Doradztwo w zakresie ustawy o łańcuchu dostaw

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące należytej staranności podczas importu z Chin, China Import Agency Frisch chętnie pomoże.

Prawo dotyczące łańcucha dostaw w Chinach – Twój obowiązek opieki

Spełniać swoje obowiązki prawne w ustawie o łańcuchu dostaw lub pośrednio jako część łańcucha dostaw.

Zasadą przewodnią jest przestrzeganie i ochrona praw człowieka na całym świecie.

Czym dokładnie jest łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie etapy w kraju i za granicą, które występują zanim produkt będzie gotowy do produkcji, czyli od wydobycia surowców do produkcji, magazynowania i dostarczenia do klienta końcowego.

Do kogo odnosi się ustawa o łańcuchu dostaw?

Ustawa dotyczy przedsiębiorstw o dowolnej formie prawnej, które mają główne miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę lub oddział zgodnie z § 13d HGB w Niemczech i zatrudniają w Niemczech co najmniej 3.000 pracowników. Dotyczy to również pracowników, którzy są zatrudnieni w Niemczech, ale oddelegowani za granicę.

Od 01 stycznia 2024 roku próg ten wynosi 1000 pracowników.

 

Co musi być wtedy obecne w firmie:

 • Odpowiednie i skuteczne zarządzanie ryzykiem w celu spełnienia wymogów należytej staranności (strategia wdrożenia) oraz prowadzenie regularnych analiz ryzyka.
 • Określenie obowiązków wewnętrznych (np. specjalista ds. praw człowieka)
 • Procedura składania skarg
 • Wydanie oświadczenia dotyczącego polityki
 • Określenie środków zapobiegawczych we własnym przedsiębiorstwie i wobec dostawców
 • Podejmowanie działań zaradczych
 • Wdrożenie zasad należytej staranności w odniesieniu do ryzyk z dostawcami pośrednimi.
 • Dokumentacja i sprawozdawczość

 

Co ma na celu ustawa o łańcuchu dostaw?

 • Zakaz pracy dzieci
 • Zakaz pracy przymusowej
 • Zakaz lekceważenia krajowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakaz lekceważenia wolności zrzeszania się i zakaz dyskryminacji
 • Zakaz podnoszenia szkodliwego zanieczyszczenia gleby, zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza, emisji szkodliwego hałasu oraz nadmiernego zużycia wody.

 

Jakie dokładnie są obowiązki w zakresie należytej staranności w świetle ustawy o łańcuchu dostaw?

 • Identyfikacja i zapobieganie zagrożeniom dla praw człowieka i środowiska
 • Powtarzaj regularnie (dla każdego nowego produktu lub każdego nowego dostawcy).
 • Wdrożenie odpowiednich środków (np. kontrole na miejscu, rozmowy z pracownikami dostawcy, studia przypadków).
 • Umowne zapewnienia ze strony wszystkich dostawców o przestrzeganiu łańcuchów dostaw i celów ustawy o łańcuchu dostaw.

 

Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o łańcuchu dostaw

 • Wykluczenie z zamówień publicznych
 • Okresowa kara pieniężna do 50.000 euro
 • Kary za umyślne i niedbałe naruszenia do 8 000 000 euro.

 

 

Ustawa o łańcuchu dostaw

Kontrola prawa łańcucha dostaw w Chinach

Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw – w skrócie: Supply Chain Act – od czerwca 2021 r. reguluje obowiązki w zakresie należytej staranności w globalnym przepływie towarów. Ma on zapewnić ochronę ludzi i środowiska w produkcji i dystrybucji towarów na całym świecie. Ma to wykluczyć np. to, że handlowcy w krajach trzeciego świata mają swoje produkty wytwarzane przez pracę dzieci.

Na razie ustawa dotyczy firm zatrudniających w kraju co najmniej 3000 pracowników; od 1 stycznia 2024 r. próg ten będzie wynosił 1000 pracowników.

Agentur Frisch pomaga zapewnić zgodność z ustawą o łańcuchu dostaw podczas importu z Chin.

