China Import Consulting

Met het advies van het China Import Agency Frisch zult u erin slagen zaken te doen met China alsof het door professionals wordt gedaan.

Invoerrisico China: mogelijke risico’s bij invoer uit China

Wees u bewust van uw risico’s

Als importagentschap is het ons doel om de klant altijd de beste service te bieden. Als u vindt dat wij te veel tijd nemen om de juiste handelspartner te vinden, weet dan dat het Frisch Agency niet het risico en de verantwoordelijkheid kan dragen voor latere verliezen. Het risico blijft altijd bij u als importeur. Daarom werkt de Frisch Agency aandachtig en kiest in samenwerking met u de veiligste wegen volgens alle beschikbare mogelijkheden

 

 

Importeur in de EU

Als importeur in de EU kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door het product veroorzaakte schade, aangezien van de gelaedeerde niet kan worden verwacht dat hij zijn rechten doet gelden tegenover een derde in een ver land. Juist daarom is het belangrijk het product vooraf grondig te controleren om mogelijke risico’s bij voorbaat te kunnen uitsluiten. Informeer u over de Wet Productaansprakelijkheid of vraag advies aan een bevoegde advocaat. Wij kunnen u hiervoor graag een advocaat aanbevelen

 

Leveringsrisico – Wanbetalingsrisico – Kennismaking met de leverancier

Wij proberen de betrouwbaarheid en de ernst van de leverancier te controleren met alle moderne communicatiemiddelen. Wij bevelen altijd een voorafgaand fabrieksbezoek door onze medewerkers in China aan om een persoonlijke indruk van de fabriek te krijgen. Wij bezoeken de fabriek graag namens u en stellen een bezoekprotocol op volgens uw specificaties. Indien er nog twijfels bestaan, kan met de exporteur in de betalingsvoorwaarden een nadere zekerheid worden overeengekomen, bijvoorbeeld door middel van een LC-betaling.

 

Kwaliteitsrisico

De goederen komen niet altijd echt overeen met wat de leverancier vooraf in zijn productbeschrijvingen vermeldt en hoe het er op de productfoto’s uitziet. Wij raden u aan productmonsters of monsters van stoffen en materialen op te laten sturen en deze in het laboratorium te laten testen. Veel producten vereisen ROHS- of CE-certificaten. Het is ook belangrijk om kopieën van de certificaten te hebben ter controle. Het is echter niet ongewoon dat fabrikanten niet leveren wat u eerder als monster hebt ontvangen. Wij raden u dan ook aan de goederen vóór de verzending in ontvangst te laten nemen. Dat regelen we graag voor u. Wij voeren een visuele inspectie uit omdat wij niet elk afzonderlijk product voor u kunnen testen en wij ook niet over de technische mogelijkheden beschikken voor een perfecte materiaalcontrole ter plaatse. Bovendien is er geen garantie dat de leverancier de door ons gecontroleerde goederen daadwerkelijk aan de vervoerder zal leveren. Wij kunnen het risico niet volledig wegnemen, wat betekent dat er zelfs na het meest zorgvuldige onderzoek een restrisico blijft bestaan. Wij bieden ook graag toezicht op de productie tijdens de productie. Dit is echter zeer kostbaar omdat vanaf het begin van de productie tot het einde van de productie en totdat de lading is geladen, een werknemer namens ons agentschap de productie begeleidt. Dit is dus alleen zinvol bij zeer grote productieaantallen.

 

Transportrisico

In geval van vertraging in het vervoer draagt u als importeur het risico van vertraging in de levering, tenzij met de exporteur een andere afspraak is gemaakt. De goederen zijn uiteraard verzekerd tegen vernietiging, beschadiging of verlies tijdens het vervoer, mits Agentur Frisch de logistiek kan organiseren via de eigen expediteur. Neem voor geconsolideerde zendingen of CIF-leveringen contact met ons op over de verzekering.

