DIN-normen testen in China

China Import Agentur Frisch geeft u advies over de toepasselijke DIN-normen voor uw product uit China.

DIN-normen testen voor invoer uit China

DIN-normen testen

Naleving van DIN-normen in China

Het is de gouden standaard van de Duitse veiligheidseisen: De DIN-norm. DIN-normen beschrijven de eisen die worden gesteld aan een breed scala van producten en processen. De meeste DIN-normen zelf zijn niet wettelijk bindend. Het heeft alleen maar zin om ze te vervullen en te benoemen, omdat ze al alle eisen bevatten die in Duitsland aan een product kunnen worden gesteld. Als men aan deze wettelijke voorschriften probeert te voldoen zonder naar de norm te verwijzen, kost dat meestal veel meer tijd. Wij raden u daarom altijd aan de desbetreffende normen als leidraad te gebruiken.

Producten die niet voldoen aan de Duitse veiligheidsvoorschriften mogen niet in de handel worden gebracht.

Agentur Frisch biedt u de volgende diensten aan in verband met de naleving van DIN-normen in China:

  • Bepaling van de relevante normen voor uw product
  • Evaluatie van de normen
  • Concrete aanbevelingen voor actie voor uw product

Dit is een dienst waar u zeker gebruik van moet maken. Zonder een op normen gebaseerde veiligheidscontrole zijn er aanzienlijke problemen met de douane en andere autoriteiten te verwachten. In de meeste gevallen zullen producten niet in China kunnen worden ingevoerd zonder de DIN-normen te testen.

 

Bepaling van de relevante normen voor uw product

Als langdurige importeur van China hebben wij reeds een grote verscheidenheid aan goederen ingevoerd en kennen wij de relevante normen. Ongebruikelijke producten zijn ook opgenomen. In principe valt elk product onder het Duitse/Europese normenlandschap, van schepgravers tot nagelknippers. Vaak is er meer dan één norm of richtsnoer met betrekking tot de productgroep. Wij bepalen voor u welke normen relevant zijn voor het product dat u uit China importeert.

 

Evaluatie van de normen

Met de normen die wij voor uw product vaststellen, kunt u zelf aan de slag om de eisen uit te zoeken en eraan te voldoen.

Of u kunt de zaak in onze handen leggen. Met onze ervaring en knowhow kunnen wij in de meeste gevallen de productgerelateerde eisen veel efficiënter bepalen.

Wij zoeken voor u uit aan welke eisen uit welke normen u moet voldoen.

Dit kan bijvoorbeeld in het kader van het testen van DIN-normen in China:

  • Bouw
  • Materialen
  • Textuur
  • Verboden stoffen
  • Vereiste informatie

 

 

Concrete aanbevelingen voor actie voor uw product

Onze diensten omvatten desgewenst het afleiden van aanbevelingen voor maatregelen voor uw importproduct uit de vastgestelde normen. Wij analyseren uw individuele situatie en ontwikkelen concrete oplossingen om te voldoen aan de DIN-normen in China.

Als uw importeur in China zijn wij daarvoor bij uitstek geschikt – wij kennen uw productieprocessen als geen ander. Bovendien kunnen wij putten uit onze rijke ervaring en op zo kort mogelijke termijn passende maatregelen voorstellen of in gang zetten.

Vaak kunnen normconforme producten met weinig moeite worden gerealiseerd door vooraf aanpassingen te doen of in een vroeg stadium te optimaliseren.

 

Actualiteit van het onderzoek naar DIN-normen in China

De normen worden om de vijf jaar opnieuw bezien en zo nodig bijgewerkt. Bovendien kunnen technische of andere innovaties zelfs vóór deze termijn tot nieuwe uitgaven leiden. Daardoor kunnen eisen die kort geleden nog geldig waren, nu al achterhaald zijn. Agentur Frisch zorgt ervoor dat u altijd op de actuele normatieve basis werkt.

 

Laat de naleving van DIN-normen in China niet aan het toeval over – leg het in handen van Agentur Frisch!

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.