China Import Consulting

Met het advies van het China Import Agency Frisch zult u erin slagen zaken te doen met China alsof het door professionals wordt gedaan.

Productiecontrole: Toezicht op de productie in China

Als er in uw productie bepaalde productiefasen of productiesecties zijn die een bijzondere diversiteit vereisen of waarin zich bijzonder vaak storingen voordoen, kunnen wij dergelijke fasen met name bij de controle tijdens de productie laten bewaken. Tussentijdse inspectie is ook zinvol bij de produktie van produkten waar herbewerking onmogelijk of zeer moeilijk zou zijn, zoals kleding. Als het eenmaal verkeerd gesneden is, is er waarschijnlijk geen manier om het te repareren. Voor dergelijke produkten vindt de tussentijdse controle gewoonlijk plaats na 20 tot 40 % van de produktie, ten einde afkeuring voor 100 % te voorkomen indien er reeds fouten zijn geweest, maar om problemen direct aan het begin of nog op tijd te elimineren. In veel gevallen kan de inspecteur ook ideeën en tips geven om de productieplannen te verbeteren, zodat de productiestappen ook op de lange termijn zonder voortdurend toezicht kunnen worden verbeterd.

 

Bronnen van fouten in de productie

Onze medewerkers kunnen al tijdens de productie in de fabriek foutenbronnen opsporen en de kwaliteit voor de rest van de productie verbeteren of ondersteuning bieden om bepaalde fouten bij het testen van bepaalde fasen direct te voorkomen.

 

Productieopvolging van uw bestelling

Toezicht en controle op de productie in China

Als zich in serie gebreken voordoen, zijn die vaak te wijten aan een ontoereikende productiebewaking. Het is belangrijk om in dit stadium van uw importbedrijf bijzonder intensieve controles uit te voeren om schade te voorkomen. The Frisch Agency neemt deze dienst ook graag voor u op zich. Wij hebben gecontroleerde inspecteurs in dienst die ons trouw zijn en wier toezicht op de productie in China wij kunnen vertrouwen. Afhankelijk van de eis en het product kunnen dit gecertificeerde experts zijn die we uit Duitsland laten overvliegen of ervaren lokale assistenten. Voor bijzonder belangrijke bestellingen overtuigen wij ons ter plaatse van het goede verloop van de productie.

Een vroegtijdige en volledige controle van de productieprocessen in China kan u beschermen tegen bijvoorbeeld de volgende tekortkomingen:

  • Verkeerde leveringen
  • Kwaliteitsgebreken
  • Vergeten/onjuiste gegevens

 

“Vertrouwen is goed, controle is beter”

Onder het motto “vertrouwen is goed, controle is beter” zorgen wij ervoor dat uw bestelling tijdens de productie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Op die manier kunnen storingen zo snel mogelijk worden opgespoord en verholpen en is grote gevolgschade uitgesloten. Gebleken is dat extern toezicht op de productie in China vaak nuttig is. Daarom hebben wij hiervoor onze eigen inspecteurs in dienst.

 

Eigen inspecteurs voor de controle van de productie in China

Om tot onafhankelijke resultaten te komen en zo de productieprocessen in China nog betrouwbaarder te kunnen controleren, werken wij met eigen inspecteurs. Dit zijn professionals die in opdracht van ons exclusief voor ons werken. Deze werken gewoonlijk in drie klassen van deskundigen:

  • Assistent

Dit zijn werknemers met wie we meestal al jaren samenwerken. De meesten van hen hebben geen ingenieursdiploma, maar wel uitgebreide beroepservaring. Het zijn ideale regelaars voor eenvoudige klussen.

 

  • Junior Expert

Onze junior experts zijn afgestudeerde ingenieurs met maximaal drie jaar specifieke beroepservaring. Controleurs op dit expertniveau zijn zeer geschikt om toezicht te houden op producties van gemiddelde moeilijkheidsgraad.

 

  • Senior Expert

Degenen die door ons worden aangesteld als Senior Experts hebben een ingenieursdiploma en vele jaren beroepservaring op een relevant gebied. Deze ervaren deskundigen kunnen ook complexe procedures controleren en moeilijke tests uitvoeren.

 

Volledig of gedeeltelijk toezicht op de productie in China

Afhankelijk van de order is het ook mogelijk dat niet het gehele productieproces in China nauwlettend wordt gevolgd, maar dat de controle van kritische deelstappen voldoende is. Dit is een verstandige manier om kosten te besparen. Met onze ervaring en expertise adviseren wij u ook op dit punt graag en stellen wij een inspectieconcept op.

 

inspekt4u – het interne inspectiebedrijf

Met inspekt4u hebben wij een dochteronderneming opgericht die zich volledig bezighoudt met de kwaliteitsborging van uw bestellingen. Wij zijn vooral actief in China, maar ook in India, Vietnam, Taiwan en Korea. Inspekt4u heeft alleen eigen betrouwbaar personeel in dienst. Het bedrijf biedt onder meer de volgende diensten aan via Agentur Frisch:

  • Auditbezoek voor productie in China, eventueel met sociale audit (incl. certificaat)
  • DPI-tests tijdens de productie in China
  • DSS Sorteren van goederen met gebreken in China
  • PSI Goedereninspectie vóór verzending van de goederen

Dankzij een eigen bedrijf kan Agentur Frisch zorgen voor een optimale en betrouwbare opvolging van uw productieprocessen in China.

 

Video-inspecties – inspecties zoals ter plaatse

Op verzoek voeren wij ook video-inspecties uit. Hier kunt u de inspecteur live via video begeleiden tijdens de inspectie. Dit maakt directe coördinatie en navraag tijdens de lopende inspectie mogelijk – alsof u rechtstreeks aanwezig bent bij de inspectie van de productie in China.

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.