Een ander risico zijn de transportkosten. De meeste prijzen (bv. zeevracht, natransport, dieseltoeslagen, enz.) zijn dagprijzen. Alleen vanaf februari. 2012 tot mei 2012 zijn de kosten van zeevracht in sommige gevallen verdrievoudigd. Helaas is het nooit mogelijk om op lange termijn te voorzien welke transportkosten kunnen worden verwacht wanneer de goederen zijn voltooid. Daarom kan een berekening alleen worden gebaseerd op een richtwaarde voor de laatste paar maanden.

U mag de havengelden niet verwaarlozen. Ook dit stuit vaak op onbegrip. In de haven heb je in principe drie dagen vrij, die de expediteur je meestal als “havengeld” in de offerte heeft aangeboden. Elke wetiere dag kost opslaggeld en liggeld in de haven. Maar hoe kan dit gebeuren:

 

Voorbeeld: De goederen komen in de haven aan op vrijdag 27.05.16 in de late namiddag, de douaneaanvraag kan pas worden ingediend op maandag 30.05.16, de inklaring wordt vrijgegeven op dinsdag 01.06.2016 en de goederen komen aan op 02.06.2016. direct op de volgende trein of bus. Er zijn al zes dagen doorgebracht in de haven. Natuurlijk probeert elke expediteur deze kosten te vermijden.

 

Risico bij inklaring

Agentur Frisch baseert haar eerdere berekeningen en aanbevelingen altijd op de geldende douanetarieven of in de regel op de door de fabrikant in het derde land verstrekte douanetarieven. Dit tarief kan echter niet worden gegarandeerd, tenzij u bindende douane-informatie krijgt van de douaneautoriteit. Het is het risico van de importeur dat de douaneautoriteit een ander tarief vaststelt.

 

De vergoedingen voor de inklaring worden aangerekend volgens het douanetarief. Gelieve er rekening mee te houden dat voor verschillende producten verschillende douanetarieven kunnen worden vastgesteld en dat voor elk tarief de vergoeding voor de aangifte voor inklaring in rekening wordt gebracht.

 

De vergoedingen voor de inklaring worden aangerekend volgens het douanetarief. Gelieve er rekening mee te houden dat voor verschillende producten verschillende douanetarieven kunnen worden vastgesteld en dat voor elk tarief de vergoeding voor de aangifte voor inklaring in rekening wordt gebracht.

 

Prijsrisico

Aangezien u in het buitenland vaak betaalt met de desbetreffende nationale valuta of met de valuta van de USD, loopt u als importeur het risico van valutaschommelingen. Wisselkoersverliezen zijn voor uw rekening. Indien dit vooraf contractueel is overeengekomen, kan de exporteur eventuele valutaverliezen later aanpassen en u het verschil in rekening brengen.

 

Politieke risico’s

Ook politieke risico’s zijn niet uitgesloten (bijv. oorlog, stakingen, onteigening, betalingsverboden) en komen voor rekening van de importeur. Ook andere politieke risico’s kunnen in het nadeel van de exporteur zijn (bijvoorbeeld in geval van inflatie).

 

Economische risico’s

Verschillende wetten, in- en uitvoerverordeningen en verordeningen vormen een risico voor de importeur indien hij deze wetten en verordeningen in het buitenland niet kent. Chinese exporteurs hebben bijvoorbeeld een uitvoervergunning nodig zonder welke zij niet mogen uitvoeren (behalve via expresdiensten zoals DHL, die dan als exporteur optreden).

 

Octrooien, licenties en certificaten

Natuurlijk hebben merkhouders het recht op hun merk op de meeste merkartikelen, dat wettelijk beschermd is wanneer het in een douanegebied (bv. de EU) wordt ingevoerd. De merkhouder kan natuurlijk het recht op zijn merk afdwingen. Evenzo kunnen bepaalde gegevens en technologieën beschermd zijn en zijn voor de invoer vergunningen vereist. Voor bepaalde handelsgoederen zijn ook certificaten als CE, ROHS of EEC & COC vereist. Voor uw veiligheid kunnen wij u een advocaat aanbevelen die voor u kan nagaan welke documenten u nodig heeft voor invoer in de EU. Dienovereenkomstig ondersteunen wij u bij het vinden van handelspartners in het buitenland die alle noodzakelijke documenten hebben of kunnen verkrijgen. Het is belangrijk om contractueel vast te leggen welke documentatie op het moment van aankoop en betaling beschikbaar moet zijn, zodat u kunt bewijzen dat u aan alle eisen hebt voldaan.

