China Import Consulting

Met het advies van het China Import Agency Frisch zult u erin slagen zaken te doen met China alsof het door professionals wordt gedaan.

Scheepvaart tussen Europa en China

A Pakket uit China aan de Europese Unie is onderworpen aan een aantal bepalingen. Dat komt omdat de invoer van goederen in de EU uiterst streng door de douane wordt gecontroleerd. China controleert ook zendingen uit Europa op gewicht, omvang en inhoud. Sommige goederen mogen het land niet eens in.

Bovendien zijn er geheel andere kosten dan bij binnenlandse verzending. Naast de gewone verzendkosten zijn er ook douanekosten en belastingen. Waarbij de douanekosten verschillen tussen commerciële en particuliere overdracht van pakketten en brieven.

Verzending van Duitsland naar China

Ongeveer 7.200 kilometer hemelsbreed moet Pakket van Duitsland naar China totdat het de ontvanger bereikt. Tijdens deze duizenden kilometers passeert het pakket verschillende stations tot het uiteindelijk het Rijk van het Midden bereikt. Douanecontroles zijn van cruciaal belang voor een vlotte verzending tussen Duitsland en de Volksrepubliek. Deze bepalen de inhoud, het gewicht en het doel van de levering. Als aan alle voorschriften is voldaan, kan het pakket het land verlaten. In de regel bedraagt de verzendtijd zeven dagen tot drie weken. Sneller kan alleen met expresverzending, die ook gepaard gaat met hogere kosten.

A Pakket van China naar Duitsland is op soortgelijke wijze gestructureerd als van de Bondsrepubliek Duitsland tot het Midden-Koninkrijk. Aangezien er tussen beide landen geen sancties of embargo’s bestaan, zijn de Chinese exportvoorschriften over het algemeen eenvoudig.

De situatie is iets anders wanneer Duitse internetgebruikers goederen hebben besteld bij een Chinese webwinkel. Hoewel veel winkels wereldwijd vrij van verzendkosten leveren, kunnen bij invoer in Duitsland toch kosten en belastingen van toepassing zijn.

 

Pakketzendingen naar China: Vind internationale pakketdiensten

Net als een pakket dat in eigen land wordt verzonden, wordt een Express-stuk dat voor het buitenland is bestemd, overhandigd aan een bezorgdienst. Welke internationaal opererende pakketdienst te gebruiken is vooral een kwestie van de juiste prijs-kwaliteitverhouding. De verschillen tussen de aanbiedingen van de afzonderlijke aanbieders zijn zowel in het prijssegment als in het dienstenpakket merkbaar. Toch kan niet over de hele linie worden gezegd dat duur gelijk is aan goed en goedkoop direct slecht moet betekenen. Het is in principe relevant dat de scheepvaartdiensten zijn gebaseerd op een Pakket naar China fit. In detail betekent dit dat een pakket naar het Verre Oosten voldoende verzekerd moet zijn. Goed verzekerd zijn heeft echter geen zin als de artikelen in het pakket zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking van de bezorgdienst. Dergelijke informatie is vaak alleen te vinden in de kleine lettertjes.

Ook het bedrag van de frankering en de tarieven van de pakketdiensten verschilden. Er is een prijsverschil in de dubbele cijfers tussen de goedkoopste en de goedkoopste leverancier. En toch is het niet de hoeveelheid porto maar de totale prijs-prestatieverhouding die doorslaggevend is. De Chinese ontvanger wil immers zijn zending uit Duitsland onbeschadigd ontvangen.

 

Wanneer een pakket een pakket wordt

Als de buitenafmetingen van een pakket meer dan 120 cm hoog, 60 cm breed en 60 cm diep zijn en als het pakket meer dan 30 kg weegt, wordt het pakket als volumineus beschouwd. Dit zijn slechts de afmetingen van de Duitse Post, maar ze vormen toch een uitstekende leidraad.
Als de goederen omvangrijk zijn, gelden hogere verzendkosten en douanerechten. Als het om een niet-commerciële zending gaat, kunnen de artikelen over twee pakketten worden verdeeld. Mits het een uitsluitend particuliere zending betreft en de waarde van de inhoud het door de douane vastgestelde maximum van 1.000 euro niet overschrijdt. De situatie is anders voor zakelijke leveringen aan China. Volgens de Duitse douane is het voor handelszendingen niet mogelijk de goederen in deelzendingen te verdelen zodat de vaste waarde van de goederen niet wordt overschreden.
Of het uit financieel oogpunt rendabel is om twee pakketten te verzenden om de hogere kosten van volumineuze goederen uit te sparen, hangt vooral af van de verschillende prijzen die de afzonderlijke pakketdiensten aanbieden.

