Risico’s bij aankoop in China

De Volksrepubliek China is de grootste economie ter wereld en een opkomende natie. Al drie decennia lang ontwikkelt China zich tot een economische macht. De lage productiekosten en de steeds efficiëntere productieprocessen maken het land zeer interessant voor buitenlandse investeerders en handelaren. Er zijn echter een paar dingen waar u op moet letten als u zaken doet met Chinese bedrijven. Het waardesysteem van de Chinezen verschilt sterk van dat van de Europeanen. De manier van denken en handelen van de Chinezen verschilt ook sterk van die van de Europeanen. En tenslotte moeten ondernemers die handelsbetrekkingen met Chinese bedrijven onderhouden of van plan zijn dat te doen, zich ervan bewust zijn dat de Chinezen geneigd zijn strategisch te werk te gaan.
http://www.ag-frisch.de/mastercontents/kantfiles/Neues%20Bild.PNG
Risico bij aankoop in China
De Chinese economie wordt sterk gekenmerkt door haar eigen dynamiek en is daarom ondoorzichtig en chaotisch voor veel westerse zakenmensen. Veel bedrijven die in China kopen blijven nieuwe moeilijkheden melden bij het kopen van Chinese bedrijven.
Contracten hebben in China niet dezelfde status als in Europa; contractuele overeenkomsten worden voortdurend verbroken om opnieuw over bepaalde punten van het contract te onderhandelen. Bovendien is de economische situatie van veel Chinese bedrijven zeer onstabiel, wat ertoe leidt dat bedrijven van de ene op de andere dag sluiten en schulden niet worden betaald. In een dergelijk geval is het voor een Europees bedrijf zeer moeilijk om zijn aanspraken in China te doen gelden.
Plotselinge loonstijgingen zijn ook te verwachten, aangezien de Chinese economie zich zeer snel ontwikkelt, productieprocessen ook voortdurend worden geoptimaliseerd, waardoor de lonen ook onevenredig stijgen. Dit wordt dan weer weerspiegeld in de verkoopprijzen van de goederen.
Kopen in China kan zeer problematisch en riskant zijn
Een ander probleem is dat niet altijd aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan. De kwaliteit van een product kan sterk fluctueren, waardoor kopers zich moeten afvragen of zij zelfs op hun thuismarkt kopers voor het goed kunnen vinden.
Het is noodzakelijk zelf kwaliteitscontroles uit te voeren op de productielocatie om ervoor te zorgen dat ook aan de overeengekomen kwaliteitsnormen wordt voldaan.
Het vervoer van goederen uit China is ook zeer riskant, aangezien de veiligheidsnormen niet worden nageleefd, is het niet ongewoon dat goederen tijdens het vervoer worden beschadigd. Een ander risico bij het kopen in China is het verkrijgen van namaakgoederen, waarop zware boetes staan als inbreuk op het auteursrecht.
Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen om bij het zakendoen met Chinese bedrijven het desbetreffende bedrijf nauwkeurig te onderzoeken.
Risico’s bij de invoer van Chinese goederen
De prijzen Chinese goederen zijn vaak erg verleidelijk. Juist hier moeten de belanghebbenden zich afvragen wat het addertje onder het gras is. Ten laatste tijdens en vooral na de aankoop van dergelijke producten wordt vaak vastgesteld dat de gewenste kwaliteit toch niet wordt geleverd. Dit kan in principe twee redenen hebben: ten eerste kunnen de goederen beschadigd raken door de lange transportroute en ten tweede kan het bedrijf de onderdelen niet in de gewenste kwaliteit maken.

In principe zijn er drie verschillende mogelijkheden Goederen van China naar Duitsland te vervoeren, maar meestal worden er slechts twee gebruikt. Noch de route over land, noch het vervoer per vliegtuig zijn de gebruikelijke methoden. Een groot deel van alle goederen die van China naar Europa worden vervoerd, gebeurt met behulp van containerschepen. De situatie is echter anders voor kleine en hanteerbare ladingen die met een pakketdienst kunnen worden gepost. Er zijn aanbiedingen vanaf zes euro per volume kilogram. Maar als u grotere hoeveelheden wilt bestellen voor uw bedrijf in China, kunt u niet om containervervoer heen. Met deze kosten moet uiteraard rekening worden gehouden bij de berekening van de prijs. Ook de douanekosten bij aankomst van de goederen in Duitsland mogen niet worden verwaarloosd. De vervoer van goederen uit China is niet het enige dat de onervarenen in moeilijkheden kan brengen.

