Richtlijnen voor meetinstrumenten Raadpleging

Dankzij het advies van het China Import Agency Frisch maakt u geen fouten bij het importeren van meetinstrumenten.

Richtlijn meetinstrumenten voor producten uit China

Richtlijn meetinstrumenten

Overeenstemming met de richtlijn meetinstrumenten voor productie uit China

Met meetapparatuur worden belangrijke gegevens verzameld waarmee verder wordt gewerkt. Daarom moeten aan de meetapparatuur zelf bijzonder hoge eisen worden gesteld. Hun kalibratie, meetnauwkeurigheid, type en intervallen van kalibratie en nog veel meer zijn geregeld in de richtlijn Meetinstrumenten. Iedereen die meetinstrumenten uit China invoert, moet ervoor zorgen dat de richtlijn wordt nageleefd – anders kan het duur worden. Als uw ervaren China importeur verzorgen wij uiteraard graag dit aspect van uw import. Wij voeren de nodige inspecties uit en behalen de relevante certificaten.

De volgende belangrijke producten vallen bijvoorbeeld onder de richtlijn meetinstrumenten:

  • Watermeter
  • Gasmeter
  • Elektriciteitsmeter
  • Warmtemeter
  • automatische weegschalen

Daarnaast vallen ook apparaten voor het meten van lengtes zoals duimstokken, linialen of meetlinten gedeeltelijk onder de betrokken producten. Uitlaatgasanalysatoren en taxameters vallen ook onder de richtlijn meetinstrumenten, waarvan de volledige naam luidt “Richtlijn 2004/22/EG betreffende meetinstrumenten”.

Let op: Invoer van meetinstrumenten is alleen mogelijk bij bewezen overeenstemming met de meetinstrumentenrichtlijn voor productie in China!

Wij voeren graag de nodige tests voor u uit overeenkomstig de meetinstrumentenrichtlijn in China. Wij beschikken over laboratoria en gekwalificeerd personeel om deze tests professioneel en volgens de eisen uit te voeren.

 

Testen overeenkomstig de meetinstrumentenrichtlijn in China

Het centrale element van de naleving van de meetinstrumentenrichtlijn voor de productie in China is de conformiteitsverklaring. Zij bevestigt dat de in Duitsland geldende richtlijnen, normen en voorschriften voor de betrokken productgroep worden nageleefd. Eerste kalibratie en documentatie zijn onderdelen van dit proces – taken die alleen door specialisten in geschikte ruimten kunnen worden uitgevoerd.

 

BOTH Nalevingslaboratorium van het Frisch Agentschap

Met zijn dochteronderneming BEIDE Compliance Laboratory exploiteert het Frisch Agency professionele testlaboratoria waarin onder meer de tests volgens de richtlijn meetinstrumenten ook in China kunnen worden uitgevoerd. Daartoe hebben wij alleen gekwalificeerd personeel in dienst en hanteren wij strenge normen voor de testomstandigheden. Wij voldoen aan de eisen van de meetinstrumentenrichtlijn en overtreffen deze op verzoek zelfs.

 

Meet- en ijkwet (MessEG) en Meet- en ijkverordening (MessEV)

In Duitsland vormen de meetinstrumentenwet (MessEG) en het meetinstrumentenbesluit (MessEV) de basis voor de naleving van de Europese meetinstrumentenrichtlijn in geval van productie in China. Deze concretiseren de richtlijn en bevatten alle eisen waaraan meetinstrumenten moeten voldoen. Onze gespecialiseerde afdeling is zeer vertrouwd met de materie en kan u optimaal adviseren over alle vragen met betrekking tot de naleving van de richtlijn Meetinstrumenten voor productie in China. Wij bieden u een geïntegreerde allround service. Deze holistische aanpak bespaart kosten, tijd en moeite.

 

Verklaring van overeenstemming

Bij de invoer van veel producten uit China naar Duitsland moet een verklaring van overeenstemming beschikbaar zijn. Dit wordt gecontroleerd en moet aan de respectieve eisen voldoen, zodat er geen moeilijkheden met de douane en andere autoriteiten ontstaan. Het agentschap Frisch kent de processen en normen precies en kan daarom uw import perfect voorbereiden en uitvoeren. Het opstellen van een verklaring van overeenstemming in overeenstemming met de eisen maakt daar uiteraard deel van uit.

 

Kalibratie en tests door onafhankelijke instanties

Niet elk product kan door ons getest worden. Sommige producten moeten extern worden getest door door de staat erkende testinstanties. Hier nemen wij de voorproeven over en zorgen ervoor dat de controle door de keuringsinstantie positief uitvalt. Deze producten omvatten:

  • Watermeter
  • Gasmeter
  • Elektriciteitsmeter
  • Warmtemeter

 

Wij adviseren u graag over de naleving van de meetinstrumentenrichtlijn voor de productie in China – onafhankelijk en deskundig.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.