China Import Consulting

Met het advies van het China Import Agency Frisch zult u erin slagen zaken te doen met China alsof het door professionals wordt gedaan.

Uw inkoopmanager voor de Chinese markt: betrouwbaar, professioneel en transparant.

Sourceit is de Hamburgse tak van het agentschap Frisch.

Sourceit is sinds 2018 onderdeel van Agentschap Frisch. Onze collega’s in Hamburg adviseren u graag op ondernemend competente, doelgerichte en verantwoordelijke wijze en bieden oplossingen voor de bedrijfsvoeringproblemen van uw onderneming. Counseling kan worden gegeven in het Duits of Engels.


Belangrijkste adviesgebieden in Hamburg, onder andere :

– Kopen in China
– Consulting China Import
– Leverancier zoeken in China
– Productie in China
– Onderhandelingen met Chinese partners
– Risico’s bij invoer uit China
– Kwaliteitsborging in China
– Logistiek bij invoer uit China
– Distributie in Duitsland en de EU
– Een bedrijf opzetten in Duitsland of de EU
– Full Filment (vervoer, opslag en verkoop binnen Duitsland of de EU)


Agentschap Fresh
Kantoor Hamburg

Office Manager: Timothy Frisch
Tel: 0 40 422 36 957
info@sourceit.de

www.sourceit.de

Facebook: (20+) Sourceit | Facebook

Instagram: sourceit (@sourceit.de) – Instagram foto’s en video’s

 

Kopen in China: hoe importeren loont voor uw bedrijf

Kopen in China kan uw kosten verlagen, uw marges vergroten, uw product verbeteren en uw positie op de markt veiligstellen en uitbreiden.

De invoer uit China: wat is belangrijk?

Door jarenlange ervaring en duizenden bestellingen, zijn wij één van de toonaangevende bedrijven in de import van China. Daarbij moet men letten op vele punten die voor onervaren mensen op het eerste moment tot problemen kunnen leiden. Wij hebben enkele van onze methoden en tips samengevat.

Kopen in China is echter ook een terrein waarop talloze valkuilen op de loer liggen. Alleen wie precies weet wat hij doet, kan onaangename verrassingen voorkomen.

Onderhandelingen in China

Het doorslaggevende culturele verschil ligt in de waarde die aan een individueel persoon wordt gehecht. Terwijl het individu hier in Europa zeer gerespecteerd wordt, is het in China de integratie in groepen en structuren die telt. Een Chinees hecht dan ook veel meer belang aan hiërarchieën dan u gewend bent. Tegelijkertijd staan relaties voor hem op de voorgrond.

 

Daarom wordt het contact bij voorkeur gelegd via persoonlijke contacten of via een geschikte tussenpersoon. Zaken doen met een compleet vreemde is irritant voor de Chinezen. Voor hen is het belangrijk hoe een potentiële zakenpartner sociaal geïntegreerd is binnen hun groep van vrienden, familieleden en medewerkers. De Chinezen geven de voorkeur aan langdurige relaties en besteden veel aandacht aan een evenwichtig geven en nemen in de tijd. Vertrouwen moet eerst groeien, het wordt niet automatisch gegeven aan vreemden.

Eigendomsrechten en contracten zijn relatief nieuwe verworvenheden in China. Dit verklaart waarom men meer vertrouwt op de sociale aspecten van een zakelijke relatie en minder op het op schrift stellen van elk detail.

Tussen formaliteit en verbroedering.

 

De sterke hiërarchische oriëntatie van de Chinese samenleving betekent dat er meer aandacht wordt besteed aan sociale status dan wij gewend zijn. Succesvolle onderhandelingen zijn dus vaak alleen mogelijk tussen hiërarchische gelijken.

De in ons land gebruikelijke scheiding van beroeps- en privé-leven is in China daarentegen onbekend. Interpersoonlijke harmonie wordt hier gezien als essentieel voor een goede samenwerking. En het creëren van die harmonie kan tijd kosten. Naast uitbundige diners kan dit ook bezoeken aan culturele of sportevenementen en privé-uitnodigingen omvatten. Wie hier ongeduldig op reageert of probeert deze fase te verkorten, heeft al verloren en hoeft niet meer te hopen op een bevredigende zakendeal.

Er is veel geduld nodig

Onderhandelingen met de Chinezen zijn zelden zo eenvoudig als men zou willen. Terwijl de Europeanen gewend zijn individuele punten na elkaar af te vinken op een denkbeeldige lijst, kijken de Chinezen naar het geheel. Schijnbaar willekeurig springt hij van het ene punt naar het andere en eist onvermoeibaar de bespreking van steeds weer dezelfde vragen. Het is belangrijk dat u zich hierdoor niet laat irriteren en zich niet laat verleiden om te proberen het proces te verkorten. Bijvoorbeeld door ondoordachte en onnodige concessies te doen. Je kunt beter volhouden en meedoen. Chinezen bewonderen en eren het doorzettingsvermogen van hun tegenhangers.