 

Het agentschap Frisch werkt reeds met talrijke leveranciers die, voor zover wij weten, over alle nodige certificaten en vergunningen beschikken. De controle moet echter regelmatig worden herhaald omdat de wetgeving en de rechten van andere fabrikanten ook voortdurend kunnen veranderen. Wij weten ook dat veel fabrikanten betrouwbaar zijn en dat hun producten van goede kwaliteit zijn. Via onze lokale contacten, bijvoorbeeld in China, Argentinië en Indonesië, worden wij ook geïnformeerd over actuele politieke en economische gebeurtenissen en op de hoogte gehouden van wet- en regelgeving. Natuurlijk kunnen wij niet voor elke sector en elk product even goed geïnformeerd en geadviseerd worden, maar uw risico’s worden door onze samenwerking aanzienlijk beperkt. U kunt te allen tijde juridisch advies inwinnen bij de door ons aanbevolen advocaat.De belangrijkste principes bij de eerste invoer van een nieuwe leverancier in China (geldt ook voor leveranciers van sommige andere Aziatische landen, zoals India, Indonesië en Vietnam).

– Ga nooit uit van een vaste leveringsdatum en plan veel tijd- Investeer alleen zoveel als u bereid bent te verliezen- Verkoop nooit goederen die nog niet uit China zijn geleverd en gecontroleerd.

Importeren uit China is een hordeloop die altijd weer voor nieuwe verrassingen zorgt. We staan klaar om deze hindernisrace voor u te lopen.

Risico’s bij invoer uit China (global sourcing)

 

Wetenschappelijke uitwerking door David Frisch, directeur van het Frisch International Agency

Consulting GmbH & Co KG uit Berlijn.

 

  1. I. Groeimarkt China

 

  1. II. Risico’s bij import uit China, risico’s bij wereldwijde inkoop

 

III. Opportunities in China Import, Opportunities in Global Sourcing

 

In Zuid-China zijn inmiddels veel textielbedrijven verdwenen, omdat de productie in landen als India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam of zelfs Indonesië veel goedkoper is geworden dan nu in China mogelijk is. Nog maar enkele jaren geleden was een groot deel van het textiel dat in het Westen werd gekocht nog “made in China”. We moeten ons afvragen of China nog steeds een lagelonenland is, in ieder geval krijgt China steeds meer te maken met concurrentie.

 

  1. Groeimarkt China

 

Ook al horen we in de media nog vaak dat de economie in China verzwakt, we mogen niet vergeten dat dit alleen betekent dat de economie langzamer groeit, maar groei is nog steeds een gegeven. Op 15.04.2016 was dit 6,7%.

 

Bron: SPIEGEL ONLINE – 15.04.2016

 

In Duitsland bedraagt de economische groei nog geen 0,2% en toch is Duitsland een van de grootste en meest succesvolle economieën. Hieruit blijkt dat de economische groei van een land en de kracht van zijn economie niet noodzakelijkerwijs aan elkaar kunnen worden getoetst. De economische ontwikkeling in China is nog steeds gigantisch, als je kijkt naar de bouw van nieuwe luchthavens en nieuwe treinverbindingen en de toename van het aantal passagiers op luchthavens in China met ongeveer 70% sinds 2010. Alleen al in 2015 werden in China 45 nieuwe luchthavens gebouwd en 88 luchthavens enorm uitgebreid. (Tille 2010, blz. 7)

 

Aangezien China zich echter steeds meer aanpast aan de westerse concurrentie op het gebied van kwaliteit, valt te verwachten dat China op de lange termijn ook afstand zal nemen van zijn goedkope imago, wat uiteraard ook tot uiting zal komen in de prijzen.

