EMC-tests in China

Door een gesprek met China Import Agentur Frisch kunnen wij al uw vragen over EMC testen verduidelijken.

Elektromagnetische compatibiliteit: EMC-tests in China

Elektromagnetische compatibiliteit

EMC-tests voor naleving van de EMC-richtlijn

Elektromagnetische compatibiliteit betekent dat een apparaat geen elektromagnetische storingen veroorzaakt. Dit is nodig omdat anders alle elektronische apparaten elkaar zouden beïnvloeden en storen. In het kader van de EMC-test volgens Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit wordt daarom getest of apparaten aan de eisen voldoen. Uiteraard geldt de richtlijn ook voor ingevoerde goederen: naleving van EMC voor producten uit China is net zo noodzakelijk als voor in eigen land geproduceerde goederen.

Productgroepen die onder de EMC-richtlijn vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Industriële technologie
 • Consumentenelektronica
 • Automobieltechniek
 • Ruimtevaarttechnologie
 • Medische technologie
 • Informatie Technologie

De EMC-test maakt ook deel uit van de CE-markering en de verklaring van overeenstemming voor deze productgroepen.

 

CE-markering en conformiteitsbeoordeling

De CE-markering wordt aangebracht om aan te tonen dat een product voldoet aan de geharmoniseerde EU-eisen. Het is een uiting van producentenverantwoordelijkheid, waarvan EMC-tests in China deel kunnen uitmaken. De conformiteitsbeoordeling volgens ISO/IEC 17000 wordt uitgevoerd om de conformiteit met de Wet Productveiligheid te waarborgen. Afhankelijk van de productgroep omvat het verdere tests volgens verschillende richtlijnen. Naast de EMC-richtlijn kunnen dit bijvoorbeeld zijn:

 • Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG
 • ATEX-richtlijn 2014/34/EU
 • Richtlijn medische hulpmiddelen

 

EMC-conformiteit voor producten uit China

Wie producten uit China in Duitsland invoert, is aansprakelijk voor de kwaliteit ervan en voor de schade die erdoor wordt veroorzaakt. EMC-conformiteit voor producten uit China is daarom geen optionele mogelijkheid, maar een verplichte verplichting. Het Frisch Agentschap helpt u om aan deze verplichting te voldoen. Wij hebben onze eigen laboratoria waar EMC-tests in China kunnen worden uitgevoerd.

 

De EMC-test in China

Onze dochteronderneming BEIDE Compliance Laboratory exploiteert haar eigen laboratoria waar onafhankelijk en betrouwbaar tests volgens Duitse normen worden uitgevoerd. EMC-testen in China is daar één van. Wij bieden deze dienst in de eerste plaats aan onze importklanten aan om het importgebeuren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze EMC-tests in China zijn kwalitatief absoluut vergelijkbaar met die in Duitsland, maar tegen een aanzienlijk lagere prijs.

EMC-tests in China zijn essentieel om ervoor te zorgen dat producten uit China voldoen aan de EMC-richtlijn. Alleen wanneer de inspectie is voltooid, kunnen producten met een geldige verklaring van overeenstemming en, indien van toepassing, met een CE-markering in Duitsland worden ingevoerd.

EMC-tests in China zijn nodig om te voldoen aan de Duitse importvoorschriften.

 

Goedkope EMC-tests in China

Wij kunnen u kosteneffectieve EMC-tests in China aanbieden die voldoen aan de internationale normen. U betaalt minder kosten dan bij andere aanbieders. U profiteert ook van one-stop-service: als uw China-importeur kennen we de volledige processen en integreren we de inspecties in onze andere diensten, van productie tot transport en inklaring.

 

Andere diensten van het agentschap Frisch

In het kader van de conformiteitsbeoordeling bieden wij u een hele reeks diensten aan. Wij zijn uw betrouwbare all-round dienstverlener voor China invoer naar Duitsland. U kunt bijvoorbeeld ook de volgende dienst via ons ontvangen:

 • DIN-normen testen
 • Risicoanalyse
 • Analyse van invoerregels
 • Concrete oplossingen voor naleving

Een grondig en deskundig onderzoek door ons van de voor uw importproduct vereiste certificaten en voorschriften is nuttig om problemen met de douane en de Duitse/internationale autoriteiten te voorkomen. Wij bieden u graag deze dienst aan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit uw en onze vooruitzichten op succesvol en duurzaam zakendoen in de importsector zal vergroten.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.