Ook al lijken Chinese leveranciers naar Europese maatstaven extreem goedkoop, ze zorgen er ook voor dat ze een goede marge voor zichzelf behalen. Ze vechten daar hard voor, zijn onvermoeibaar in de onderhandelingen en gebruiken ook middelen die voor ons ongebruikelijk zijn, zoals demonstratief zwijgen. Ook hier loont vooral veel geduld en vasthoudendheid.

Wat u overigens nooit mag missen tijdens de onderhandelingen met een potentiële leverancier is het wijzen op andere onderhandelingspartners waarmee u in gesprek bent. Hoewel dit Europeanen kan ergeren, is het voor Chinezen een natuurlijk onderdeel van de onderhandelingscultuur en laat het zien dat je iets van zaken weet.

 

De risico’s

“De winst zit in de aankoop”, zoals het gezegde luidt. Dit maakt de inkoop tot een van de meest bepalende factoren voor het succes van een onderneming. En daarmee begrijpen we ook waarom veel ondernemers het zo moeilijk vinden om het onderwerp inkoop uit handen te geven.

 

Toch heeft zelfs kopen in Europa zijn valkuilen. Maar bij het kopen in China is het nog steeds veel gemakkelijker om ernstige fouten te maken. Fouten die in extreme gevallen veel geld of zelfs het bestaan van het bedrijf kunnen kosten.

Grote afstand, groot risico

De belangrijkste redenen voor zeer typische moeilijkheden: lange afstanden, moeilijke communicatie en onzekere rechtsgrondslagen in China. Met name de mogelijke juridische problemen maken dat u alleen moet werken met partners die u kent en die u als betrouwbaar kunt beoordelen.

Als dat te riskant voor je is, kom je op het idee om het hele proces te bewaken. Dit betekent echter dat je minstens 2 tot 3 keer heen en weer moet vliegen tussen Duitsland en China en eventueel een (betrouwbare) tolk moet meenemen. Dat kost. Vooral tijd. En nog meer geld.

Eigen werk kan duur zijn

n ieder geval is het de moeite waard om het uit te rekenen. U stuurt bijvoorbeeld een ingenieur door China om een geschikte fabriek te vinden die meer geavanceerde onderdelen kan produceren. Dit duurt gemakkelijk enkele weken en kost vele euro’s. Pas later zal duidelijk worden hoeveel. Want de kans is groot dat uw man niet eens de beste leverancier met de beste kwaliteit tegen de beste prijs heeft gevonden door een gebrek aan markt- en talenkennis.

Een ander voorbeeld: u vertrouwt op een lokale Chinese agent. Maar hij neemt niet alleen geld van jou, maar ook van de leveranciers. En hij zal waarschijnlijk liever zijn vrienden in het spel brengen. Het vinden van een betrouwbare agent in China is zeer moeilijk of zelfs onmogelijk voor Duitse bedrijven.

Het gevolg is duidelijk: je wilt alles doen om het risico te minimaliseren. Ok. Maar de meest succesvolle manier om het risico te minimaliseren is door kennis en de best mogelijke informatie. sourceit kan u beide bieden.

 

De risico’s

Regels? Ja, voorschriften. Want de wereldhandel is lang niet zo vrij als men denkt. In feite wordt men als importeur gedwongen talrijke invoerbeperkingen en -voorschriften in acht te nemen. In hun eigen belang, want het is helemaal niet de fabrikant die aansprakelijk is, maar degene die een product in de EU invoert of daar “in de handel brengt”.

Wat mag er überhaupt worden ingevoerd?

Zo zijn er producten die onderworpen zijn aan invoercontrole, kwantitatieve beperkingen of vrijwaringsmaatregelen, zoals landbouwproducten, tabak, wapens, textiel. Het is absoluut noodzakelijk dat de desbetreffende voorschriften worden nageleefd.

De beperkingen en verboden die gelden voor de invoer van namaak- en piraatproducten, bijvoorbeeld, kunnen logisch lijken. Het probleem: zelfs als u de vervalsingen of illegale kopieën niet als zodanig herkende, bent u ervoor verantwoordelijk. U wordt bedreigd met vernietiging van alle producten (uiteraard zonder financiële compensatie) en gerechtelijke procedures.

Verdere beperkingen gelden bijvoorbeeld voor genetisch gemanipuleerde organismen, de invoer van levende dieren of chemische producten die bepaalde stoffen, zoals kwik, bevatten.