 

  1. Risico’s bij import uit China, risico’s bij wereldwijde inkoop

 

Juridische kaders zijn een risico dat vaak wordt onderschat, maar dat ernstige gevolgen kan hebben voor wereldwijde inkoop. In Beijing bijvoorbeeld is het aantal inschrijvingen van nieuwe auto’s per jaar beperkt van 50 000 tot 20 000, wat een aanzienlijk risico is geworden voor de automobielindustrie. De 20 000 toelatingen werden via loting toegekend. Andere Chinese steden, zoals Guangzhou of Shenzhen, overwegen al soortgelijke kaders. (Kühl en Grundhoff 2011, blz. 17-18)

Een ander risico dat niet kan worden berekend is het valutarisico. Het risico kan echter worden beperkt door buitenlandse valuta te kopen en de leveranciers uit verschillende landen van herkomst te diversifiëren.

 

Met de toename van de afstanden tot de leveranciers kunnen de vrachtkosten normaliter stijgen. Dit kan meestal alleen worden gecompenseerd door grotere afnamehoeveelheden of nieuwe raamovereenkomsten met de vervoersbedrijven. Voor leveringen uit derde landen gelden eveneens douanerechten. Andere risico’s hier zijn bepalingen voor hogere douanerechten om de Europese markt te beschermen, zoals het antidumpingrecht op fietsen uit China. Door de langere herbevoorradingstijden is een hogere cashflow vereist, aangezien de minimumvoorraad in het voorraadbeheer veel hoger moet worden ingesteld dan bij korte levertijden, bijvoorbeeld met leveranciers in Duitsland of andere EU-landen. Het maakt het ook veel moeilijker om te plannen. Tot overmaat van ramp hebben leveranciers uit het verre Azië vaak zeer lange productietijden, die bovendien vaak onverwacht worden verlengd. Dit kan worden tegengegaan door grotere voorraden of hogere minimumvoorraden. Als de leverancier echter op tijd levert, kunnen er opnieuw knelpunten in het magazijn ontstaan, vooral bij seizoensgebonden goederen. Bij bestellingen uit derde landen betreffen de planningsproblemen echter niet alleen de mogelijk langere productietijden van de fabrikant, maar ook een langere vertraging bij de douane (bij de uitgaande of inkomende douane) of vertragingen bij de verzending kunnen tot langere levertijden leiden. Als zich kwaliteitsproblemen voordoen die pas bij de klant worden ontdekt, zijn latere leveringen nogal moeilijk. Enerzijds is de retourzending van klachten vaak onevenredig duur, en anderzijds neemt de latere produktie en levering zeer veel tijd in beslag. Als de latere levering vanwege de tijdsdruk per luchtvracht plaatsvindt, leidt dit tot hogere kosten in vergelijking met de “gunstige” zeevrachtkosten. (Faust en Gan Yang 2013, p. 38)

 

Volgens de ervaring van de directeur van het agentschap Frisch International Consulting GmbH & Co KG uit Berlijn, de heer David Frisch, management consultant gespecialiseerd in handel met China (hierna “Frisch” genoemd), wordt de handel met derde landen met name ook bemoeilijkt door taalbarrières en onwetendheid over de mentaliteit van buitenlandse zakenpartners. Afstand maakt het ook vaak moeilijk, omdat de face-to-face onderhandelingen die normaal gesproken belangrijk zijn, moeilijk te realiseren zijn. Wegens de totaal verschillende mentaliteit zou het echter vaak nodig zijn moeilijkheden in een persoonlijk gesprek op te lossen. Dit maakt het onderhandelen per e-mail zeer tijdrovend en duur, vooral bij onderhandelingen met Chinese leveranciers. Frisch heeft vastgesteld dat kopen in China voor veel kopers een compleet nieuw terrein is. Verschillende wetten, juridische opvattingen, kwaliteitseisen, normen, omgangsvormen en regels alleen al maken het vaak erg moeilijk om tijdens de eerste aankooponderhandelingen harmonie te scheppen tussen de koper in Duitsland en de leverancier in China. In de ervaring van Frisch worden de vele nevenkosten bij de inkoop door derden door de kopers onvoldoende gewaardeerd. Men moet zich ervan bewust zijn dat aankoop in een derde land alleen de moeite waard is bij overeenkomstige grote aankoophoeveelheden. Incidentele kosten zoals logistiek, kwaliteitsborging en monetaire transacties hebben een aanzienlijke impact, vooral bij kleine aankoophoeveelheden. Maar zelfs bij grotere bestelhoeveelheden moeten alle bijkomende kosten zoals douanerechten, havengelden, verzekering en omzetbelasting bij invoer vooraf worden berekend om het besparingspotentieel realistisch te kunnen inschatten. De hogere kapitaaluitgaven als gevolg van grotere ordervolumes, rekening houdend met de lange levertijden per zeevracht, mogen niet worden verwaarloosd.

