Verklaring van overeenstemming voor uw ingevoerde goederen

Voor veel verplichte tests, zoals die voor producten die onder de CE of de LFGB vallen, is een conformiteitsverklaring verplicht.

Verklaring van overeenstemming: CE-markering voor invoer uit China

Naleving van de CE-richtlijn bij invoer uit China

De wet op de productveiligheid bepaalt dat in Duitsland alleen producten mogen worden verkocht die voldoen aan de in dit land geldende voorschriften en richtlijnen. Als China-importeur wordt u wettelijk behandeld als een fabrikant in Duitsland. Dit betekent dat u volledig aansprakelijk bent voor de goederen die u op de markt brengt. Om ervoor te zorgen dat niemand schade ondervindt, moeten producten voldoen aan een groot aantal richtsnoeren. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Machinerichtlijn
 • Richtlijn meetinstrumenten
 • Speelgoedrichtlijn
 • Richtlijn medische hulpmiddelen
 • v.m.

Naast de hier genoemde richtlijnen bestaat er nog een groot aantal andere verordeningen voor andere productgroepen. Op veel producten moet ook een CE-markering worden aangebracht. Ook voor deze markering is de verklaring van overeenstemming de basis en een noodzakelijk onderdeel.

Het opstellen van de verklaring van overeenstemming is noodzakelijk en behoort toe aan professionals.

De verklaring van overeenstemming als onderdeel van het bewijs van CE-conforme productie in China is een absoluut noodzakelijk onderdeel van de invoer uit China. The Frisch Agency neemt deze service graag vakkundig en consciëntieus van u over.

 

CE in productie in China

Wie de CE-markering op zijn producten aanbrengt, verklaart dat hij de toepasselijke normen en voorschriften kent en dat zijn product daaraan voldoet. De CE-markering is bedoeld om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen wanneer men in een nationale, maar ook in een internationale context optreedt.

Niet alle producten behoeven een CE-markering. De productgroepen die door middel van etikettering moeten aantonen dat zij aan de CE-richtlijn voldoen zijn bijvoorbeeld:

 • Telecommunicatiemiddelen
 • Meetapparatuur
 • Pyrotechnische artikelen
 • Bouwproducten
 • Speelgoed
 • Beschermende uitrusting
 • Medische hulpmiddelen
 • Ketels en gastoestellen
 • Liften
 • v.m.

 

Conformiteitsverklaring als onderdeel van de gebruiksaanwijzing

In sommige gevallen moet de verklaring van overeenstemming in de gebruiksaanwijzing bij elk verkocht product worden gevoegd. Dit is bijvoorbeeld het geval met de machinerichtlijn. Wij verduidelijken graag voor u of uw product onder deze verplichting valt. De import allround service van Agentur Frisch biedt u de mogelijkheid om de controle en uitvoering van deze verplichtingen direct en op de kortst mogelijke termijn uit één hand te laten uitvoeren.

 

CE-conforme productie door fabrikant in China

Bij de selectie van de voor uw bestelling geschikte fabrikanten hechten wij veel belang aan het feit dat zij een CE-conforme productie kunnen garanderen. Daarom komen alleen gerenommeerde zakenpartners in aanmerking, met wie er later geen onaangename verrassingen zullen zijn. Het vastleggen van alle voorwaarden in de contracten die wij voor u opstellen biedt ook meer zekerheid in verband met de naleving van de CE-richtlijn voor uw import uit China.

 

De relevante normen en richtsnoeren identificeren

Bij de verklaring van overeenstemming of CE-markering moeten de normen en richtlijnen die op uw product van toepassing zijn, worden geïdentificeerd en benoemd. The Frisch Agency neemt deze dienst graag van u over. Met onze uitgebreide expertise zoeken wij voor u uit aan welke voorwaarden u in het kader van de CE-markering moet voldoen als u in China produceert.

 

Geen invoer uit China is mogelijk zonder conformiteitsverklaring en, indien van toepassing, CE-markering!

Agentur Frisch controleert graag de technische documentatie van uw productie voor u en stelt aan de hand daarvan de verklaring van overeenstemming op die u nodig hebt voor invoer en distributie in Duitsland.

 

CE-conforme productie in China en naleving van de CE-richtlijn is niet optioneel. Deze diensten zijn absoluut noodzakelijk om goederen in Duitsland te kunnen invoeren en verkopen. Het Frisch Agentschap adviseert u ook hierover graag.

 

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.