Doradztwo w zakresie zapewniania jakości w Chinach

Dzięki poradom Chińskiej Agencji Importowej Frisch, można się zorientować w jakości w Chinach.

Chiny wyznaczają kurs na nowe standardy jakości

Mówi się, że chińskie produkty są źle wykonane, niezwykle krótkotrwałe i wykonane z tanich materiałów. Jednak czasy, kiedy firmy z Państwa Środka stawiały na ilość zamiast na jakość, coraz częściej odchodzą w przeszłość. Zapewnienie jakości produktów i usług staje się w Chinach standardem. Zmiany nie zachodzą bez przyczyny. Z jednej strony rynek międzynarodowy jest zalewany tanimi produktami z Państwa Środka. Z drugiej strony, to sami Chińczycy chcą więcej jakości, a więc bardziej wysokiej jakości od produktów z własnego kraju.

 

Zapewnienie jakości: opłacalne zarówno dla firm, jak i klientów końcowych

W Zapewnienie jakości zgodność z wytycznymi dotyczącymi jakości jest monitorowana na każdym etapie projektu w celu spełnienia ustalonych standardów. Istnieją dwie formy – jedna to dynamiczne zapewnianie jakości, a druga to statyczne zapewnianie jakości. Dzięki dynamicznemu monitorowaniu nie ma zewnętrznych wymagań dotyczących zgodności jakości. Z drugiej strony, w przypadku metody statycznej istnieją zewnętrzne specyfikacje. W całym procesie istnieją tzw. benchmarki, które trzeba sprawdzić i spełnić krok po kroku. Produkt otrzymuje certyfikat dopiero po spełnieniu wymagań.

Korzystają na tym zarówno firmy, jak i klienci końcowi. Jeśli firma spełnia wymagania dotyczące zapewnienia jakości, można jednocześnie zoptymalizować poszczególne etapy procesu. W rezultacie otrzymujemy towary wysokiej jakości i jednocześnie niższe koszty produkcji. To z kolei można przenieść na klienta końcowego, który otrzymuje towar o spójnym stosunku ceny do jakości w trakcie optymalnego przestrzegania jakości. Jednocześnie wzmacnia to lojalność klientów.

 

Chiny w trakcie przemian jakościowych na rzecz wyższego standardu życia

Z kolei w przypadku produktów z Chin od dawna obowiązuje zasada: masa zamiast klasy. Ale Państwo Środka przechodzi zmiany. W ostatnich dekadach chińska gospodarka rozwijała się zdecydowanie zbyt szybko, a strach przed upadkiem jest namacalny. Po części dlatego Chiny chcą się zdystansować od swojego taniego wizerunku. Aby móc osiągnąć ten cel, rząd chiński stawia na reformy i nowe struktury. Odejście od zależności od eksportu na rzecz silniejszej gospodarki krajowej i większej równowagi społecznej – to aspiracyjne cele chińskiego rządu. Oczywiście jednocześnie dotychczasowy model chińskiego rządu zrobił trochę dobrego. Przecież tanie towary i tanie płace wydobyły z biedy około 20 milionów Chińczyków w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Jednocześnie jednak otwarcie komunistycznego państwa na świat zachodni oznaczało, że ludność nagle poznała zachodni świat konsumpcji, który oferował znacznie więcej niż to, co miała do zaoferowania chińska gospodarka planowa. Tymczasem w chińskich metropoliach pojawiają się upmarketowe butiki, kolorowo oświetlone szyldy reklamowe zagranicznych towarów i ogromne centra handlowe. Nie można jednak jeszcze mówić o równości społecznej w populacji. Społeczne koleiny tego kraju są zdecydowanie zbyt głębokie. Oznacza to, że cel, jakim jest równowaga społeczna i stabilna sytuacja gospodarcza, w której zachowania konsumentów również w znacznym stopniu prowadzą do pozytywnych danych, nie może zostać zrealizowany na drodze, którą Chiny obrały do tej pory.