Obowiązki wynikające z ustawy o łańcuchu dostaw obejmują:

 • Ustanowienie systemu zarządzania ryzykiem
 • Ustanowienie odpowiedzialności wewnętrznej (np. specjalista ds. praw człowieka)
 • Przeprowadzanie regularnych analiz ryzyka
 • Wydanie oświadczenia dotyczącego polityki
 • Zakotwiczenie środków zapobiegawczych we własnej jednostce biznesowej i wobec bezpośrednich dostawców
 • Podejmowanie działań zaradczych
 • Ustanowienie procedury składania skarg
 • Wdrożenie zasad należytej staranności w odniesieniu do ryzyk u dostawców pośrednich
 • Dokumentacja i sprawozdawczość

Za nieprzestrzeganie prawa grożą drastyczne kary: Mogą zostać nałożone wysokie grzywny (do 800 tys. euro lub 2 proc. globalnego rocznego obrotu), a jeśli grzywna przekroczy 175 tys. euro, dane firmy zostają wykluczone z zamówień publicznych nawet na 3 lata.

Monitorowanie prawa dotyczącego łańcucha dostaw w Chinach jest niezbędne dla sprawnego prowadzenia biznesu.

Nie wszyscy producenci w Chinach przestrzegają prawa dotyczącego łańcucha dostaw. Dlatego absolutnie niezbędne jest przeprowadzenie kontroli zgodności łańcucha dostaw w Chinach.

 

Monitorowanie ustawy o łańcuchu dostaw w Chinach przez agencję Frisch

Chcemy bezproblemowych i lukratywnych stosunków handlowych. Z tego powodu starannie dobieramy naszych partnerów biznesowych. Oprócz jak największej marży zysku, obejmuje to również przestrzeganie obowiązujących przepisów. Myślenie krótkoterminowe to chęć osiągnięcia większych zysków z wątpliwymi dostawcami – takie relacje biznesowe w końcu kosztują więcej niż przyniosły. Nasi producenci zapewniają więc rzetelną kontrolę nad prawem łańcucha dostaw w Chinach. Zobowiązują się one do zapewnienia przestrzegania prawa w następujących aspektach:

 • Praca dzieci
 • Praca przymusowa
 • krajowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wolność zrzeszania się i zakaz dyskryminacji
 • Szkodliwe zmiany w glebie, zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie powietrza, szkodliwa emisja hałasu i nadmierne zużycie wody

 

Ochrona środowiska i prawa człowieka przy imporcie z Chin

Agencja Frisch wspiera prawne wysiłki na rzecz uczciwego i czystego importu. Staranny dobór partnerów biznesowych i konsekwentna kontrola prawa łańcucha dostaw w Chinach to część filozofii naszej firmy.

Agencja Frisch zapewnia zgodność z ustawą o łańcuchu dostaw w przypadku importu z Chin.

W ten sposób wnosimy swój wkład w zrównoważony i przyjazny do życia świat dla wszystkich ludzi. W ten sposób wspieramy również zrównoważony handel. Jako niemiecki przedsiębiorca korzystasz z uporządkowanych, zgodnych z prawem transakcji na każdym etapie przetwarzania Twojego importu. Unikasz surowych kar i sankcji, a dzięki monitorowaniu prawa dotyczącego łańcucha dostaw w Chinach, z góry możesz być pewien, że z importem z Chin w tym zakresie również nie będzie problemów.

 

Ustawa o łańcuchu dostaw i inne przepisy

Oprócz ustawy o łańcuchu dostaw istnieje wiele innych regulacji, wytycznych i standardów. Jako doświadczony importer z Chin znamy specjalne warunki, jakie musi spełniać Twój produkt. Dlatego też nie tylko przejmujemy kontrolę nad prawem łańcucha dostaw w Chinach, ale również oferujemy Państwu kompleksowy audyt wymagań mających zastosowanie do Państwa produktu.

Chętnie doradzimy Państwu osobiście w zakresie monitorowania prawa dotyczącego łańcucha dostaw w Chinach oraz innych tematów związanych z importem z Chin!

 

 

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.