Contract- en prijsonderhandelingen

Het China Import Agency Frisch stelt het koopcontract op en voert contract- en prijsonderhandelingen met de fabrikant in China.

Contract en prijsonderhandelingen met de fabrikant in China

Alles wat niet uitdrukkelijk in China is overeengekomen en uitonderhandeld, leidt tot aanzienlijke risico’s. Daarom stellen wij in deze stap een contract op dat de conformiteit van het product vergemakkelijkt, evenals de productiestappen, garantiebepalingen, leveringsbepalingen en termijnbeheer. Als onderdeel van de contractonderhandelingen wordt meestal ook weer over de prijs onderhandeld.

 

Contractueel vastgelegde veiligheid en kwaliteit

Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden als je in China produceert. Een zo volledig en duidelijk mogelijk contract is een belangrijk onderdeel van een positieve importervaring in China. Als hier sprake is van omissies, leiden deze vaak tot teleurstellingen en risico’s. Daarom is het des te belangrijker om alle punten in kwestie van meet af aan contractueel vast te leggen. Agentur Frisch voert deze service ook graag voor u uit als onderdeel van de China import. Onder meer de volgende punten moeten in een contract worden vastgelegd:

 • Product en productkwaliteit (conformiteit)
 • Productie
 • Garantievoorwaarden
 • Leveringsvoorwaarden
 • Planning

 

Product en productkwaliteit

Lange tijd stond “Made in China” symbool voor slechte kwaliteit. Gelukkig is de Chinese productie nu grotendeels van dit negatieve imago verlost. Dit wordt reeds gewaarborgd door de strenge Duitse invoervoorschriften, die ook de conformiteitsverklaring in het kader van de wet op de productveiligheid omvatten. Als marktdeelnemer bent u verplicht de geldende voorschriften na te leven. Overtredingen zijn niet alleen strafbaar, maar schaden ook het bedrijf. Het agentschap Frisch hecht er dan ook veel belang aan dat van meet af aan rekening wordt gehouden met alle aspecten van de conformiteit. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Risicobeoordeling
 • Veiligheidsinstructies
 • Bemonstering / testen van monsters
 • CE-markering
 • Normconformiteit
 • EG-verklaring van overeenstemming

Zonder een vlekkeloze aanpak op dit gebied is een vlotte invoer van China niet mogelijk. Een bepaling in een koopcontract is onontbeerlijk bij import uit China!

 

Productie

Er bestaan strenge voorschriften voor de productie en de in dat kader uit te voeren productiecontroles. Dit punt kan niet aan de Chinese fabrikanten worden overgelaten, aangezien zij deels andere voorschriften en ideeën hebben. Om de Duitse normen te handhaven en wettig te handelen, moeten de productievoorwaarden worden vastgelegd in het koopcontract van uw import uit China.

Specificeer garantie- en leveringsvoorwaarden in de koopovereenkomst

Ook de garantievoorwaarden van de fabrikant en de correcte levering mogen niet aan het toeval worden overgelaten. Anders kunnen hoge kosten en aanzienlijke risico’s voor de veiligheid en het proces van de Chinese invoer het gevolg zijn. Agentur Frisch behandelt daarom de garantie- en leveringsvoorwaarden als onderdeel van de contractonderhandelingen bij import uit China. Zo kunt u zonder zorgen rechtstreeks van de fabrikant in China kopen.

De in het koopcontract vastgelegde punten moeten ook een duidelijk afsprakenbeheer omvatten.

 

Agentur Frisch voert de contract- en prijsonderhandelingen

U kunt natuurlijk ook zelf het contract en de prijsonderhandelingen met uw handelspartner in China op u nemen. Normaal gesproken is het echter zinvol dat een ervaren China-importeur met de relevante know-how het overneemt. Agentur Frisch voert de prijsonderhandelingen voor uw import uit China rechtstreeks met de fabrikant. Wij beschikken over vergelijkingswaarden en de taalkundige en culturele kennis om in uw belang optimale resultaten te bereiken.

Ook over de andere punten van de contractonderhandelingen voor uw import uit China onderhandelen wij na overleg graag met de producent volgens uw wensen. Wij laten geen enkel onderdeel van het contract aan het toeval over, maar zetten ons ervoor in dat u als klant de optimale contractuele voorwaarden ontvangt.

 

Veiligheid en transparantie dankzij duidelijke contracten

De gecontroleerde contracten van onze juristen zijn waterdicht en beschermen u tegen verrassingen. Daarbij handelen wij altijd volgens de huidige stand van het recht, zijn wij op de hoogte van nieuwe uitspraken en zijn wij altijd op de hoogte van ontwikkelingen in het internationale verbintenissenrecht. Als u de contractonderhandelingen voor uw China import aan het Frisch agentschap overlaat, biedt dit u:

 • Betrouwbaarheid
 • Beveiliging
 • Kwaliteit
 • Tijd- en kostenbesparing

Wij treden ook graag namens u op – neem contact met ons op en wij zorgen voor het opstellen van uw China import verkoopcontract voor u!

 

Al onze diensten voor de invoer van China

Wij organiseren de volledige import uit China voor onze klanten. De volgende afbeeldingen brengen u naar de gebieden van onze belangrijkste diensten.

Verschepen uit China Kwaliteitsborging in China Speciale diensten China

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.