Volgens ERP (Ecodesign) direct laten testen in China

Controleer direct ter plaatse in China of de apparaten voldoen aan de specificaties van de ERP-richtlijn.

ERP-richtlijn: Herziening richtlijn ecologisch ontwerp voor producten uit China

ERP-richtlijn (richtlijn ecologisch ontwerp)

ERP-conformiteit voor producten uit China

De ecodesignrichtlijn is een Europese richtlijn die moet zorgen voor optimale milieuprestaties en energie-efficiëntie van producten op de EU-markt. Wie goederen uit China invoert, moet net als een producent in Duitsland voldoen aan de eisen van de ERP-richtlijn. Onder de richtlijn vallen zeer uiteenlopende producten, die elk hun eigen voorschriften hebben. De volgende productgroepen vallen onder de richtlijn ecologisch ontwerp en de andere eraan toegewezen richtlijnen:

  • Kantoortechniek
  • Huishoudelijke apparaten
  • Consumentenelektronica
  • Lampen en armaturen
  • Airconditioners

Veel andere apparaten zoals accu’s, pompen, generatoren en nog veel meer vallen ook onder het toepassingsgebied van de richtlijn ecologisch ontwerp.

Naleving van de ERP-richtlijn is noodzakelijk om vanuit China naar Duitsland te kunnen importeren!

Er vindt geen invoer plaats zonder verificatie van de producten en naleving van dit richtsnoer. Wij dringen erop aan dat dit niet lichtvaardig wordt opgevat.

 

ERP-audit in China

Als uw allround dienstverlener voor importen organiseren wij graag voor u de noodzakelijke ERP-controles in China. Onze dochteronderneming BEIDE beschikt over eigen laboratoria waar deze tests professioneel en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd. Wij bieden deze service ook als u importeert via een ander importagentschap. Ideaal is echter dat u alle diensten met betrekking tot de invoer uit China in één hand houdt. Dit bespaart tijd en manieren en voorkomt misverstanden en moeilijkheden die anders op de raakvlakken van de bedrijven kunnen ontstaan.

 

ERP-conformiteit voor producten uit China

Een onderdeel van de richtlijn ecologisch ontwerp is het bewijs van hulpbronnenbesparende productieomstandigheden. Het soort en de hoeveelheid verbruikte middelen moeten worden gedocumenteerd en er moet worden aangetoond dat er procedures worden gevolgd om middelen te besparen. De richtsnoeren bij de ERP-richtlijn bevatten vaak ook grenswaarden die in het kader van de productie moeten worden nageleefd. De fabrikanten die wij opdrachten geven, voldoen aan hun verplichting om levenscyclusbeoordelingen uit te voeren overeenkomstig de ERP-richtlijn. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat er bij de invoer van producten uit China geen ERP-conformiteitsproblemen zijn.

 

Welke producten vereisen ERP-tests in China?

Om erachter te komen of de producten die u importeert onder de ERP-richtlijn vallen, geven wij deskundig advies. Wij onderwerpen uw invoer aan een analyse en kunnen eventuele noodzakelijke controles direct uitvoeren. De volgende lijst kan u helpen als een ruwe gids:

  • Kachels, airconditioners, ventilatoren, enz.
  • Consumentenelektronica, televisies, enz.
  • Witgoed (wasmachines, vaatwassers, koelkasten)
  • Motoren, compressoren, generatoren
  • Werktuigmachines

In principe vallen alle apparaten met een niet onaanzienlijk energieverbruik onder de ERP-richtlijn.

Sommige verordeningen bevinden zich nog in het voorstadium van geldigheid. Ook hier adviseren wij u op basis van actuele ontwikkelingen.

 

Risicoanalyse, testen van DIN-normen en meer

De diensten van Agentur-Frisch omvatten grondige controles op de naleving van de ERP-richtlijn voor producten uit China, maar ook alle andere relevante richtlijnen, verordeningen, normen en wetten. We kennen dit gebied door en door. Onze juridische afdeling bekijkt graag welke maatregelen u moet nemen om aan alle voorschriften te voldoen en een soepele import van China te realiseren.

Dit omvat ook het schrijven van de verklaring van overeenstemming, de CE-markering en alle andere stappen die onmisbaar zijn voor een import uit China. U bent welkom om deze diensten in onze handen te leggen.

Wij adviseren u deskundig en regelen alles rondom uw China import voor u.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.