 

De juiste adressering van pakketten naar China

Gelukkig hoeft het adres van de ontvanger niet in het Chinees te zijn. Het adres moet echter in Latijns schrift en in hoofdletters worden geschreven. Een volledige adressering omvat de naam van de ontvanger, straat en huisnummer, bestemming en land van bestemming. De correcte naam voor China in het Duits en het Engels is Volksrepubliek China of People’s Republic of China. Aangezien Engels echter gebruikelijker is in China dan Duits, is het raadzaam in het Engels te adresseren om een veilige levering te waarborgen. Ook de vereiste douaneaangifte moet leesbaar worden ingevuld, bij voorkeur in hoofdletters. Op die manier kunnen mogelijke discrepanties door onleesbaarheid worden vermeden.

 

Pakketten en brieven versturen van Europa naar China

Het verzenden van een pakket vanuit Europa naar een derde land wordt eerst onderworpen aan een uitvoerprocedure door de douane. Derde landen zijn landen die niet tot de Europese Unie behoren. Er worden ook controles uitgevoerd op het verkeer van goederen naar derde landen. Dergelijke maatregelen dienen in de eerste plaats om de bevolking te beschermen. Wapens mogen bijvoorbeeld alleen onder zeer specifieke voorwaarden en vergunningen worden verscheept. Hetzelfde geldt voor ruwe diamanten.

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van het pakket door de douane naar behoren wordt gecontroleerd, moet bij het betrokken douanekantoor een uitvoerprocedure worden ingediend. Indien de waarde van de goederen minder dan 1.000 euro bedraagt, volstaat een mondelinge aangifte. Als het bedrag wordt overschreden, is elektronische registratie vereist. Bovendien kunnen pakketten en brieven onder bepaalde voorwaarden zonder uitvoeraangifte worden verzonden. Dit is mogelijk als het pakket voor niet-commerciële doeleinden naar China wordt gestuurd. Hetzelfde geldt voor pakketten en brieven die voor commerciële doeleinden worden verzonden, maar waarvan de waarde van de goederen niet meer dan 1.000 euro bedraagt. Bovendien mogen er geen beperkingen of verboden op de inhoud van toepassing zijn. Dit omvat bijvoorbeeld wapens of planten en dieren. Voor een zending zonder uitvoeraangifte is de douaneaangifte C23 vereist. Dit wordt door de verzender op het pakket aangebracht om nauwkeurige informatie te verstrekken over de inhoud van de zending.

 

China: invoerverbod voor bepaalde goederen

Je mag niet alles naar China sturen – zeker niet als particulier. Slechts een bepaalde hoeveelheid tabak en sterke drank is toegestaan in een niet-commerciële verpakking. Chinese gebruiken staan bijzonder kritisch tegenover boeken of andere publicaties die niet verenigbaar zijn met het politieke systeem van het land. Ook radio’s, wapens en munitie mogen niet in China worden ingevoerd. Het is daarom raadzaam informatie in te winnen over de invoerregels van de Volksrepubliek om het pakket zonder beperkingen naar China te kunnen verzenden.

 

Online bestelling van China naar Duitsland

Er is niet alleen veel scheepvaartverkeer tussen Duitsland en China, maar ook in de andere richting verlaten dagelijks talrijke zendingen het Midden-Koninkrijk om naar Duitsland te worden gezonden. Een deel hiervan komt nu voor rekening van online bestellingen. Vooral onder Duitse internetgebruikers worden Chinese webwinkels als een geheime tip beschouwd. De reden hiervoor zijn de gunstige prijzen in vergelijking met de Duitse markt. Vooral technische apparatuur is vele malen goedkoper dan in Duitsland. Bovendien adverteren veel online winkels uit de Volksrepubliek met gratis verzending. En toch kunnen er kosten zijn voor kopers. Ondanks de gratis verzending kan het dus zijn dat invoerrechten en douanerechten moeten worden betaald. Veel Chinese winkels hebben een magazijn in Europa, van waaruit de goederen ook kunnen worden verzonden. Dit kan echter hogere verzendkosten betekenen, maar belastingen en douanerechten blijven achterwege.

Of dit alternatief werkelijk financieel zinvol is, hangt af van de waarde van de bestelling. Omdat belastingen en heffingen niet altijd betaald hoeven te worden. Dit is ook het geval als de totale waarde van de goederen niet meer dan 22,00 euro bedraagt. Dit geldt echter niet voor alle goederen. Voor tabak, koffie, parfums en alcohol moeten invoerrechten worden betaald, ondanks de redelijke waarde van de goederen. Als de waarde van de goederen tussen 22,00 euro en 150,00 euro ligt, is de zending vrij van rechten, maar moet er wel BTW worden betaald.

 

Belastingen en heffingen op de invoer van Chinese goederen in de Bondsrepubliek Duitsland

De kwestie van belastingen en douanerechten is sowieso een beetje verwarrend. Dat komt omdat de Duitse wet veel uitzonderingen en richtlijnen kent. Een goed voorbeeld hiervan is de consumentenbelasting. Zij ontstaat bij de invoer van goederen in de Bondsrepubliek. In principe wordt de verbruiksbelasting geëist door de fabrikant, die deze op zijn beurt aan de aankoopprijs kan toevoegen. Maar er is wereldwijd geen uniforme consumentenbelasting. Zelfs binnen Europa is het tot nu toe niet mogelijk geweest hierover overeenstemming te bereiken. Het resultaat van deze onenigheid zijn verschillen die vervolgens worden geheven op de invoer van goederen. Er gelden speciale voorschriften voor onder meer sterke drank en tabak.

