Advies over de Supply Chain Act

Als u vragen heeft over uw due diligence bij het importeren uit China, helpt het China Import Agency Frisch u graag verder.

Supply Chain-wetgeving in China – Uw zorgplicht

Voldoen aan uw wettelijke verplichtingen in de Ketenwet of indirect als onderdeel van de keten.

De leidraad is de eerbiediging en bescherming van de mensenrechten overal ter wereld.

Wat is een leveringsketen precies?

De leveringsketen omvat alle stappen in binnen- en buitenland die plaatsvinden voordat een product klaar is voor productie, d.w.z. van de winning van grondstoffen tot de productie, opslag en levering aan de eindklant.

Op wie is de Ketenwet van toepassing?

De wet is van toepassing op ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm, die hun hoofdzetel, hun maatschappelijke zetel of een filiaal overeenkomstig artikel 13d HGB in Duitsland hebben en ten minste 3.000 werknemers in Duitsland in dienst hebben. Hieronder vallen ook werknemers die in Duitsland werken maar in het buitenland zijn gedetacheerd.

Vanaf 1 januari 2024 is de drempel 1000 werknemers.

 

Wat dan aanwezig moet zijn in het bedrijf:

 • Passend en doeltreffend risicobeheer om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen (uitvoeringsstrategie) en regelmatige risicoanalyses.
 • Definitie van interne verantwoordelijkheden (bv. mensenrechtenfunctionaris)
 • Klachtenprocedure
 • Afgifte van een beleidsverklaring
 • Bepaling van preventiemaatregelen in het eigen bedrijf en ten aanzien van de leveranciers
 • Corrigerende maatregelen nemen
 • Uitvoering van due diligence met betrekking tot risico’s bij indirecte leveranciers.
 • Documentatie en rapportage

 

Wat wil de Supply Chain Act bereiken?

 • Verbod op kinderarbeid
 • Verbod op dwangarbeid
 • Verbod op veronachtzaming van nationale voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk
 • Verbod op veronachtzaming van de vrijheid van vereniging en verbod op discriminatie
 • Verbod op het opheffen van schadelijke bodemverontreiniging, waterverontreiniging, luchtverontreiniging, schadelijke geluidsemissie en overmatig waterverbruik.

 

Wat zijn precies de zorgvuldigheidseisen in het kader van de Supply Chain Act?

 • Mensenrechten- en milieurisico’s identificeren en voorkomen
 • Regelmatig opnieuw uitvoeren (voor elk nieuw product of elke nieuwe leverancier).
 • Toepassing van passende maatregelen (bijvoorbeeld inspecties ter plaatse, gesprekken met de werknemers van de leverancier, casestudies).
 • Contractuele garanties van alle leveranciers dat de leveringsketens en de doelstellingen van de Supply Chain Act worden nageleefd.

 

Sancties bij niet-naleving van de Ketenwet

 • Uitsluiting van overheidsopdrachten
 • Dwangsom tot 50.000 euro
 • Boetes voor opzettelijke en nalatige overtredingen tot 8 000 000 euro.

 

 

Supply Chain Act

Controle van de wet op de leveringsketen in China

De Supply Chain Due Diligence Act – kortweg: Supply Chain Act – regelt sinds juni 2021 de zorgvuldigheidseisen in het wereldwijde goederenverkeer. Het is bedoeld om de bescherming van mens en milieu bij de productie en distributie van goederen over de hele wereld te waarborgen. Dit sluit bijvoorbeeld uit dat handelaren in derdewereldlanden hun producten door kinderarbeid laten produceren.

Voorlopig geldt de wet voor bedrijven met ten minste 3000 werknemers in eigen land; vanaf 1 januari 2024 wordt de drempel 1000 werknemers.

Agentur Frisch helpt u bij de naleving van de Supply Chain Act bij import uit China.

Verplichtingen uit hoofde van de Supply Chain Act omvatten:

 • Invoering van een risicobeheerssysteem
 • Instelling van een interne verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een mensenrechtenfunctionaris)
 • Regelmatige risicoanalyses uitvoeren
 • Afgifte van een beleidsverklaring
 • Verankering van preventiemaatregelen in de eigen bedrijfseenheid en ten aanzien van directe leveranciers
 • Corrigerende maatregelen nemen
 • Vaststelling van een klachtenprocedure
 • Uitvoering van due diligence met betrekking tot risico’s bij indirecte leveranciers
 • Documentatie en rapportage

Op niet-naleving van de wet staan drastische straffen: Er kunnen zware boetes (tot 800.000 euro, of 2 procent van de wereldwijde jaaromzet) worden opgelegd, en als de boete meer dan 175.000 euro bedraagt, worden de betrokken bedrijven voor maximaal 3 jaar uitgesloten van overheidsopdrachten.

Toezicht op de wet op de toeleveringsketen in China is noodzakelijk voor een soepel verloop van het bedrijfsleven.

Niet alle producenten in China houden zich aan de wet op de leveringsketen. Daarom is het absoluut noodzakelijk om in China controles op de naleving van de leveringsketen uit te voeren.

 

Toezicht op de wet op de leveringsketen in China door het Agentschap Frisch

Wij willen probleemloze en lucratieve handelsbetrekkingen. Daarom kiezen wij onze zakenpartners zorgvuldig uit. Naast de hoogst mogelijke winstmarges houdt dit ook in dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd. Het is kortetermijndenken om meer winst te willen maken met dubieuze leveranciers – dergelijke zakenrelaties kosten uiteindelijk meer dan ze hebben opgebracht. Onze producenten zorgen dus voor een betrouwbare controle van de wet op de leveringsketen in China. Zij verbinden zich ertoe de wet op de volgende punten na te leven:

 • Kinderarbeid
 • Gedwongen arbeid
 • nationale voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk
 • Vrijheid van vereniging en verbod op discriminatie
 • Schadelijke bodemverandering, waterverontreiniging, luchtverontreiniging, schadelijke geluidsemissie en overmatig waterverbruik

 

Milieubescherming en mensenrechten bij invoer uit China

Het Frisch Agentschap steunt de juridische inspanningen voor een eerlijke en schone invoer. De zorgvuldige selectie van zakenpartners en de consequente controle van de wet op de leveringsketen in China maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie.

Het agentschap Frisch ziet toe op de naleving van de Supply Chain Act voor de invoer uit China.

Zo leveren wij onze bijdrage aan een duurzame en leefbare wereld voor alle mensen. Daarmee bevorderen we ook duurzame handel. Als Duitse ondernemer profiteert u van ordelijke, juridisch correcte transacties bij elke stap van de verwerking van uw import. U voorkomt zware straffen en sancties, en dankzij het toezicht op de toeleveringswet in China kunt u er op voorhand zeker van zijn dat er ook op dit vlak geen problemen zullen zijn met uw import uit China.

 

De Supply Chain Act en andere bepalingen

Naast de Supply Chain Act zijn er tal van andere regelingen, richtsnoeren en normen. Als ervaren Chinese importeur kennen wij de speciale voorwaarden waaraan uw product moet voldoen. Wij nemen dus niet alleen de controle van de wet op de toeleveringsketen in China over, maar bieden u ook een all-round audit van de eisen die op uw product van toepassing zijn.

Wij adviseren u graag persoonlijk over het toezicht op de toeleveringswetgeving in China en andere onderwerpen met betrekking tot de invoer uit China!

 

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.