangrijk voor nieuwe producten. Zodra een besluit is genomen over een nieuw product of zelfs een hele productreeks die in China moet worden vervaardigd, is het de bedoeling een goedkope producent te vinden. Daarbij mag men er niet op vertrouwen dat het voldoende is om zijn ideeën en opvattingen mondeling of schriftelijk aan de Chinezen mee te delen. Enerzijds zijn er vaak taalbarrières en anderzijds weten de Chinezen niet noodzakelijk wat ze met de Duitse DIN- of ISO-normen aanmoeten. Het is raadzaam hier veel schetsen van verschillende uitzichten te maken en ook de mensen uit China twee voorbeelden te geven. Daar kunnen ze vaak veel meer mee dan met een bouwtekening, die zonder uitleg vaak erg moeilijk te begrijpen is. U kunt de fabrikant ook opzettelijk twee drie slechte exemplaren geven, zodat hij kan zien hoe het product er uiteindelijk niet moet uitzien. Zodra de aanvankelijke moeilijkheden met de Chinese fabrikant zijn opgelost, moet de kwaliteit echter nog worden gecontroleerd. Kwaliteitsborging in China is niet altijd helemaal gunstig. Voor zeer arbeidsintensieve producten is de invoer van Chinese goederen natuurlijk nog steeds winstgevend. Het is het beste als een derde partij, bijvoorbeeld een importbedrijf, de kwaliteitsborging in China voor u overneemt. Kwaliteitscontrole alleen vanuit een Duits bureau is bijna onmogelijk. Onderdeel van een goede kwaliteitsborging is dat de afzonderlijke productiestappen in China ter plaatse worden gecontroleerd, vooral aan het begin. Dit betekent dat kwaliteitsgebreken in het gewenste product ten minste zo goed als uitgesloten kunnen worden. Andere risico’s zoals, uiteraard, wisselkoersverliezen, insolventie van bedrijven en transportrisico’s blijven bestaan.

Risico’s minimaliseren door relaties op te bouwen bij het selecteren van leveranciers in China

Alvorens met de productie van een bepaald basisproduct in China te beginnen, is het van belang de fouten en risico’s die zich kunnen voordoen te overwegen. Niets is vervelender dan er aan het eind achter te komen dat de goederen niet zijn geleverd zoals gevraagd. Daarom moeten mogelijke fouten reeds vóór de productie worden besproken. Dit betekent dat al voor het begin van de productie tegenmaatregelen kunnen worden genomen. Het is zeker niet mogelijk om hier in Duitsland alle details met de Chinese fabrikant per telefoon en e-mail te bespreken. Je moet er zelf bij zijn of een speciaal bedrijf inhuren. Veel importbedrijven hebben enkele werknemers permanent in China gestationeerd die informatie over de gewenste bedrijven kunnen inwinnen. Daarnaast kunnen zij natuurlijk ook de kwaliteitscontrole ter plaatse overnemen. Wat natuurlijk nog beter is als je zelf met de fabrikant in China praat. Maar hier is het volgende probleem. Niet iedereen kent Chinees of kan omgaan met de Chinese mentaliteit. Het kan echter de moeite waard zijn om een deskundige als tolk en mentor aan uw zijde te hebben. Dit betekent dat sommige problemen met het Chinese bedrijf nog voor de productie kunnen worden opgelost. De kosten hiervoor zijn meestal snel terugverdiend als je bedenkt wat een volledige terugroeping later zou kosten. Kwaliteit is niet gratis.