Zo wordt de Europese economie beschermd

Om het concurrentievermogen van de Europese fabrikanten te handhaven werden onder meer invoerbeperkingen ingevoerd. Zo waren er beperkingen op de invoer van Chinese textiel, maar die zijn sinds 2008 volledig opgeheven. Reeds in 2005 werden overeenkomstige beperkingen opgeheven voor schoenen (gedeeltelijk), porselein, keramiek, tafelgerei en keukengerei.

Bovendien worden in individuele gevallen verdere “antidumpingmaatregelen” ingesteld op producten uit China. Zo zijn fietsen uit China onderworpen aan douanerechten van meer dan 50% wegens de opgelegde strafheffingen (ook antidumpingrechten genoemd).

Wat zit er in het ingevoerde product?

Gezondheid en milieubescherming zijn twee zaken die in de EU zeer belangrijk zijn. Zo zijn er voorschriften die de hoeveelheid nikkel beperken in producten die rechtstreeks in contact komen met de huid, zoals horloges, sieraden, maar ook jeansknopen.

Sinds begin 2007 is er een verbod op bepaalde ftalaten (weekmakers) in PVC-speelgoed en kinderartikelen. Kleding, schoeisel en lederwaren die azokleurstoffen bevatten, waaruit aromatische amines kunnen ontstaan, zijn eveneens verboden.

Interessant op het gebied van milieubescherming is de wet op elektrisch afval, die bepaalt dat de importeur moet instaan voor en betalen voor de terugname en verwijdering van oude elektrische apparaten. Zelfs na vele jaren. Andere richtlijnen schrijven grenswaarden voor gevaarlijke stoffen voor. Er moet rekening mee worden gehouden dat op zeer gelijkaardige elektrische producten totaal verschillende richtlijnen van toepassing kunnen zijn.

Hoe kunt u de productkwaliteit garanderen?

Vergeet niet alle certificaten zorgvuldig te controleren. Bijvoorbeeld door het certificaatnummer te vergelijken met de documenten bij het keuringsinstituut van afgifte. Het is ook belangrijk te weten of het verstrekte monster qua constructie helemaal identiek is aan het voor de certificering gebruikte monster. Voor de test is echter de toestemming van de fabrikant nodig, anders mag het testrapport niet worden ingezien.

Er zijn veel punten om rekening mee te houden.

Er is een geschikte Chinese leverancier gevonden. Gewoon een handtekening, een beetje tijd, een bankoverschrijving en de producten zijn in Duitsland. Helaas lopen theorie en praktijk hier vaak uiteen. Totdat de producten bij u zijn, moet u verschillende uitdagingen overwinnen.

 

Producenten in China hebben een uitvoervergunning nodig als zij producten willen uitvoeren. Veel fabrikanten die de vergunning niet hebben, werken samen met import/exportbedrijven die over de nodige papieren beschikken. Het is raadzaam de producent te identificeren, omdat handelsmaatschappijen
voegen op hun beurt marges toe aan de producten. Ondanks hogere prijzen kunnen handelsondernemingen ook voordelen bieden aan nieuwkomers, zoals vereenvoudigde communicatie, professionelere verwerking of lagere minimum bestelhoeveelheden. Als u een producent zonder exportervaring hebt gevonden, moet u ter plaatse vertegenwoordigd zijn en over zeer goede talenkennis beschikken, anders is de transactie nauwelijks te controleren.

In China is het enige dat zeker is, dat niets zeker is.

Ondanks alle verzekeringen en monsters komt het steeds weer voor dat de leverancier afhaakt voordat het contract is gesloten. Ofwel is de gegarandeerde prijs niet meer mogelijk, ofwel kan de kwaliteit plots niet meer geleverd worden. Uitgaande van een bestaande zakenrelatie kunt u de leverancier erop wijzen dat hij zijn “gezicht” en u als klant niet wil verliezen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de leverancier strategische verliezen zal aanvaarden. Want een goede deal in Azië is er een waarvan beide partijen profiteren en winst maken. Strategische overwegingen spelen meestal geen rol. De leverancier de mond snoeren en de prijs nog eens één tot twee procent omlaag drukken kan succes hebben, afhankelijk van de koopkracht, maar moet niet worden nagestreefd als u langetermijnplannen hebt en de transactiekosten tot een minimum wilt beperken. Want in de ogen van de leverancier verdient de rijke West-Europeaan hoe dan ook een fortuin met de goedkoop gekochte producten.

Vertrouwen telt meer dan contracten

Wat de aankoop betreft, zijn de meeste contracten in China minimalistisch. Als je elkaar eenmaal hebt leren kennen, kun je op elkaars woord vertrouwen. Wegens verschillen in cultuur en zakelijke praktijken betekent dit echter niet dat u correct zult begrijpen wat uw onderhandelingspartner met zijn of haar verklaring bedoelt. Schrijf alleen het absoluut noodzakelijke in het contract. Levertijden, bijvoorbeeld, moeten altijd worden opgenomen. Controleer vóór de ondertekening van het contract of de door de leverancier verstrekte certificaten echt zijn.