Aandachtspunten voor het contract en de goederen
Niet alleen de bureaucratie in Duitsland, maar ook in China zou tot grote problemen kunnen leiden. De eerste ontmoeting vindt al plaats bij het sluiten van het contract. Niet elke fabrikant en leverancier in China heeft de bevoegdheid om rechtstreeks met buitenlandse bedrijven te contracteren. Indien toch samenwerking wordt gezocht, moet een import-exportagent, ook wel Chinese agent genoemd, worden ingeschakeld. Een ander raadzaam punt is de kredietwaardigheid van de leverancier te controleren om er zeker van te zijn dat de besproken goederen zullen worden geproduceerd en verzonden. Daarbij moet voor de eigen bescherming worden gelet op het soort producten en vooral op de vergunning. Steeds weer worden in China goederen geproduceerd die de producten van bekende fabrikanten imiteren. De invoer en ook de verkoop van deze goederen zijn illegaal in Europa en kunnen leiden tot zware boetes. Ook de kwaliteit van Chinese bedrijven vertoont grote schommelingen. Zo kunt u voor een lage prijs hoogwaardige producten kopen, die lang houdbaar zijn, maar ook op dit punt een storing ervaren. Om dit te voorkomen, moeten deze en andere punten worden vermeld in het contract, dat altijd schriftelijk moet zijn, om misverstanden te voorkomen en een duidelijke overeenkomst te hebben. Zo moeten de puntprijs van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, eventueel het materiaal, de datum, de verzending, de benaming van de goederen en vooral de contractuele partners worden vermeld. Alleen wanneer deze rechtsgeldig is ondertekend, kan erop worden vertrouwd. Volgens de Chinese wet is alleen de directeur van een bedrijf daartoe gerechtigd. Dit contract geeft de Europese onderneming ook zekerheid in geval van schending van de overeenkomst. Wie zich door al deze zaken overweldigd voelt, kan ook een importbureau inschakelen. Zij hebben veel ervaring en kunnen een onervaren persoon goed ondersteunen. Het geïnvesteerde geld is meestal de moeite waard, aangezien de risico’s voor een Invoer uit China kan aanzienlijk worden verminderd.

 

Documenten voor invoer uit China
Niet alles kan worden doorberekend in het contract. Als importeur moet men de verplichtingen dus serieus nemen. Dit omvat onder meer de REACH-vergunning. Deze verordening is sinds medio 2007 van kracht en zorgt voor een veilige omgang met chemische stoffen zodat mens en milieu niet worden vervuild. Hierbij moet erop worden gelet dat bij de invoer de geldende rechten niet worden geschonden. Een andere vergunning is SISVEL, die vooral op het gebied van elektronica en techniek wordt aangetroffen. Voor sommige producten is dit verplicht. Het is mogelijk uitsluitend goederen te bestellen bij bedrijven met een SISVEL-vergunning of zelf een dergelijke vergunning aan te vragen. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de fabrikant maar van de importeur. Dit geldt zowel voor groothandelaren als voor kleine Ebay-handelaren. Als deze vergunning wordt geschonden, kan het echt duur worden. Een ander document zonder welk invoer in de EU niet mogelijk is, is de CE-markering. Deze moet worden verkregen voor alle producten die worden besteld en geleverd. Het bevestigt dat de betrokken producten voldoen aan alle richtlijnen en verordeningen van de EU. Het kan echter niet worden gelijkgesteld met een inspectiezegel, aangezien het louter een administratief zegel is. Zodra de goederen in de douanehaven zijn aangekomen, krijgen zij een EORI-nummer, dat alleen door de douane in Duitsland en Oostenrijk wordt afgegeven. In andere landen gebeurt dit door andere autoriteiten. Het EORI-nummer, dat Economic Operators Registration and Identification betekent, is de opvolger van het douanenummer, dat alleen binnen een land kon worden toegekend. Als u zich niet zelf wilt bezighouden met alle vergunningen en voorschriften, kunt u beter een professional inhuren om dat voor u te doen. Importeurs die gespecialiseerd zijn in goederen uit China kunnen dit meestal veel beter dan u. Dit is altijd beter dan later aangeklaagd te worden voor valse documenten, wat honderd keer meer kost dan een importbedrijf.

