LVD Wytyczne Porady

China Import Agentur Frisch chętnie doradzi Państwu w kwestiach dotyczących dyrektywy LVD dla produktów z Chin.

Inżynieria niskiego napięcia – Dyrektywa LVD dla produktów z Chin

Technologia niskiego napięcia (LVD)

Zgodność z dyrektywą LVD w przypadku produkcji z Chin

Dyrektywa niskonapięciowa, wraz z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej, jest najważniejszą dyrektywą dotyczącą sprzedaży produktów elektronicznych na obszarze niemiecko-europejskim. Zawiera ona wszystkie wymagania niezbędne do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia i zminimalizowania ryzyka szkód dla ludzi, zwierząt, środowiska i mienia.

Zgodność z dyrektywą LVD (Low Voltage Directive) jest obowiązkowa przy produkcji w Chinach. Bez niego nie jest możliwy import urządzeń dotkniętych chorobą do Niemiec.

Dyrektywa LVD obejmuje na przykład:

 • Sprzęt oświetleniowy
 • Urządzenia elektryczne
 • Kable elektryczne
 • Urządzenia zasilające (np. zasilacze)
 • Urządzenia laserowe

Sformułowanie dotyczące zakresu dyrektywy brzmi: „sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku przy napięciu znamionowym od 50 do 1000 V dla prądu zmiennego oraz od 75 do 1500 V dla prądu stałego”. Nasi eksperci chętnie wyjaśnią dla Państwa, czy importowany przez Państwa produkt należy do tej kategorii.

 

Badanie LVD w Chinach

Aby zapewnić zgodność z dyrektywą LVD w przypadku produkcji w Chinach, należy przeprowadzić badania zgodnie z tą dyrektywą. Tylko w ten sposób można uniknąć kosztownych i czasochłonnych szkód, opóźnień i postępowań karnych.

Nasze laboratoria z przyjemnością przeprowadzą dla Państwa testy LVD w Chinach. Generalnie są one przeprowadzane w laboratoriach badawczych naszej spółki zależnej BOTH Compliance Laboratories. Optymalizuje to proces produkcji i testowania oraz minimalizuje ryzyko strat i złej komunikacji między dostawcami. Ma to sens, jeśli korzystasz z testów LVD w Chinach osadzonych w serwisie agencji Frisch.

 

Obowiązki dealera: Badanie LVD, deklaracja zgodności & Co.

Jeśli importujesz produkty z Chin do Niemiec, musisz mieć deklarację zgodności. Tym samym oświadczają Państwo, że przestrzegają przepisów obowiązujących w Niemczech. Na przykład następujące zadania mogą być częścią deklaracji zgodności:

 • Przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej
 • Załączenie instrukcji obsługi
 • Umieszczenie oznakowania CE

 

Zgodność z dyrektywą LVD w przypadku produkcji w Chinach

Nie możemy wystarczająco podkreślić, że zgodność z dyrektywą LVD nie powinna być traktowana lekko w przypadku produkcji w Chinach. Należy przestrzegać wymagań określonych w tym dokumencie oraz w ustawie o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

Jako Państwa renomowany i kompetentny importer z Chin, oczywiście z przyjemnością pomożemy Państwu w tym i we wszystkich powiązanych zadaniach. Na Państwa życzenie przeprowadzimy analizy i oceny ryzyka, dowiemy się, jakie normy niemieckie i europejskie należy uwzględnić, a także udzielimy praktycznych i jasnych porad na wszystkie tematy związane ze zgodnością i bezpiecznym importem.

Zgodność z dyrektywą LVD w przypadku produkcji w Chinach jest tego częścią.

 

Zwolnienia dla urządzeń elektronicznych

Istnieje szereg urządzeń elektronicznych, które mimo że pracują w zakresie niskiego napięcia, nie są jednak objęte dyrektywą LVD. Częściowo dotyczy to sytuacji, gdy są one objęte innymi dyrektywami. Przykładami takich produktów są:

 • Urządzenia elektryczne do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Sprzęt elektro-radiologiczny i elektromedyczny
 • Części elektryczne dźwigów osobowych i towarowych
 • Licznik energii elektrycznej
 • Urządzenia do zasilania elektrycznych ogrodzeń pastwisk
 • Tłumienie zakłóceń radiowych

W przeciwnym razie wszystkie urządzenia elektroniczne z zakresu niskiego napięcia, od zegarów ściennych po stacje pogodowe, podlegają dyrektywie LVD. Badanie LVD w Chinach jest niezbędne, gdy planujemy import tych produktów.

 

Agentur Frisch chętnie doradzi i przejmie wszystkie zadania związane z przestrzeganiem dyrektywy LVD przy produkcji w Chinach!

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.