Sprawdzanie warunków pracy w Chinach

Dzięki audytom Agencji Frisch można sprawdzić zgodność z warunkami socjalnymi u lokalnego dostawcy.

Dokładne badanie warunków pracy w Chinach

Weryfikacja zgodności z uznanymi międzynarodowymi warunkami pracy

Przeprowadzanie audytów społecznych i nie tylko w Chinach

Raz po raz Chiny były krytykowane za nieludzkie warunki pracy. W odpowiedzi wydano wytyczne ONZ, a w 2023 roku w Niemczech wejdzie w życie również tzw. ustawa o łańcuchu dostaw. My w Agentur Frisch uważamy, że można i trzeba prowadzić niezwykle dochodową produkcję w Chinach, nawet w humanitarnych warunkach pracy. Kluczem jest najlepsza znajomość rynku, rzetelne kontakty i szczupła firma. Agencja Frisch będzie zatem świadczyć dla Państwa następujące usługi:

 • Przeprowadzanie audytów społecznych w Chinach
 • Badanie społecznych warunków produkcji w Chinach
 • Zapewnienie zgodności z ustawą o łańcuchu dostaw

 

Audyty społeczne w Chinach

Przeprowadzając audyty społeczne w Chinach, sprawdzamy na miejscu, czy spełnione są wymagania dotyczące uznanych na całym świecie warunków pracy. Przekonujemy się bezpośrednio w firmach lub powierzamy to zadanie naszym sprawdzonym i absolutnie niezawodnym pracownikom w Chinach. Do aspektów, które są badane w ramach audytu społecznego w Chinach należą m.in:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wiek pracowników (praca dzieci/praca osób starszych)
 • Zatrudnianie kobiet w ciąży lub chorych
 • Przestrzeganie godzin pracy/przerwy/święta
 • Adekwatność i wypłata wynagrodzeń
 • Istnienie przedstawicielstwa pracowników
 • Ogólne warunki pracy

Przeprowadzając dokładne i sumienne audyty społeczne, można wyjaśnić i naprawić skargi, zanim doprowadzą one do problemów. Generalnie jednak od początku wybieramy do współpracy tylko te firmy, w których nie ma trudności w zakresie warunków pracy. Wyznajemy filozofię, że zyski osiągnięte dzięki złym warunkom pracy nie opłacają się, choćby dlatego, że należy spodziewać się odszkodowań i kar. Producenci, z którymi współpracujemy, powinni również spełniać nasze standardy etyczne.

 

Ustawa o łańcuchu dostaw – nasza odpowiedzialność jako przedsiębiorców

Jako importer z Chin podlegamy obowiązkom prawnym i dotyczy to również Ciebie jako przedsiębiorcy, który importuje towary z Chin. Pomagamy w przestrzeganiu obowiązujących przepisów przy jednoczesnym osiąganiu maksymalnych marż.

Ustawa o łańcuchu dostaw zobowiązuje firmy, które importują towary lub komponenty, do zagwarantowania zgodności z prawami człowieka i zobowiązaniami dotyczącymi należytej staranności w zakresie ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw. Nakłada to dużą odpowiedzialność na firmy importujące. Naruszenie przepisów może być kosztowne.

Jako doświadczony i renomowany importer z Chin zapewniamy, że nie wejdą Państwo w konflikt z ustawą o łańcuchu dostaw. Sprawdzamy dla Ciebie warunki socjalne produkcji w Chinach, a także aspekty środowiskowe. Zapewniamy, że przy produkcji importowanych za naszym pośrednictwem towarów w Chinach przestrzegane są prawa człowieka. To nieskomplikowany i bezpieczny sposób na spełnienie prawnie wiążących obowiązków w zakresie należytej staranności – pozwól nam zrobić to za Ciebie.

 

Badanie ochrony środowiska i społecznych warunków produkcji w Chinach

Ustawa o łańcuchu dostaw przewiduje, oprócz przestrzegania społecznych warunków produkcji w Chinach, także aspekty ochrony środowiska. W trakcie realizacji globalnego zadania, jakim jest zachowanie środowiska naturalnego dla nas i przyszłych pokoleń, jest to konieczność, którą jako renomowany importer z Chin naturalnie spełniamy. Względy ochrony środowiska w Chinach obejmują na przykład:

 • Zgodność z wartościami emisji
 • Stosowanie zatwierdzonych substancji chemicznych
 • Prawidłowe postępowanie ze ściekami/odpadami

 

Jak również przestrzeganie następujących umów międzynarodowych w kontekście ochrony środowiska w Chinach:

 • Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci
 • Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

 

Specyfikacje dotyczące zgodności z ochroną środowiska i warunkami socjalnymi w produkcji w Chinach są bardzo jasne. Agencja Frisch zobowiązuje się do spełnienia, a w razie potrzeby przekroczenia tych wymagań. Jako założyciele Verein der Lauteren Importeure e.V. (Stowarzyszenie Głośnych Importerów) jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o wypełnianie tych zobowiązań prawnych.

 

 

Ponad 5000 zadowolonych klientów.

 

Zleciłem agencji Frisch wyprodukowanie dużego mebla w Chinach, a następnie sprowadzenie go do Niemiec. Przez cały czas była sprawna komunikacja mailowa! Bardzo szybkie i rzetelne odpowiedzi stale dodawały mi otuchy, która jest niezbędna w takim przedsięwzięciu. Przez cały czas pomagano mi przebrnąć przez biurokratyczny gąszcz, nie zapomniano o żadnym formularzu ani nie wypełniono go błędnie. Bardzo godne pochwały!

 

Marco

Cała góra. Nie ma nic lepszego niż to. Doradzanie i wdrażanie nie może być zrobione lepiej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni po kilku zamówieniach z tą firmą i kontynuować naszą współpracę.

 

Simone L.