Controle van de arbeidsomstandigheden in China

Met de audits van het Frisch Agentschap kunt u nagaan of de sociale voorwaarden bij uw plaatselijke leverancier worden nageleefd.

Zorgvuldig onderzoek van de arbeidsomstandigheden in China

Controle op de naleving van internationaal erkende arbeidsvoorwaarden

Sociale audits en meer in China

China is keer op keer bekritiseerd voor onmenselijke arbeidsomstandigheden. Als reactie daarop zijn er VN-richtsnoeren uitgevaardigd en wordt in 2023 ook in Duitsland de zogenaamde “Supply Chain Act” van kracht. Wij van Agentur Frisch geloven dat het mogelijk en noodzakelijk is om een uiterst lucratieve productie in China te hebben, zelfs onder humane arbeidsomstandigheden. De sleutel is de beste kennis van de markt, betrouwbare connecties en een slank bedrijf. The Frisch Agency zal daarom de volgende diensten voor u verrichten:

 • Sociale audits uitvoeren in China
 • Onderzoek van de sociale productieomstandigheden in China
 • Zorgen voor naleving van de Supply Chain Act

 

Sociale audits in China

Door het uitvoeren van sociale audits in China controleren wij ter plaatse of aan de eisen voor internationaal erkende arbeidsomstandigheden wordt voldaan. Wij overtuigen zelf rechtstreeks in de bedrijven of vertrouwen deze taak toe aan onze beproefde en absoluut betrouwbare medewerkers in China. De aspecten die bij een sociale audit in China worden onderzocht zijn onder andere:

 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Leeftijd van de werknemers (kinderarbeid/ouderenarbeid)
 • Tewerkstelling van zeer zwangere of zieke vrouwen
 • Naleving van werktijden/pauzes/vakanties
 • Toereikendheid en betaling van de lonen
 • Bestaan van een werknemersvertegenwoordiging
 • Algemene werkomstandigheden

Door grondige en nauwgezette sociale audits uit te voeren, kunnen grieven worden opgehelderd en verholpen voordat zij tot problemen leiden. In het algemeen selecteren wij echter van meet af aan alleen bedrijven voor samenwerking waar geen problemen zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Wij volgen de filosofie dat winst door slechte arbeidsomstandigheden niet loont, al was het maar omdat schadevergoedingen en boetes te verwachten zijn. De producenten met wie wij samenwerken moeten ook aan onze ethische normen voldoen.

 

De Supply Chain Act – onze verantwoordelijkheid als ondernemers

Als importeur in China zijn wij onderworpen aan wettelijke verplichtingen en dat geldt ook voor u als ondernemer die goederen uit China importeert. Wij helpen u te voldoen aan de geldende regelgeving en toch maximale winstmarges te behalen.

De Supply Chain Act verplicht bedrijven die goederen of onderdelen invoeren, te garanderen dat de verplichtingen op het gebied van mensenrechten en milieuzorg in de hele toeleveringsketen worden nageleefd. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de importerende bedrijven. Overtredingen kunnen duur zijn.

Als ervaren en gerenommeerde China-importeur zorgen wij ervoor dat u niet in conflict komt met de Supply Chain Act. Wij controleren voor u de sociale omstandigheden van uw productie in China, evenals de milieuaspecten. Wij zorgen ervoor dat de mensenrechten worden gerespecteerd bij de productie van goederen die via ons in China worden ingevoerd. Dit is een ongecompliceerde en veilige manier om te voldoen aan uw wettelijk verplichte due diligence-verplichtingen – laat ons het voor u doen.

 

Onderzoek naar milieubescherming en sociale productieomstandigheden in China

De Supply Chain Act voorziet in aspecten van milieubescherming naast de naleving van de sociale productievoorwaarden in China. In het kader van de wereldwijde taak om het milieu voor ons en toekomstige generaties te behouden, is dit een noodzaak waaraan wij als gerenommeerde China-importeur uiteraard voldoen. Overwegingen inzake milieubescherming in China zijn bijvoorbeeld:

 • Naleving van de emissiewaarden
 • Gebruik van goedgekeurde chemische stoffen
 • Correcte behandeling van afvalwater/afval

 

alsmede de naleving van de volgende internationale overeenkomsten in het kader van de milieubescherming in China:

 • Verdrag van Minamata inzake kwik
 • Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen
 • Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan

 

De specificaties voor de naleving van milieubescherming en sociale voorwaarden bij de produktie in China zijn zeer duidelijk. Het Agentschap Frisch verbindt zich ertoe aan deze eisen te voldoen en, zo nodig, deze te overtreffen. Als oprichters van de Verein der Lauteren Importeure e.V. (Vereniging van Lauteren Importeurs) lopen wij voorop bij het vervullen van deze wettelijke verplichtingen.

 

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.