Dlatego wzrost płac w Chinach jest nieunikniony, nawet jeśli nie można go porównać do standardów europejskich. Choć od 2006 roku średnie dochody Chińczyków wzrosły aż o 200 procent, mieszkańcy Pekinu wciąż zarabiają średnio równowartość 600 euro. Dlatego też wielu rodziców oszczędza bardzo wcześnie, aby ich dziecko mogło studiować na uczelni i tym samym mieć większe szanse na pracę.
Ale jeśli średni dochód ludności Chin ma wzrosnąć, to jednocześnie musi nastąpić nowa era planowania gospodarczego. A płace w Chinach będą i muszą rosnąć – tak przewidują eksperci, badania i znane firmy. Firma konsultingowa McKinsey przewiduje również, że do 2020 roku dochody około 400 milionów Chińczyków ponownie się podwoją. Jednak nie tylko gospodarka drugiej co do wielkości gospodarki narodowej ulega zmianom; jednocześnie zmieniają się zachowania konsumpcyjne ludności. Wiele osób – zwłaszcza w chińskich metropoliach – chce mieć produkty wysokiej jakości. Co więcej, mieszkańcy Chin powoli zdają sobie sprawę, że towary wykonane ręcznie również mają dużą wartość.

Teraz państwo musi reagować, aby nie przegapić ekonomicznej łodzi na rynku międzynarodowym, ale także we własnym kraju. Obecnie istnieje szereg elementów, które Chiny muszą zreformować, aby pozostać w czołówce na rynku międzynarodowym. Z jednej strony potrzebne są reformy strukturalne. Z drugiej strony ochrona środowiska jest dużym problemem. Ale w skład budów wchodzi również cel równowagi społecznej i dostosowania standardów jakościowych w produkcji dóbr.

Chiny: Jakość zamiast ilości w domu

Ale samo podniesienie płac w celu zwiększenia konsumpcji w kraju nie działa. W tym przypadku magicznym słowem jest: Zapewnienie jakości. I to już zaczyna się w chińskich halach produkcyjnych. W tym celu Chiny inwestują miliony w badania i rozwój. Jednocześnie państwo zapewnia Zapewnienie jakości dla optymalizacji procesów produkcyjnych w celu znalezienia równowagi pomiędzy produktami wysokiej jakości a niskimi kosztami produkcji. Jednocześnie należy zaabsorbować rosnące płace. Wyraźne wyzwanie dla chińskiego rządu. W minionych dekadach to głównie zagraniczne firmy były przyciągane do Państwa Środka, ponieważ koszty produkcji były tam tak niskie. Chiński rząd jest przekonany, że bez własnych marek konsolidacja na rynku międzynarodowym nie jest możliwa. Dlatego w przyszłości produkty z Chin nie będą miały ciężaru taniego wizerunku, ale będą przekonywały jakością.

Tego chce również ludność Chin. Dzieje się tak dlatego, że przyzwyczaili się do produktów zagranicznych z ich wysokimi standardami jakości. W tej chwili Chiny mogą jeszcze zaspokoić popyt. Ale kiedy podnosi się płace i poprawia infrastrukturę, jednocześnie rośnie klasa ludzi, których stać na te produkty. Chiny osiągnęłyby niezależność tylko wtedy, gdyby towary i usługi z własnego kraju spełniały te same standardy jakości, co produkty zagraniczne.

Chiny są na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Lista reform strukturalnych przeprowadzonych przez chiński rząd jest długa. Ale wielu uznanych ekspertów ekonomicznych zgadza się, że Chiny z pewnością mogą dokonać przeskoku od taniego wizerunku do wysokich standardów jakości.

