Regulamin

Warunki Programu Partnerskiego AG-Frisch Consulting

Umowa

Rejestrując się jako partner w programie partnerskim AG-Frisch Consulting (“Program”) zgadzają się Państwo na przestrzeganie następujących warunków (“Warunki”).

AG-Frisch Consulting zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany warunków korzystania z usług od czasu do czasu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub wzmacniają obecny Program, w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało zgodę na te zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Konta i przepadek wszelkich zaległych prowizji partnerskich zarobionych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Aby wziąć udział w tym programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Aby zostać Afiliantem, musisz mieszkać w Stanach Zjednoczonych.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez “boty” lub inne zautomatyzowane metody nie są dozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. AG-Frisch Consulting nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Państwa tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane treści i działania, które mają miejsce w ramach jego konta.
  • Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieuprawnionych celów. Użytkownik nie może, korzystając z Usługi, naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).
  • Nie mogą Państwo korzystać z Programu Partnerskiego w celu zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów AG-Frisch Consulting.

Linki/grafiki na Twojej stronie, w Twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego, zostanie Ci przydzielony unikalny Kod Partnerski. Dozwolone jest umieszczanie linków, banerów lub innych grafik, które dostarczamy z Twoim Kodem Afiliacyjnym na Twojej stronie, w Twoich e-mailach lub w innych komunikatach. Dostarczymy Państwu wytyczne, style linków i grafiki do wykorzystania przy tworzeniu linków do AG-Frisch Consulting. Możemy w każdej chwili zmienić projekt grafiki bez powiadomienia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, dostarczymy Państwu specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach pomiędzy Państwa stroną a AG-Frisch Consulting. Muszą Państwo zadbać o to, aby każdy z linków pomiędzy Państwa stroną a AG-Frisch Consulting prawidłowo wykorzystywał takie specjalne formaty linków. Linki do AG-Frisch Consulting umieszczone na Państwa stronie zgodnie z niniejszą umową i które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków są określane jako “Linki specjalne”. Wynagrodzenie za polecenie otrzymają Państwo tylko w przypadku sprzedaży w firmie AG-Frisch Consulting. produkt występujący bezpośrednio poprzez Linki Specjalne; nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie w odniesieniu do jakiegokolwiek niepowodzenia przez ciebie lub kogoś, kogo polecasz, aby użyć Linków Specjalnych lub nieprawidłowo wpisać swój Kod Afiliacyjny, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może spowodować zmniejszenie kwot, które w przeciwnym razie zostałyby wypłacone ci zgodnie z tym Porozumieniem.

Linki afiliacyjne powinny wskazywać na stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenie/prowizje i płatność

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć na Specjalny Link z Twojej strony, wiadomości e-mail lub innej komunikacji na https://ag-frisch.com i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Wypłacamy prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie będziemy wypłacać prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wpisał kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Możemy wypłacić prowizję tylko od transakcji wygenerowanych poprzez prawidłowo sformatowane linki specjalne, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszustwa, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty rozpoczynają się dopiero wtedy, gdy zarobisz ponad 20 dolarów w przychodach z programu partnerskiego. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 20$, Twoje prowizje nie będą realizowane ani wypłacane. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płacenie rachunków, które przekroczyły próg 20 dolarów.

Identyfikacja jako partnera AG-Frisch Consulting

Nie wolno wydawać żadnych komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub uczestnictwa w Programie; takie działanie może skutkować rozwiązaniem Programu. Ponadto, nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd lub upiększać relacji między nami a Tobą, twierdzić, że tworzysz nasze produkty, że jesteś częścią AG-Frisch Consulting ani wyrażać lub sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne).