Kwaliteit is niet goedkoop – maar ook betaalbaar in China

Ook al geloven sommige bedrijven nog steeds dat goede kwaliteit bijna gratis beschikbaar is, toch kan worden gezegd dat dit absoluut niet waar is. Er is geen topproduct uit China dat voor een paar cent te koop is. Het produceren en vervolgens importeren van goederen kan echter nog steeds zeer de moeite waard zijn. Er moet met een paar dingen rekening worden gehouden. Zoals hierboven al is aangegeven, is voorkomen veel beter dan achteraf alle goederen te moeten verbeteren. In het begin moet iets worden geïnvesteerd in preventieve kwaliteitsborging, want de ervaring leert dat hier tot op zekere hoogte elke euro de moeite waard is. Is de Goederen uit China aangekomen in Duitsland en je ontdekt dat het defect is of niet voldoet aan de kwaliteitsnormen, wordt het erg duur. Alle goederen moeten ofwel in Duitsland opnieuw worden bewerkt ofwel terug naar China worden verscheept. Daarom is het onontbeerlijk om de productie ter plaatse vanaf het begin te controleren. Dit houdt in dat nauwkeurige productspecificaties worden gemaakt, dat het productieproces steeds opnieuw wordt gecontroleerd door tussentijdse inspecties en dat aan het eind natuurlijk een eindinspectie plaatsvindt voordat de producten worden verzonden. Voordat de goederen worden verpakt en verzonden, moet worden nagegaan of zij in overeenstemming zijn met de volgende voorschriften Kwaliteitsnormen geschikt en veilig verpakt zijn. De transportroute naar Duitsland is relatief lang en duur, en als de producten slecht beveiligd zijn, kan er soms iets breken. Zodra de eerste leveringen veilig in Duitsland zijn aangekomen, mag de kwaliteitsborging in China niet volledig worden verwaarloosd. Chinese fabrikanten hebben soms de neiging nieuwe klanten beter te behandelen dan bestaande klanten. Bij langdurige zakenrelaties is het daarom raadzaam de produktiestappen in het Verre Oosten van tijd tot tijd te controleren, zodat de Chinezen niet uiteindelijk alleen goedkope en slechte materialen verwerken. Dit komt omdat hun winstmarges de laatste jaren ook steeds meer zijn gedaald. Er zijn altijd een paar handelaren en fabrikanten die met frauduleuze middelen meer proberen te verdienen. Zoals in het begin gezegd, enig vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Met een eigen kwaliteitsborging in China kunnen aanzienlijke verliezen worden vermeden.

Indien de fundamentele zaken inzake kwaliteitsborging van goederen uit China in acht worden genomen, kan het risico dat er iets misgaat bij de invoer van de producten ten minste tot een minimum worden beperkt. Kwaliteitsgebreken kunnen nooit voor 100% worden uitgesloten. Maar dat is ook het geval in Duitsland. Ook hier zijn er altijd producten die niet aan de kwaliteitsnormen voldoen. Op Invoer van Chinese goederen Maar er zijn ook andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Sommige goederen kunnen zeer goedkoop in China worden geproduceerd, maar er is nog steeds het probleem om de goederen naar Duitsland te brengen. Ook de risico’s van wisselkoersverliezen of bedrijfsinsolventie moeten vooraf in de berekening worden opgenomen. De wisselkoers tussen de verschillende valuta verandert dagelijks. Hoewel men in de economische metropolen vaak in dollars kan betalen, schommelt de koers van de euro ook hier de laatste tijd enorm. De afgelopen weken kan een duidelijke neerwaartse trend van de euro worden waargenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan de eurocrisis. Analisten hebben niet meer zoveel vertrouwen in de euro en daarom daalt de wisselkoers voortdurend. Dit maakt de invoer natuurlijk veel duurder. Over de prijs van de goederen wordt gewoonlijk vóór de productie onderhandeld. Het zal enige tijd duren voordat dit is voltooid en het is mogelijk dat dan een andere omrekeningsfactor voor de valuta’s zal gelden. Bij grote bestellingen zijn zelfs kleine veranderingen duidelijk merkbaar. Ook hier is het raadzaam een beetje ruim te rekenen, zodat er uiteindelijk toch nog een inkomen is, zelfs als de koers van de euro daalt. Een andere mogelijkheid is rechtstreeks in euro’s te betalen. Bijna geen enkel Chinees bedrijf zal dit echter accepteren, omdat zij dan het valutarisico moeten dragen.

Ook andere risico’s liggen op de loer bij invoer uit China

Een volgend groot probleem zijn bedrijfsinsolventies. Het is heel goed mogelijk dat een Chinees bedrijf tijdens de productie het faillissement moet aanvragen. Als er al aanbetalingen zijn gedaan op lopende contracten, is het heel moeilijk om uw geld terug te krijgen. Het is daarom zeer verstandig om de bedrijven in China grondig te controleren alvorens een contract te ondertekenen. Zoals gezegd is kwaliteitsborging hier heel belangrijk, maar u moet ook kijken hoe het bedrijf er financieel voor staat, zodat u later niet met insolventie te maken krijgt. De insolventiewetgeving in China is sowieso erg ingewikkeld. Er zijn echter speciale aanbieders op het internet die met specialistenlijsten ter plaatse zijn en de belangrijkste zaken kunnen regelen. Importbedrijven en hun werknemers uit China kunnen het bedrijf al ter plaatse onderzoeken alvorens te bestellen om te zien of het een solide indruk maakt. Zij merken het meestal het snelst als er iets mis is met de Chinese fabrikant.

