China Importlogistiek Consulting

Met het advies van het China Import Agency Frisch zult u erin slagen zaken te doen met China alsof het door professionals wordt gedaan.

De invoer van China – logistiek van China

De logistiek rond de invoer uit China

 

De invoer van Chinese goederen in Europa en vooral in Duitsland is de afgelopen tien jaar blijven toenemen. Het aandeel van de China geïmporteerd goederen is in deze periode toegenomen van 2,6 tot 6,7 procent van de totale invoer. Dit zijn voornamelijk speelgoed, kleding, schoenen, maar ook talrijke elektronische producten. Bij deze hoeveelheden moeten met name het vervoer en de bijbehorende logistiek goed doordacht zijn. Niet alleen kleine consumenten, maar ook grote bedrijven kunnen enorme besparingen realiseren als men de tijd neemt om te vergelijken en zich vooral in dit onderwerp verdiept.

Verzending uit China

Prijsverschillen in de logistiek

Er zijn drie manieren waarop in China geproduceerde goederen naar Duitsland komen. De route over land is niet alleen ongeschikt vanwege de prijs, maar ook vanwege de afstanden, en daarom wordt deze optie zelden aangeboden. Een andere mogelijkheid is de Luchtvracht uit China. Aangezien echter slechts zeer weinig machines geschikt zijn voor het vervoer van goederen, zijn de kosten per container op deze manier niet onaanzienlijk. In ruil daarvoor ontvangt de klant zijn goederen binnen enkele dagen na verzending. Al vanwege de capaciteit en dus de relatief lage kosten valt de keuze op de Zeevracht uit China. Een containerschip doet er ongeveer vijf weken over van het laden in China tot de aankomst van de lading in de haven in Duitsland. Als deze tijd van tevoren wordt gepland, kan worden geprofiteerd van vrachtkosten van ongeveer 1000 tot 2000 euro per container. Zowel kleine als grote zendingen kunnen zo worden vervoerd. Aangezien het echter niet altijd nodig is een volledige container te vullen, is het de moeite waard contact op te nemen met een Pakketdienst of expediteurs die zal zorgen voor de Vervoer van de goederen uit China en blijven ze vervoeren, zelfs na aankomst in de thuishaven. Zelfs met deze dienst is het mogelijk om te profiteren van een prijs vanaf 6 euro per volumekilo met bijvoorbeeld FedEx. U krijgt de gunstige tarieven echter alleen als de bestelling wordt geplaatst bij de De uitdrukkelijke dienst in China is gemaakt. Als hetzelfde bedrijf in Duitsland een opdracht krijgt, zijn de kosten aanzienlijk hoger. Een verdere besparing kan worden bereikt als de regeling wordt getroffen met de handelaar of het producerende bedrijf, of als een bedrijf wordt ingeschakeld dat ook in Duitsland is gevestigd. Dit is de enige manier om willekeurig toegevoegde kosten te vermijden. Aangezien er snel betaald moet worden om de goederen op tijd te ontvangen, is het moeilijk om dit tegen te gaan. Zonder tijdige betaling worden de goederen niet ingeklaard, wat tot verdere problemen leidt, die weer met kosten gepaard gaan. De receptieagenten zijn zich daar terdege van bewust.