Extra kosten bij invoer uit China en hoe ze te vermijden
Er zijn verschillende oorzaken die leiden tot extra Invoer uit China kan leiden. Alleen als deze worden omzeild kan men werkelijk profiteren van de lage prijzen van Chinese goederen. Naast de kosten voor de gebruikelijke documenten heeft de ervaring geleerd dat de meeste kosten voortvloeien uit herstelwerkzaamheden die in Duitsland moeten worden uitgevoerd wegens slecht vakmanschap. Dergelijke kosten kunnen gemakkelijk worden vermeden indien een eigen medewerker of een daartoe aangewezen toezichthouder een laatste controle uitvoert voordat er wordt geladen. Enerzijds zorgen zij voor tijdige voltooiing en verzending, goede kwaliteit, naleving van de richtlijnen en overeenkomst, en verduidelijken zij namens de importeur eventuele problemen. Deze moeten ook worden besteld wanneer een prototype al is bekeken of een langere samenwerking is opgenomen. De problemen die kunnen optreden bij een import zijn ook bekend bij de verzekeringsmaatschappijen, vandaar dat zij ook hiervoor producten aanbieden. De verzekeringskosten moeten worden opgenomen in de berekening voor doorverkoop om geen verlies te hoeven boeken.

Commercieel Wettelijke bescherming voor meer beveiliging voor Invoer
Internationale handel heeft de laatste jaren enorm aan belang gewonnen – en niet alleen voor grote en middelgrote ondernemingen, maar ook voor kleine ondernemingen. Er zijn steeds meer zelfstandigen die actief zijn in de import. Goederen worden goedkoop uit het buitenland ingevoerd en vervolgens met een goede winst op de Duitse markt verkocht.
Maar vooral voor kleine bedrijven en eenlingen is dat niet altijd gemakkelijk. Handel drijven met buitenlandse partners vereist veel ervaring, onderhandelingsvaardigheden en vooral juridische kennis. Vooral juridische kennis ontbreekt vaak, met als gevolg dat kleinere bedrijven soms enorme risico’s nemen zonder zich daarvan bewust te zijn. Toch lopen de zaken vaak goed, maar soms ontstaan er moeilijkheden.
In geval van moeilijkheden rijst de vraag hoe het nu verder moet. Grote ondernemingen hebben hun eigen juridische afdelingen of kunnen zich dure gespecialiseerde advocaten veroorloven. Kleine ondernemingen en zelfstandigen daarentegen hebben deze mogelijkheden niet, of de inschakeling van een dure advocaat wil men goed overwegen, vooral omdat een dergelijk juridisch geschil over een zeer lange periode beangstigend kan zijn.
Gezien dit risico is het raadzaam gerichte voorzieningen te treffen. Dat kan met een rechtsbijstandverzekering. Op de markt, namelijk Speciale tarieven voor rechtsbescherming voor zelfstandigen en kleine bedrijven worden aangeboden. Veel van de verzekeringen zijn zelfs ontworpen als praktische pakketoplossingen met een breed scala aan voordelen. Het sluiten van overeenkomstige tarieven wordt relatief duur geacht.
Bij het maken van een keuze is het wel belangrijk om goed te kijken naar de tarieven van de afzonderlijke rechtsbijstandverzekeraars. Deze maatregel is immens belangrijk, omdat het de enige manier is om ervoor te zorgen dat er voldoende dekking is of dat de verzekeraar de kosten zal dekken, zelfs in geval van internationale juridische geschillen. Als u geen geschikt tarief kunt vinden, is het zelfs mogelijk om een individueel beschermingsplan te laten ontwerpen. Steeds meer verzekeraars bieden deze optie ook aan voor kleine bedrijven.