 

Zewnętrzne zapewnianie jakości przez inwestorów zagranicznych w Chinach

Chiny to także atrakcyjna lokalizacja dla zagranicznych firm. Od końca lat 70. wiele międzynarodowych firm osiedliło się w Państwie Środka, ponieważ koszty produkcji są tam wielokrotnie tańsze niż w ich własnym kraju. Jednak dużym wyzwaniem dla firm produkujących za granicą jest spełnienie norm jakościowych. Dzieje się tak dlatego, że na rynku międzynarodowym istnieje ścisły obowiązek przestrzegania wytycznych, aby w ogóle móc sprzedawać towary. W Chinach wiele zagranicznych firm polega więc na zewnętrznym zapewnieniu jakości, aby zagwarantować zgodność z przepisami. Ale zapewnienie jakości służy również temu, aby cały proces produkcyjny przebiegał optymalnie i aby można było zaoszczędzić koszty. Jest to oczywiście skomplikowany proces, ale taki, który może prowadzić do ciągłego doskonalenia i jednocześnie wzrostu zysków. Jednym z najważniejszych czynników zapewnienia jakości jest analiza i planowanie, aby móc stworzyć strukturę całego procesu. Taka struktura pomaga podzielić proces na części. Jednocześnie może pokazać firmie, jakie zasoby są potrzebne, jak można zrealizować wdrożenie procesu i jakie inwestycje są do tego niezbędne. Podsumowując, zapewnienie jakości zapewnia przejrzystą i jasną strukturę jeszcze przed rozpoczęciem procesu, która może zaoferować zaplanowany projekt podczas realizacji. Dodatkowo pozwala to na regularne sprawdzanie podsekcji z ustalonymi kluczowymi danymi w trakcie procesu. Gwarantuje to spełnienie standardów jakościowych podczas procesu. Jednocześnie poszczególne odcinki procesu mogą być optymalizowane bez konieczności zmiany całego procesu.

Wreszcie Zapewnienie jakości ma pozytywny wpływ na lojalność klientów. Ponieważ, aby wyróżnić się na międzynarodowym rynku, nie wystarczy już nosić tradycyjną nazwę lub oferować produkt o szczególnie niskiej cenie. W dzisiejszych czasach to właśnie połączenie atrakcyjnej ceny i jakości przekonuje klientów. Jednocześnie skargi klientów mogą być lepiej przyjmowane i wprowadzane ulepszenia dzięki stosowaniu zapewniania jakości. Razem czyni to firmę godną zaufania dla klientów.

 

Międzynarodowe firmy w Chinach torują sobie drogę do większej gwarancji jakości

Jednak zagraniczne firmy w Chinach muszą najpierw stworzyć podstawy do kompetentnego zarządzania jakością. Przestrzeganie standardów jakości w procesie produkcji wymaga przecież współdziałania wykwalifikowanych pracowników, odpowiednich technologii i struktury. To jest właśnie sedno sprawy. W dziedzinie technologii i struktury Chiny zdołały nadrobić zaległości, ale nawet one nie są odporne na niedobór umiejętności. Szczególnie inżynierowie są poszukiwani przez zagraniczne firmy. W Chinach jest wystarczająco dużo absolwentów z doskonałymi dyplomami, ale treść szkolenia często nie spełnia wymagań zagranicznych firm. Zwłaszcza firmy niemieckie uważają, że chińscy absolwenci doświadczyli podczas szkolenia zbyt wiele teorii, a zbyt mało praktyki. Wprowadzanie lokalnych ekspertów okazuje się więc często procesem długotrwałym. Aby temu przeciwdziałać, wiele firm współpracuje z chińskim rządem i oferuje dokształcanie chińskich wykwalifikowanych pracowników, aby mogli sprostać wymaganiom zagranicznych firm. Wiele firm inwestuje w swoich wykwalifikowanych pracowników. Dodatki, drobne upominki i przyjemna atmosfera w pracy są oferowane przez firmy w celu zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. Jest to również element zapewnienia jakości. Ponieważ tylko wyszkoleni specjaliści mogą optymalnie sprawdzić proces produkcji i przestrzegać norm.

