Chiny Doradztwo w zakresie logistyki importu

Dzięki poradom Agencji Importu Chin Frisch uda Ci się prowadzić interesy z Chinami tak, jakby robili to profesjonaliści.

Chiny Import – logistyka z Chin

Logistyka wokół importu z Chin

 

Import chińskich towarów do Europy, a zwłaszcza do Niemiec, w ciągu ostatniej dekady stale wzrastał. Udział Importowany z Chin towarów wzrosła w tym okresie z 2,6 do 6,7 proc. całości importu. Są to przede wszystkim zabawki, odzież, obuwie, ale także liczne produkty elektroniczne. Przy takich ilościach, szczególnie transport i związana z nim logistyka muszą być dobrze przemyślane. Nie tylko mali konsumenci, ale również duże firmy mogą odnotować ogromne oszczędności, jeśli tylko poświęci się czas na porównania, a zwłaszcza na zapoznanie się z tym tematem.

Wysyłka z Chin

Różnice cenowe w logistyce

Istnieją trzy drogi, którymi towary wyprodukowane w Chinach trafiają do Niemiec. Trasa lądowa jest nie tylko nieodpowiednia pod względem cenowym, ale także ze względu na odległości, dlatego ta opcja jest rzadko oferowana. Inna możliwość to. Fracht lotniczy z Chin. Ponieważ jednak tylko nieliczne maszyny nadają się do transportu towarów, koszty ponoszone w ten sposób na jeden kontener nie są bez znaczenia. W zamian klient otrzymuje swój towar w ciągu kilku dni od wysyłki. Już ze względu na pojemność, a tym samym stosunkowo niskie koszty, wybór pada na Fracht morski z Chin. Od załadunku w Chinach do przybycia ładunku do portu w Niemczech kontenerowiec potrzebuje około pięciu tygodni. Jeśli czas ten zostanie zaplanowany z wyprzedzeniem, można zyskać na kosztach frachtu w wysokości około 1000 do 2000 euro za kontener. W ten sposób można przewozić zarówno małe, jak i duże przesyłki. Ponieważ jednak nie zawsze konieczne jest napełnienie całego pojemnika, warto zwrócić się do Paczka lub agencje spedycyjne który zajmie się Transport towarów z Chin i kontynuować ich transport nawet po przybyciu do portu macierzystego. Nawet w przypadku tej usługi można skorzystać z ceny od 6 euro za kilogram objętości na przykład z FedEx. Korzystne stawki można jednak uzyskać tylko wtedy, gdy zamówienie zostanie złożone w Usługi ekspresowe w Chinach napisano. W przypadku zlecenia tej samej firmie w Niemczech, koszty są znacznie wyższe. Dalsze oszczędności można osiągnąć, jeśli uzgodnienia dokonywane są z przedsiębiorstwem handlowym lub produkcyjnym, lub jeśli zleca się to firmie, która ma siedzibę również w Niemczech. Jest to jedyny sposób na uniknięcie arbitralnie dodanych opłat. Ponieważ płatność musi być dokonana szybko, aby otrzymać towar na czas, trudno jest temu przeciwdziałać. Bez terminowej zapłaty towar nie zostanie odprawiony przez urząd celny, co prowadzi do kolejnych problemów, które z kolei wiążą się z wydatkami. Przedstawiciele recepcji doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Skróty i porozumienia ułatwiające zrozumienie