Nie wolno kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego uznania) zatrzymaniem opłat za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki w afiliacji są powyżej 20$, będziesz otrzymywał wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli od ostatniej wypłaty nie zarobiłeś 20$, wypłacimy Ci pieniądze w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty za pośrednictwem tego Programu będą uważani za naszych klientów. W związku z tym, wszystkie nasze zasady, polityki i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy w każdej chwili zmienić nasze zasady i procedury operacyjne. Na przykład, będziemy określać ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny i dostępność produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą dotyczyć Produktów, które zostały wymienione na Twojej stronie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów na swojej stronie. Dołożymy komercyjnie uzasadnionych starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej strony oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na jego stronie. Na przykład, będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

– Techniczna obsługa Twojej witryny i wszystkich związanych z nią urządzeń
– Zapewnienie, że wyświetlanie Linków Specjalnych na Twojej stronie nie narusza żadnej umowy pomiędzy Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym bez ograniczeń wszelkie ograniczenia lub wymagania nałożone na Ciebie przez stronę trzecią, która hostuje Twoją stronę)
– dokładności, prawdziwości i stosowności materiałów umieszczonych na stronie użytkownika (w tym między innymi wszystkich materiałów związanych z Produktem oraz wszelkich informacji umieszczonych przez użytkownika w ramach Linków Specjalnych lub powiązanych z nimi)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na stronie nie naruszają praw osób trzecich (w tym np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własnościowych)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławione lub w inny sposób niezgodne z prawem
– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób zbierasz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą dostarczać treści i/lub reklamy oraz zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z przepisami prawa

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zarządzeń, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań wszelkich organów rządowych, które mają jurysdykcję nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. są obecnie obowiązujące, czy też wejdą w życie później w czasie, gdy będziesz uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, Użytkownik zgadza się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę elektroniczną, w tym bez ograniczeń, CAN-SPAM Act z 2003 roku i wszystkie inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez nas zgłoszenia do Programu i kończy się w momencie jego rozwiązania przez jedną ze stron. Zarówno Ty jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu, natychmiast zaprzestaniesz korzystania z niej i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do https://ag-frisch.comoraz wszystkie nasze znaki towarowe, szata graficzna i logo, a także wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu lub w związku z Programem. AG-Frisch Consulting zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu, AG-Frisch Consulting wypłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 20$.

Zakończenie

AG-Frisch Consulting, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Państwa konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub innych usług AG-Frisch Consulting, z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie. Takie rozwiązanie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta Użytkownika lub dostępu do Konta Użytkownika, a także przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub mających zostać wypłaconych prowizji na Koncie Użytkownika, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszustwa, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. AG-Frisch Consulting zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Stosunki między stronami

Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy pomiędzy stronami. Nie będziesz miał uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób zaprzeczałyby postanowieniom niniejszej sekcji.

Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub jakąkolwiek utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitej kwoty opłat za polecenie wypłaconych lub należnych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu wykonania, obrotu lub wykorzystania handlowego). Ponadto nie gwarantujemy, że działanie AG-Frisch Consulting będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM MOMENCIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZABIEGAĆ O POLECENIE KLIENTA NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, LUB PROWADZIĆ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE DO STRONY UŻYTKOWNIKA LUB Z NIĄ KONKURUJĄ. UŻYTKOWNIK DOKONAŁ NIEZALEŻNEJ OCENY CELOWOŚCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE POLEGA NA ŻADNYM OŚWIADCZENIU, GWARANCJI ANI DEKLARACJI INNEJ NIŻ OKREŚLONA W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym jej faktycznym lub domniemanym naruszeniem), wszelkimi transakcjami lub działaniami w ramach niniejszej Umowy lub Twoimi relacjami z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych będą podlegały poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem sytuacji, w której w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o wydanie nakazu lub innego stosownego odszkodowania w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym (a Ty wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów) lub w innym sądzie o właściwej jurysdykcji. Arbitraż na mocy niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami American Arbitration Association. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żadne postępowanie arbitrażowe na podstawie niniejszej Umowy nie może być połączone z postępowaniem arbitrażowym z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, niezależnie od tego, czy jest to postępowanie arbitrażowe grupowe, czy inne.

Różne

Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu Stanów Zjednoczonych, bez odniesienia do zasad wyboru prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, przynosząca korzyści i wykonalna wobec stron i ich następców oraz cesjonariuszy. Nasze zaniechanie egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub innego postanowienia niniejszej Umowy.

Brak wykonania lub egzekwowania przez AG-Frisch Consulting jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Świadczenia Usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Warunki korzystania z usługi stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a AG-Frisch Consulting i regulują korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Państwem a AG-Frisch Consulting (w tym, ale nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Whatsapp
Skype
Share
Xing
Xing
Copy link
SOCIALICON