Wytyczne dotyczące przyrządów pomiarowych Konsultacje

Dzięki poradom Chińskiej Agencji Importowej Frisch nie popełnią Państwo błędów przy imporcie przyrządów pomiarowych.

Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych dla produktów z Chin

Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych

Zgodność z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych w przypadku produkcji z Chin

Urządzenia pomiarowe służą do zbierania ważnych danych, za pomocą których wykonywane są dalsze prace. Dlatego szczególnie wysokie wymagania należy stawiać samym urządzeniom pomiarowym. Ich wzorcowanie, dokładność pomiaru, rodzaj i odstępy czasu między wzorcowaniami oraz wiele innych kwestii reguluje dyrektywa o przyrządach pomiarowych. Każdy, kto importuje przyrządy pomiarowe z Chin, musi zapewnić zgodność z dyrektywą – w przeciwnym razie może to być kosztowne. Jako Państwa doświadczony importer z Chin, oczywiście z przyjemnością zajmiemy się tym aspektem Państwa importu. Przeprowadzamy niezbędne przeglądy i uzyskujemy odpowiednie certyfikaty.

Na przykład następujące ważne produkty są objęte dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych:

  • Wodomierz
  • Gazomierz
  • Licznik energii elektrycznej
  • Licznik ciepła
  • wagi automatyczne

Ponadto urządzenia do pomiaru długości, takie jak reguły składane, linijki lub taśmy pomiarowe, są również częściowo uwzględnione w produktach objętych badaniem. Analizatory spalin i taksometry podlegają również dyrektywie w sprawie przyrządów pomiarowych, której pełna nazwa brzmi „dyrektywa 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych”.

Uwaga: Import przyrządów pomiarowych jest możliwy tylko w przypadku udowodnionej zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych dla produkcji w Chinach!

Z przyjemnością przeprowadzimy dla Państwa niezbędne testy zgodnie z dyrektywą o przyrządach pomiarowych w Chinach. Dysponujemy laboratoriami i wykwalifikowanym personelem, który przeprowadza te badania profesjonalnie i zgodnie z wymaganiami.

 

Badanie zgodnie z dyrektywą o przyrządach pomiarowych w Chinach

Centralnym elementem zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych w przypadku produkcji w Chinach jest deklaracja zgodności. Potwierdza on przestrzeganie dyrektyw, norm i przepisów obowiązujących w Niemczech dla danej grupy produktów. Elementami tego procesu są wstępna kalibracja i dokumentacja – zadania, które mogą być wykonywane tylko przez specjalistów w odpowiednich pomieszczeniach.

 

Laboratorium zgodności BOTH Agencji Frisch

Agencja Frisch wraz ze swoją spółką zależną BEIDE Compliance Laboratory prowadzi profesjonalne laboratoria badawcze, w których między innymi można przeprowadzić testy zgodnie z dyrektywą o przyrządach pomiarowych również w Chinach. W tym celu zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowany personel i stosujemy surowe normy dotyczące warunków testowania. Spełniamy wymagania dyrektywy o przyrządach pomiarowych, a na życzenie nawet je przekraczamy.

 

Ustawa o pomiarach i kalibracji (MessEG) i rozporządzenie o pomiarach i kalibracji (MessEV)

W Niemczech podstawą do zapewnienia zgodności z europejską dyrektywą o przyrządach pomiarowych w przypadku produkcji w Chinach jest ustawa o przyrządach pomiarowych (MessEG) oraz rozporządzenie o przyrządach pomiarowych (MessEV). Konkretyzują one dyrektywę i zawierają wszystkie wymagania stawiane przyrządom pomiarowym. Nasz dział specjalistów jest bardzo dobrze zaznajomiony z tematem i może zapewnić Państwu optymalne doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z przestrzeganiem dyrektywy o przyrządach pomiarowych przy produkcji w Chinach. Oferujemy Państwu zintegrowany, kompleksowy serwis. Takie holistyczne podejście pozwala zaoszczędzić koszty, czas i wysiłek.

 

Deklaracja zgodności

W przypadku importu wielu produktów z Chin do Niemiec należy dysponować deklaracją zgodności. Jest to sprawdzane i musi spełniać odpowiednie wymagania, aby nie było trudności z urzędami celnymi i innymi. Agencja Frisch zna dokładnie procesy i standardy, dlatego może perfekcyjnie przygotować i przeprowadzić Państwa import. Częścią tego jest oczywiście przygotowanie deklaracji zgodności zgodnie z wymaganiami.

 

Kalibracja i badanie przez niezależne organy

Nie każdy produkt może być przez nas przetestowany. Niektóre produkty wymagają zewnętrznych badań przez uznane przez państwo jednostki badawcze. Tutaj przejmujemy badania wstępne i zapewniamy pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej przez organ kontrolny. Do tych produktów należą:

  • Wodomierz
  • Gazomierz
  • Licznik energii elektrycznej
  • Licznik ciepła

 

Chętnie doradzimy Państwu w temacie zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych przy produkcji w Chinach – niezależnie i kompetentnie.

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.