Jeśli chodzi o logistyka towarów z Chin do Niemiec tylko dwa skróty mają duże znaczenie. Tylko znając je, a także ich znaczenie można wziąć zakup, jak i sam transport w swoje ręce i zorganizować. Nie da się obejść skrótów FOB i CIF. FOB oznacza free on board i oznacza, że sprzedawca ponosi koszty transportu do i ze statku. CIF to Cost Insurance Freight i oznacza, że koszty frachtu i ubezpieczenia ponosi sprzedający do momentu przybycia do portu przeznaczenia. Ponieważ jednak są one doliczane do wartości towaru, klienci europejscy powinni zasadniczo wybierać FOB. Załadunek odbędzie się na statku, który może być wskazany sprzedawcy. O wszystkie inne szczegóły trzeba jednak zadbać samemu. Idealnym rozwiązaniem jest wczesne nawiązanie kontaktu ze spedytorem w Niemczech, który posiada oddział w porcie w Hamburgu lub Bremie i zarządza odprawą celną po przybyciu do Niemiec. Dbają też o numer celny, który obecnie nazywa się numerem EORI (Economic Operators’ Registration and Indentification). Firmy te mogą wycenić nadchodzące należności celne na podstawie dokumentów, które dostarczają informacji o zawartości i wartości towaru. Ponieważ jednak ubezpieczenie towaru na czas transportu nie jest czymś oczywistym, należy o to wcześniej zapytać dla własnego zabezpieczenia finansowego i ewentualnie samemu wykupić odpowiednie ubezpieczenie transportowe.

 

Badania dotyczące logistyki

Na stronie Logistyka między Chinami a Niemcami to nie tylko wyzwanie dla samych firm, ale także temat, na który można przeprowadzić badania. Wyniki są bardzo odkrywcze i dostarczają informacji m.in. o strukturze kosztów. Pomimo dużej odległości, jaką muszą pokonać towary, badania wykazały, że tylko 15 procent kosztów zaopatrzenia można przypisać logistyce. Udział ten nie jest jednak w całości przeznaczany na transport, a jedynie w dwóch trzecich. Drugą trzecią część stanowią wydatki na ubezpieczenie, opłaty celne, magazynowanie i ogólne zarządzanie. Ze względu na rosnące ceny paliw rośnie również udział transportu w kosztach zaopatrzenia. Ze względu na niepewność i ogromne wydatki związane z logistyką z fabryki w Chinach do firmy w Niemczech, wielokrotnie pojawia się pytanie, czy zakupy w Chinach w ogóle się opłacają. Badanie wykazało również, że dla małych i średnich przedsiębiorstw opłacalne jest zamawianie w Chinach tylko wtedy, gdy nie bierze się pod uwagę ryzyka, a jedynie stronę finansową i nakład pracy. Stwierdzono również, że większość firm importujących towary z Chin akceptuje zbyt wysokie koszty. Specjalne procedury celne i parki logistyczne mogłyby zmniejszyć te koszty. Aby mieć przegląd towarów i dostaw w Chinach, wiele firm polega na lokalnym kupcu. Mogą też wyrywkowo sprawdzić jakość produkowanych towarów i w ten sposób odpowiednio wcześnie złożyć reklamację. Niemniej jednak nie wszystkie firmy, które zatrudniły kupca, korzystają z profitów finansowych. Małe firmy, które nie zatrudniają osobnej osoby do zakupów czy organizacji logistyki szybciej tracą orientację w tym, na co należy zwracać uwagę i co porównywać. Nawet w przypadku korzystania z usług specjalisty, który jest zatrudniany tylko sporadycznie, w zależności od częstotliwości importu, można zaoszczędzić, a przede wszystkim uniknąć problemów.

Zwłaszcza ciężkie i nieporęczne towary powinny być wysyłane kontenerem. zostać wysłany. Transport pod kontenerem rzadko ma sens. Warto umówić się z dostawcą na FOB, aby cały transport był zorganizowany przez niemieckiego przewoźnika. W przypadku dostaw CIF nierzadko zdarza się, że podmioty odbierające towar w porcie w Hamburgu lub Bremie doliczają trudne do odparcia opłaty fantowe, gdyż już w momencie wystawienia faktur jest mało czasu na ich terminowe opłacenie, aby można było na czas dokonać odprawy celnej. Przy zlecaniu przesyłki należy zawsze pamiętać o zleceniu założenia ubezpieczenia, zazwyczaj nie jest to robione automatycznie przez firmy spedycyjne.

Nawiasem mówiąc, 30% wszystkich przesyłek kontenerowych na świecie pochodzi obecnie z Chin.

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.