Invoer uit China

Bij het importeren uit China staat de expert van het Frisch Agency voor invoer en inklaring u bij.

De EU (inclusief Duitsland) is een economische ruimte waarvoor uniforme beschermingsregels gelden. Goederenvervoer ook in de China Import is in principe vrij, maar er zijn voorschriften die in acht moeten worden genomen bij de invoer in China. Deze regels gelden in beginsel voor elk verkeer van goederen uit niet-EU-landen; verkeer van goederen tussen EU-landen of binnen de Bondsrepubliek Duitsland wordt door ons hier niet aangeduid als invoer, omdat dit juridisch ook heel anders wordt behandeld.

Voor invoer in de EU is het zogenaamde EORI-nummer vereist. Dit moet bij de douane worden aangevraagd. Meer informatie over het EORI-nummer is te vinden op www.zoll.de.
Er bestaat een zogenaamde TARIC-code voor invoerrechten. De Taric-code in combinatie met het land van oorsprong van de goederen (bijvoorbeeld China) resulteert in het respectieve douanerecht als percentage van de waarde van de goederen. Naast het “normale” invoerrecht bestaan er ook antidumpingrechten. Fietsen of porselein, bijvoorbeeld, als we bij de China Import blijven). De douanerechten gelden echter voor de hele EU, dus het maakt geen verschil of de goederen bijvoorbeeld via de haven van Hamburg of de haven van Rotterdam aankomen. Voor landbouwproducten zijn er ook landbouwrechten.
In sommige gevallen zijn er nog tariefpreferenties waarop aanspraak kan worden gemaakt op vertoon van het certificaat van oorsprong voor bepaalde landen van oorsprong, zoiets bestaat bijvoorbeeld voor kleding uit Bangladesh, zodat de feitelijke tarieven veel lager zijn om bijvoorbeeld de invoer uit ontwikkelingslanden te bevorderen.
Over elke invoer wordt ook invoerbelasting geheven, dit komt overeen met omzetbelasting tegen een standaardtarief van 19 % (per 29.05.2016). De btw wordt dus altijd als kostenpost opgevoerd, ongeacht of de goederen in eigen land of in een derde land worden gekocht. De BTW is voor de ondernemer echter slechts een tijdelijke post indien hij recht heeft op aftrek van BTW, zodat de BTW voor hem een vordering op de belastingdienst vormt.
Voor bepaalde goederen zijn er extra belastingen die rechtstreeks bij invoer kunnen worden geheven, waaronder koffiebelasting, alcoholbelasting en sigarettenbelasting.

De volgende documenten zijn nodig voor de douaneaangifte:
1 Douaneaangifte en aangifte van de douanewaarde
Op www.internetzollanmeldung.de staat een elektronisch formulier dat vóór de invoer moet worden ingediend. Bij expreszendingen (bv. door DHL/ Fedex/ TNT) dienen de aanbieders van expresdiensten de aangiften tegen betaling automatisch voor u in, indien u de aangifte niet zelf al hebt ingediend. Bij zeevracht wordt dit meestal voor u gedaan door de expediteurs. Als u voor het eerst een douaneaangifte invult, is het van essentieel belang dat u het informatieblad leest dat in het onlinesysteem beschikbaar is.
De aangifte van de douanewaarde moet in de regel ook worden ingediend voor de invoer van goederen van meer dan 15.000 euro en dient om de controle van de douanewaarde voor de douaneautoriteit te vergemakkelijken. Het is raadzaam om vooraf een bindende douane-informatie aan te vragen (formulier 307), dan is de douane daar ook voor een bepaalde periode aan gebonden en heeft u meer rechtszekerheid bij invoer.
De invoer-BTW kan eventueel worden gespaard, wij raden aan zelf een aanvraag voor een uitstelrekening in te dienen. Daartoe moeten de aanvragen 0590en 0580 moet worden ingevulden aan de douaneautoriteit worden toegezonden.
2. factuur (ook handelsfactuur) & omschrijving van de goederen
Voor de vaststelling van de douanewaarde heeft u altijd een factuur nodig, zelfs voor monsters en geschenken. De factuur moet alle gebruikelijke handelsinformatie bevatten, de exacte beschrijving van de goederen, de hoeveelheid goederen (met Incoterms) en het land van de verzender, het land van oorsprong en het land van de ontvanger. Het blijft raadzaam een paklijst door de afzender te laten opstellen, zodat ook de aantallen artikelen, de samenstelling van de dozen, het gewicht enz. duidelijk te begrijpen zijn. Het is ook raadzaam altijd een extra blad met een gedetailleerde beschrijving van de goederen in te dienen. Algemene informatie die vaak op de factuur staat, zoals “elektronische goederen” of “levensmiddelen”, is voor de douaneautoriteiten niet voldoende om een douanewaarde vast te stellen of te controleren. Nauwkeuriger zou zijn “jurk voor vrouwen, lengte 80 cm gemaakt van 30% katoen en 70% polyester met een gewicht per m2 van 100 gram en een totaalgewicht van 250 gram”.
3. certificaat inzake goederenverkeer of formulier A
Om aanspraak te maken op een tariefpreferentie moet een zogenaamd formulier A (certificaat van oorsprong) worden overgelegd. Bij invoer uit China zijn er echter slechts enkele producten waarvoor nog tariefpreferenties mogelijk zijn.
4. invoervergunning
Vereist voor producten waarvoor bepaalde invoerbeperkingen of -controles gelden. Normaal gesproken is er geen invoervergunning nodig, maar voor goederen waarvoor dit wel verplicht is, staat dit expliciet op de EZT online vermeld.
Als importeur stelt de vervoerder de importeur gewoonlijk in kennis van de aankomst van de goederen. De documenten moeten uiterlijk dan voor de douane worden opgesteld. Dit kan ook worden gedaan door een vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de expediteur zelf of een douaneagentschap) namens de importeur. In de regel worden de invoerrechten dan vooraf of op rekening betaald aan de vervoerder (bijvoorbeeld de expediteur of de expresdienst). Het is echter ook mogelijk om bij de douane een zogenaamde BTW-uitstelrekening of douane-uitstelrekening aan te vragen, in welk geval de gegevens automatisch op de 15e van de volgende maand van de rekening van de importeur worden geïnd.

Het is belangrijk op te merken dat de zendingen van de haven en de douane voor elke afzender afzonderlijk worden beschouwd, dat wil zeggen dat de kosten voor de inklaring en de havenkosten voor elke zending worden gemaakt. Indien zendingen in de haven blijven liggen (b.v. wegens ontbrekende documenten of vertragingen bij de inklaring) worden vanaf de derde dag in de haven aanzienlijke extra kosten gemaakt, waarop een expediteur helaas geen invloed kan uitoefenen.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.