Een goede logistieke partner maakt deel uit van het succes

Denk er goed over na of u de zending alleen vanuit de haven van Duitsland wilt controleren of al in de haven van China een expediteur van uw keuze wilt inschakelen. Europese grote en middelgrote expediteurs zijn al lang vertegenwoordigd in China met kantoren in het hele land. De expediteur moet een A-vergunning hebben, alleen dan kan hij rechtstreeks op schepen boeken. In geval van grotere hoeveelheden, spoedzendingen en tijdsdruk moet de verzending van meet af aan worden gecontroleerd. Alvorens het contract te sluiten, moet u zich ervan vergewissen dat de leverancier begrijpt wat de overeengekomen verzendingsvoorwaarden inhouden en welke kosten hij moet dragen.

Relaties als hoeksteen van succes

Guanxi is Chinees en betekent niets anders dan relatie. Er is veel geschreven over guanxi, want in China gaat het veel meer over relaties dan in Duitsland. Onmiskenbaar gegeneraliseerd zijn Chinezen niet erg sociaal, tenzij ze een persoonlijke relatie hebben, in welk geval ze de meest behulpzame en vriendelijke mensen zijn. Aangezien de Chinese samenleving zeer hiërarchisch is, moeten vriendschappen op hetzelfde hiërarchische niveau worden gesloten: Baas met baas, koper met verkoper. Dit is ook het geval bij onderhandelingen aanbevolen. Bouw relaties op door de leverancier te bezoeken, met hem te praten en hem te helpen waar je kunt. Concreet: Geef je af en toe over.

Rechtstreekse invoer uit China

Dalende marges, toenemende concurrentiedruk van grote winkelketens en zelfs kruidenierszaken stellen de detailhandelaren in de UE elke dag voor nieuwe uitdagingen. Rechtstreekse invoer uit China kan hier een alternatief zijn.

Is rechtstreekse invoer uit China dan de oplossing om de marges veilig te stellen en concurrerend te blijven? Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en de daaruit voortvloeiende risico’s naar behoren worden beheerst, is het antwoord – ja!

Juiste aankoophoeveelheden

Het belangrijkste in de Chinese handel is de juiste aankoophoeveelheid. De leveranciers rekenen namelijk messcherp met minimum bestelhoeveelheden die de importeur moet overschrijden. Hoeveel precies hangt sterk af van het product en de waarde ervan. Gebruikelijke minimumafnamehoeveelheden zijn 500 stuks, 1000 stuks of zelfs hele containers. 6.000 tot 10.000 US dollar netto waarde van de goederen is een goede richtlijn. Minder natuurlijk voor extreem goedkope kleine onderdelen.

Directe invoer brengt ook risico’s met zich mee die financiële lasten met zich meebrengen die veel verder gaan dan de waarde van de goederen alleen. Denk maar aan de nieuwe ElektroGesetz, en de daaruit voortvloeiende Elektroschrottverordnung en RoHS-richtlijn, die de beperking van schadelijke stoffen in elektrische apparaten voorschrijft. Alle apparaten moeten worden geregistreerd bij de Stichting EAR. Voor consumentenapparatuur moet men een beroep doen op de openbare verwijderings- en terugnamefaciliteiten en bijdragen in de kosten overeenkomstig het ingevoerde volume. Er komen natuurlijk verwerkingskosten bij. Vanwege de RoHS-richtlijn moet erop worden gelet dat de leverancier niet alleen voldoet aan de CE-norm, maar ook aan de RoHS-richtlijn.

Accessoires voor beginners

Voor beginners kan de invoer van niet-elektronische accessoires een aantrekkelijk alternatief zijn. Laptoptassen, cameratassen, schoonmaakmiddelen, lensfilters en vele andere kleine accessoires zijn veel gemakkelijker in te voeren wegens eenvoudiger wettelijke voorwaarden en verleiden gewoonlijk ook met aantrekkelijker marges dan de zeer gebruikelijke hi-tech artikelen die onder voortdurende prijsdruk staan. Naast de normale extra kosten moet echter ook worden bedacht dat in het importbedrijf altijd extra middelen beschikbaar moeten zijn. Goederen die te laat aankomen, maken tussentijdse aankopen in Europa noodzakelijk om aan de contracten te voldoen, of goederen met gebreken veroorzaken extra kosten voor retourzendingen of geschillen. Wie wil invoeren, kan deze eerste hindernissen vermijden met de hulp van een ervaren aankoopadviseur.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.