Leveringscontracten in China worden vaak zo geïnterpreteerd dat veel overeenkomsten gemakkelijk kunnen worden omzeild. Vaak geven Chinese leveranciers geen fouten toe en wijten zij alle extra kosten en kwaliteitsproblemen aan de klant, tenzij er specifiek iets is overeengekomen. Daarom moeten leveringscontracten altijd gedetailleerd en goed doordacht zijn.

 

Elke importeur moet zich er ook van bewust zijn dat hij, puur juridisch gezien, bij invoer in het economisch gebied van de EU als fabrikant in Duitsland geldt en dus zelf met de EU-normen en invoerbepalingen moet omgaan. Dit omvat onder meer de naleving van de etiketteringsverplichtingen voor producten, de verpakkingsverordening, de verordening betreffende elektrisch afval, de batterijverordening en de voorschriften van de EU, waaraan vaak moet worden voldaan, vooral als voor het product een verklaring van overeenstemming (CE) vereist is, zoals voor de meeste elektrische apparaten of ook voor speelgoed. De ontwikkeling van leveranciers is belangrijk voor elke klant die kosten wil besparen. Leveranciers die in derde landen al in hoge kwaliteit produceren en aan de hier vereiste richtsnoeren kunnen voldoen, behoren meestal ook niet meer tot het goedkope niveau. Lage kosten kunnen vaak alleen op lange termijn worden gerealiseerd door fabrikanten zelfstandig te ontwikkelen. Men mag echter niet vergeten dat veel certificaten gewoon in China kunnen worden “gekocht”, zegt Frisch. In de praktijk gaat het zoeken naar leveranciers vaak gepaard met

90 % van de door de leveranciers toegezonden certificaten zijn “vervalsingen”. De leveranciers in China weten vaak niet dat de koper in Duitsland echt aan de voorschriften wil voldoen, maar denken vaak “het belangrijkste is dat er een certificaat is”.

 

De ervaring van Frisch is dat slechts zeer weinig importeurs zich zorgen maken over het risico van transportschade of aansprakelijkheid in het algemeen. Vaak weten de kopers niet eens met welke Incoterms de goederen zullen worden verzonden. De Incoterms specificeren de plaats van uitvoering en de overgang van het risico van de goederen, d.w.z. ook het tijdstip tot waarop de aansprakelijkheid bij de leverancier ligt en vanaf welk tijdstip deze bij de afnemer ligt. Als de leverancier het vervoer naar de haven in Hamburg (CIF) op zich neemt, kan de leverancier ook in de haven van Hamburg speciale tarieven laten vaststellen, waarvan de afnemer in Duitsland dan alleen maar verrast wordt en het zogenaamd goedkope vervoer onverwacht een hoge kostenpost wordt.

 

Om de prijzen te bereiken die kopers in Duitsland vaak zoeken, zijn fabrikanten in derde landen vaak bereid om op de kwaliteit te beknibbelen. De hoge kostendruk die kopers in Duitsland vaak verspreiden, leidt tot inferieure kwaliteit, omdat fabrikanten in Azië proberen aan de kostendruk te voldoen, maar de kosten kunnen vaak alleen worden bespaard door kwaliteit op te offeren. Leveranciers in China misrekenen zich ook vaak bij de eerste levering, wat kan leiden tot plotselinge prijsstijgingen bij de tweede levering tot 30% in niet ongebruikelijke gevallen. (Feisel 2008, blz. 27-28).