Ook de invoerrechten zijn ingewikkeld. De zogenaamde invoerbelasting is vrijwel identiek aan de omzetbelasting, die ook wordt geheven wanneer goederen uit een derde land in Duitsland worden ingevoerd. Het verschil tussen de twee soorten belasting is dat bij de invoer-BTW rekening wordt gehouden met zowel douanerechten als verbruiksbelastingen. Bovendien wordt bij de invoer-BTW geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke en particuliere zendingen.

Naast vergoedingen en belastingen zijn er mogelijke beperkingen op de invoer van zendingen uit China. In dat geval is een invoervergunning vereist. In principe moet dit worden aangevraagd als het om een zakelijke zending gaat. Maar zodra de waarde of de hoeveelheid de voorgeschreven maxima overschrijdt, wordt de inhoud van het pakket niet langer als een particuliere maar als een zakelijke zending beschouwd en is dus ook een invoervergunning vereist.
De door de Bondsrepubliek Duitsland opgelegde invoerbeperkingen voor vergunningsplichtige goederen uit derde landen dienen in de eerste plaats om de binnenlandse industrie te beschermen.
Het is daarom over het algemeen raadzaam om u van tevoren een beetje in te lichten. De Duitse douane verstrekt gedetailleerde informatie op haar website. Formulieren en informatiebladen kunnen daar ook rechtstreeks worden afgedrukt.

 

Post en pakketten versturen binnen China

China heeft ook een vergelijkbaar douanesysteem en zelfs het Chinese postsysteem is vergelijkbaar met dat van Duitsland. Maar anders dan in de Bondsrepubliek is er in China nog steeds een monopolie. De China Post Group is een staatsbedrijf met talrijke dochterondernemingen. Zij zorgen ervoor dat de post zelfs de meest verborgen dorpen in het land bereikt. China Post Group verzendt ook naar ongeveer 200 landen over de hele wereld. Met ongeveer 82.000 filialen beschikt het bedrijf over een wijdvertakt netwerk dat zich over heel China uitstrekt. Aangezien China Post zowel door de lucht als over zee naar het buitenland verzendt, varieert de transporttijd dus sterk. Als de zending door de lucht wordt verzonden, duurt de verzendtijd van China naar het buitenland ongeveer een week. Het is goedkoper om pakketten naar het buitenland te verzenden, maar de ontvanger moet tot twee maanden op de verzending wachten.
De kosten voor een Pakket van China naar Duitsland variëren. Het bedrag van de portokosten hangt af van het gewicht van het pakket en het land van bestemming. Er zijn ook verschillen in de wijze van vervoer: over zee vervoerde pakketten kunnen tot 12 weken nodig hebben om hun bestemming te bereiken, met economic duurt het vaak nog eens 4 weken, terwijl een Premium Express-zending meestal na 5 dagen aankomt.

 

Chinese speciale administratieve zones: Speciale douane-eigenschappen

In de Chinese Speciale Administratieve Zones gelden echter andere richtsnoeren voor de verzending van goederen. Dit geldt ook voor de invoer van buitenlandse voorwerpen. Hongkong is een van de Speciale Administratieve Regio’s in China. De zeven miljoen tellende metropool heeft een speciale status door de Britse koloniale overheersing. Nadat de stad in 1997 weer in Chinese handen kwam, behield Hongkong niettemin een grote mate van autonomie. Anders dan in de rest van de staat heerst in de Chinese miljoenenstad een vrije markteconomie. Een van de bijzondere kenmerken van Hong Kong is de vrije haven. Onder andere particuliere geschenken kunnen daar zonder douaneformaliteiten worden ingevoerd. Bovendien zijn er geen douanerechten op in- en uitvoer. Invoer in Hong Kong is echter niet geheel zonder voorschriften. Zo mag sterke drank alleen worden verzonden met een invoervergunning en is ook een handelsfactuur vereist.

Taiwan is ook een van de Speciale Administratieve Regio’s van de Chinese regering, maar heeft niet dezelfde status als Hongkong. De Chinese eigendomsaanspraken zijn tot op heden niet duidelijk opgehelderd en aan de eis tot onafhankelijkheid is niet voldaan. Anderzijds heeft Taiwan veel strengere douanecontroles dan Hongkong.

Conclusie: Hoewel er tussen Duitsland en China enkele duizenden kilometers liggen, is het versturen van pakketten en brieven ongecompliceerd. Alleen de douanevoorschriften kunnen een beetje verwarrend zijn. Maar met een goede pakketdienst hebben verzenders meestal weinig te maken met de vele richtlijnen van de douane.

 

 

TIP:
Verzending van Duitsland naar China
, China Import naar VS

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Whatsapp
Skype
Share
Xing
Xing
Copy link
SOCIALICON