Afkortingen en afspraken voor een beter begrip

Als het gaat om de de logistiek van de goederen van China naar Duitsland zijn slechts twee afkortingen van groot belang. Alleen als men deze en ook het belang ervan kent, kan men de aankoop en het vervoer zelf in eigen hand nemen en organiseren. U kunt niet om de afkortingen FOB en CIF heen. FOB betekent free on board en betekent dat de verkoper de kosten van het vervoer van en naar het schip voor zijn rekening neemt. CIF is Cost Insurance Freight en geeft aan dat de kosten voor vracht en verzekering door de verkoper worden gedragen tot de aankomst in de haven van bestemming. Aangezien deze echter op de waarde van de goederen worden gecrediteerd, moeten Europese klanten in het algemeen voor FOB kiezen. Het laden geschiedt op het schip dat aan de verkoper kan worden genoemd. Maar je moet zelf voor alle andere details zorgen. Idealiter wordt in een vroeg stadium contact opgenomen met een expediteur in Duitsland die een filiaal heeft in de haven van Hamburg of Bremen en de inklaring na aankomst in Duitsland beheert. Zij zorgen ook voor het douanenummer, dat nu EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Indentification) heet. Deze bedrijven kunnen de komende douanerechten opgeven op basis van de documenten die informatie geven over de inhoud en de waarde van de goederen. Aangezien het echter niet vanzelfsprekend is dat de goederen tijdens het vervoer verzekerd zijn, moet dit voor uw eigen financiële bescherming vooraf worden nagevraagd en moet u eventueel zelf een passende transportverzekering afsluiten.

 

Studies over logistiek

De Logistiek tussen China en Duitsland is niet alleen een uitdaging voor de ondernemingen zelf, maar ook een onderwerp waarover studies kunnen worden verricht. De resultaten zijn zeer onthullend en geven onder meer informatie over de samenstelling van de kosten. Ondanks de lange afstand die de goederen moeten afleggen, blijkt uit de studies dat slechts 15% van de inkoopkosten aan logistiek is toe te schrijven. Dit aandeel wordt echter niet volledig aan vervoer besteed, maar slechts voor twee derde. Het andere derde deel wordt besteed aan verzekering, douanekosten, opslag en algemeen beheer. Door de stijgende brandstofprijzen neemt ook het aandeel van het vervoer in de aankoopkosten toe. Vanwege de onzekerheid en de enorme kosten die gepaard gaan met de logistiek van de fabriek in China naar het bedrijf in Duitsland, wordt herhaaldelijk de vraag gesteld of inkopen in China überhaupt wel de moeite waard is. Uit de studie bleek ook dat het voor kleine tot middelgrote ondernemingen alleen rendabel is om in China in te kopen als de risico’s buiten beschouwing worden gelaten en alleen naar de financiële kant en de inspanning wordt gekeken. Ook werd vastgesteld dat de meeste bedrijven die goederen uit China invoeren, te hoge kosten accepteren. Speciale douaneprocedures en logistieke parken zouden deze kosten kunnen drukken. Om een overzicht te hebben van de goederen en het aanbod in China, doen veel bedrijven een beroep op een plaatselijke inkoper. Zij kunnen ook steekproefsgewijs de kwaliteit van de geproduceerde goederen controleren en zo in een vroeg stadium een klacht indienen. Toch maken niet alle bedrijven die een koper in dienst hebben gebruik van financiële voordelen. Kleine bedrijven die geen aparte persoon in dienst hebben voor de inkoop of de organisatie van de logistiek verliezen sneller het overzicht over de zaken waarop gelet en vergeleken moet worden. Zelfs wanneer gebruik wordt gemaakt van een specialist, die slechts sporadisch wordt ingezet, afhankelijk van de frequentie van de invoer, kan toch een besparing worden gerealiseerd en kunnen vooral problemen worden voorkomen.

Vooral zware en omvangrijke goederen moeten per container worden verzonden. worden verzonden. Vervoer onder een container heeft zelden zin. Het is raadzaam een FOB-regeling te treffen met de leverancier, zodat de gehele zending door een Duitse vervoerder wordt georganiseerd. In het geval van CIF-leveringen is het niet ongewoon dat de ontvangende agenten in de haven van Hamburg of Bremen fantasiekosten toevoegen die moeilijk te weerstaan zijn, aangezien er al weinig tijd is om de facturen op tijd te betalen wanneer ze worden uitgereikt, zodat de inklaring op tijd kan plaatsvinden. Bij het bestellen van de zending moet altijd worden gedacht aan het bestellen van het opzetten van de verzekering, dit wordt meestal niet automatisch gedaan door de rederijen.

Overigens komt momenteel 30% van alle containertransporten wereldwijd uit China.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Whatsapp
Skype
Share
Xing
Xing
Copy link
SOCIALICON