Samenvattend kan worden gezegd dat de Invoer van goederen uit China is een zeer complex gebied. Als u niet erg vertrouwd bent met dit gebied, moet u zeker een deskundige aan uw zijde krijgen. De risico’s liggen niet alleen op het gebied van kwaliteitsborging, valutaverliezen en bedrijfsverliezen. Uiteindelijk zijn er veel meer risico’s verbonden aan de invoer van goederen uit China. Er zijn onder andere ook risico’s verbonden aan het vervoer naar Duitsland. Verder is het ook belangrijk dat u geen namaakmerken koopt, anders krijgt u grote problemen bij de douane. Alle risico’s kunnen uiteraard tot een minimum worden beperkt door zorgvuldige kwaliteitsborging. Het is echter raadzaam om hiervoor een speciaal bedrijf in te schakelen. In de meeste gevallen kun je niet alles alleen doen, tenzij je natuurlijk je eigen China-experts in je bedrijf hebt.

 

Een goedereninspectie alvorens de goederen uit China te verschepen is essentieel

Door de globalisering zijn er in bijna alle landen – ook in Duitsland – producten uit andere delen van de wereld. Nadat Duitsland dit jaar de titel van “wereldkampioen export” heeft moeten afstaan aan China, vraagt men zich af wat er zal gebeuren met de kwaliteit van de in het buitenland vervaardigde producten, vooral gezien de sterke economische groei. Invoer uit China kijkt.

Goederen uit China of andere Aziatische landen zijn erg populair in Duitsland vanwege hun lage prijs, maar ze staan ook bekend als van mindere kwaliteit, wat slechts gedeeltelijk waar is. Producten uit China kunnen ook van hoge kwaliteit zijn, hoewel het aandeel lager is dan in Duitsland. Maar waarom is de kwaliteit gemiddeld slechter dan in andere landen?

Bedrijven verplaatsen hun productie vaak naar deze regio’s – vooral naar China – omdat goederen zeer goedkoop kunnen worden geproduceerd door het gebrek aan wetten, milieuvoorschriften en lage arbeidskosten. Helaas wordt er vaak extra bespaard op materialen en machines om de winst nog verder te verhogen. Bovendien moeten werknemers vaak onder zware tijdsdruk werken, zodat onderdelen niet grondig kunnen worden geassembleerd en gecontroleerd en goederen meestal de fabriek verlaten zonder op hun werking te zijn gecontroleerd.

De in China vervaardigde produkten worden dan per schip naar Duitsland en andere landen gebracht en kunnen daar ondanks de transport- en douanekosten tegen een zeer gunstige prijs worden verkocht. Vergeleken met China zijn er in Duitsland veel richtlijnen die bij de produktie van goederen in acht moeten worden genomen. Bovendien zijn de arbeidskosten voor werknemers in Duitsland meer dan 5 keer zo hoog. Bovendien zijn de vervaardigde producten onderworpen aan strikte Kwaliteitscontroles die bedoeld zijn om de consument te beschermen en het moeilijk te maken om goederen te produceren die niet aan de normen voldoen. Al deze factoren zijn verantwoordelijk voor de relatief hoge prijzen.

Zijn goederen uit China dan slecht? Het antwoord op deze vraag is duidelijk nee. Er zijn ook bedrijven in China die zeer hoogwaardige producten maken, net zoals er in Duitsland producten zijn in verschillende prijs/kwaliteitscategorieën. Waarom zijn kwaliteitsproducten uit China niet zo bekend in Duitsland? In Duitsland worden hoogwaardige goederen verwacht en aangezien hoogwaardige goederen meestal in opdracht van grote buitenlandse merkondernemingen (OEM) worden geproduceerd, wordt er niet aan gedacht dat het ook om goederen uit China gaat. Veel kleinere importeurs daarentegen verwaarlozen het onderwerp Kwaliteitsgarantie of zo weinig willen betalen voor de goederen dat de fabrikanten alleen inferieure materialen kunnen gebruiken.

China staat, ook al is het niet erg bekend, op een hoog technisch niveau, wat bijvoorbeeld goed te zien is in de auto-industrie. Geïmporteerde modellen bevatten vaak veel technologie die in deze regio’s van de wereld wordt vervaardigd, maar dit is nauwelijks zichtbaar voor de klant. In het algemeen kun je tegenwoordig als consument niet meer weten waar het product dat ik koop is vervaardigd. Hoewel de plaats van vervaardiging op de verpakking wordt vermeld, weet de klant niet of afzonderlijke onderdelen ondanks een “Made in Germany”-zegel in het buitenland zijn vervaardigd.

Door zijn eigen Kwaliteitsborging in China kunt u het risico van de kwaliteit van uw eigen import uit China aanzienlijk beperken. Daarom is het van essentieel belang dat u zelf kwaliteitscontroles en goedereninspecties uitvoert. bij de invoer van producten uit China.

 

Inspecties in China voor kopers uit Duitsland

Als het gaat om het inspecteren van uw goederen in China, kunt u vertrouwen op onze service.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.