Kolejnym wyzwaniem dla zagranicznych firm w Chinach jest infrastruktura tego kraju. Choć między chińskimi metropoliami a innymi dużymi miastami na świecie nie ma prawie żadnych różnic, to obraz jest zupełnie inny, zwłaszcza na wsi. Utrudnia to zwłaszcza logistykę dla firm zagranicznych. Ale i tam rząd i firmy ściśle współpracują, by stale poprawiać infrastrukturę kraju.

Jednakże aspekty te pokazują również, że Zapewnienie jakości to międzyfirmowy projekt, który wykracza daleko poza mury hal produkcyjnych. Ale dla Chin, to może Zarządzanie jakością może być okazją do pożądanej zmiany.

 

Od gospodarki planowej do drugiej co do wielkości potęgi gospodarczej świata

Aby zrozumieć trudności związane ze zmianami, trzeba przyjrzeć się najnowszej przeszłości kraju. Za sprawą Mao Chiny stały się w latach 40. państwem komunistycznym z gospodarką planową. Dopiero po śmierci Mao kraj mógł przystąpić do reform. Był to początek stopniowego otwierania się kraju. W Chinach pojawiły się pierwsze zagraniczne firmy, pobudzono handel zagraniczny, a Chiny wyrosły na drugą największą potęgę gospodarczą po USA. Ale to przyniosło nowe problemy. Wiele obszarów zostało zaniedbanych w latach boomu gospodarczego w Chinach. Należą do nich np. zaopatrzenie ludności w żywność oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska. Tymczasem okazuje się, że istnieje pilna potrzeba handlu. Ale rządowy „Raport o modernizacji Chin” otwiera mniej przyjazny obraz. Na przykład standard rozwoju przemysłowego Chin jest o około 100 lat opóźniony w stosunku do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nawet Japonia nie może zbliżyć się do Państwa Środka. Ale Chiny wciąż mają potencjał – także dla zagranicznych firm. Bo państwo inwestuje miliardy, by dogonić i nie stracić kontaktu z globalną gospodarką.

 

Pozytywne prognozy dla zmiany wizerunku Chin

Jednak prognozy dotyczące przyszłości Chin wyglądają pozytywnie. Eksperci spodziewają się, że już w 2020 roku Chiny wyprzedzą USA jako największe światowe mocarstwo. Firmy zagraniczne również zauważają nowy trend. Zwłaszcza przemysł samochodowy nie tylko eksportuje z Chin, ale może również zwiększyć swoją sprzedaż w Państwie Środka. Nawet Porsche w 2012 roku sprzedało Chińczykom około 30 tysięcy luksusowych samochodów. Powód: jakość jest dobrze odbierana przez mieszkańców Chin. A Chiny kopiują standardy jakościowe zagranicznych firm.

Dotyczy to również tradycyjnych chińskich marek. Chińska marka, która ma więcej niż 50 lat, otrzymuje certyfikat od państwa. Jednak z kilkudziesięciu tysięcy produktów około 70 proc. zniknęło z rynku. Około 10 procent pozostałych marek przeżywa obecnie renesans po gruntownej modernizacji.

Zmiany nie są pozbawione przeszkód, ale Chiny nadal będą mogły konkurować na rynku międzynarodowym. Tylko w przyszłości nie tylko z tanimi produktami, ale także z towarami, które mają wysokie standardy jakości. To jeszcze potrwa, ale jeśli cele zostaną zrealizowane, a infrastruktura będzie nadal rozwijana, Chiny mają duże szanse pozostać atrakcyjną lokalizacją dla zagranicznych firm. Bo Chiny udowodniły w ostatnich dekadach, że potrafią z niczego stworzyć coś wielkiego.

Ty też możesz importować dobrej jakości towary z Chin, jeśli sam położysz fundamenty. Agencja ds. Kontrole w Chinach może cię w tym wesprzeć.

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.