 

Het grootste risico bij invoer uit China is waarschijnlijk de kwaliteit. Het is niet ongewoon om te horen over terugroepacties van grote fabrikanten van goederen “made in China” en iedereen die uit China importeert is zeker in meer of mindere mate getroffen door kwaliteitsproblemen. Dit is vaak ook te wijten aan de slechte opleiding van het personeel. Veel importeurs hebben echter ook gefaald in hun pogingen om dit te verbeteren. De nu speciaal opgeleide werknemers passen met de nieuwe

referenties bij goedbetaalde fabrieken van buitenlandse investeerders en dit leidt tot een hoog verloop. Voor wie met lage kosten wil produceren, zijn goed opgeleide werknemers in China vrij moeilijk te houden, omdat de kansen voor goed opgeleide werknemers in China zeer groot zijn om ook zeer goed betaalde banen te krijgen.

 

Natuurlijk is productpiraterij in China ook een risico, maar dat maakt vaak niet uit zolang je een goede relatie met de fabrikant hebt en door hen geleverd blijft worden. Het eigen merk van de leverancier moet al een zekere status hebben bereikt, d.w.z. een internationale reputatie, zodat de leverancier de moeite neemt om het product van de klant als “eigen” of als plagiaat te verkopen. Een groter risico is de invoer van een door de leverancier aangeboden product zonder verder onderzoek, aangezien de Chinezen vaak de productontwerpen kopiëren en het risico van een merkinbreuk natuurlijk groot is. Een kijkje in de zoekdatabank van het Merken- en Octrooibureau kan daarom geen kwaad vóór een invoer om het risico van een verkoopverbod of schadeclaims te beperken.

III. Opportunities in China Import, Opportunities in Global Sourcing

 

Een van de belangrijkste redenen om tot wereldwijde inkoop over te gaan is de bewuste verlaging van de materiaalkosten. Een grotere pool van leveranciers in het buitenland kan ook de marktpositie en dus ook de onderhandelingspositie ten opzichte van leveranciers versterken. Indien de leveranciers verspreid zijn over verschillende landen van herkomst, kunnen tekorten in het aanbod als gevolg van nieuwe regelgeving in één land van herkomst tot een minimum worden beperkt. Door steeds over alternatieve leveringsmogelijkheden te beschikken, kan ook flexibeler worden gereageerd op insolventies of andere mogelijke leveringsproblemen.

 

Veel fabrikanten in China produceren het product volledig in eigen beheer, zodat Frisch weet dat bij sommige fabrikanten de mallen en gereedschappen op de ene fabrieksvloer worden geproduceerd, de plastic behuizingen op een andere fabrieksvloer en alle technische onderdelen van het inwendige van het product op weer een andere. Dit creëert natuurlijk transparantie voor de koper, er wordt bespaard op de logistiek in China omdat er minder leveranciers bij betrokken zijn en als er problemen optreden, kan sneller worden nagegaan in welke productiefase het probleem zich voordeed en hoe de fout in de toekomst het best kan worden vermeden. In het bijzonder echter in de punten

“Kwaliteitsborging”, “Kwaliteitstechnieken” en “Productiedocumentatie”, hebben veel Chinese leveranciers nog veel opleiding en overleg nodig. Dit moet voor de importeur een stimulans zijn om met de Chinese leverancier een gezamenlijke procesoptimalisatie op te zetten, die voor beide partijen gunstig zal zijn voor een samenwerking op lange termijn. (Faust en Gan Yang 2013, p. 56).

Als managementadviesbureau voor import uit China biedt Agentur Frisch ondersteuning bij de gehele

Diensten met betrekking tot het kopen in China.

 

Meer informatie over
Risico’s bij invoer uit China

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Whatsapp
Skype
Share
Xing
Xing
Copy link
SOCIALICON