Speelgoed importeren uit China

Speelgoed importeren uit China in overeenstemming met alle normen en richtlijnen.

Productie van speelgoed en artikelen voor kinderen in China

Koop speelgoed en artikelen voor kinderen veilig uit China.

Speelgoedrichtlijn

Overeenstemming met DIN EN 71 voor producten uit China

Speelgoed komt rechtstreeks in contact met het lichaam van kinderen – vooral met hun slijmvliezen – en is daarom onderworpen aan bijzonder strenge voorschriften. Voorwerpen die als speelgoed worden verkocht, mogen aantoonbaar geen gevaar opleveren voor kinderen of derden. Bovendien moet aan verdere eisen worden voldaan. U als distributeur bent volledig verantwoordelijk. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat de relevante regelgeving wordt nageleefd. De belangrijkste daarvan zijn de verordening inzake de veiligheid van speelgoed (2e ProdSV) en de daarop gebaseerde norm DIN EN 71. Uw verplichtingen omvatten:

 • CE-markering
 • Details zoals:
  • Adressen van plaatsen van vervaardiging en opslag
  • Informatie over ontwerp en vervaardiging
  • Informatie over de wijze waarop bij de vervaardiging van het speelgoed de overeenstemming met de Europese geharmoniseerde normen wordt gewaarborgd.
  • Certificaat van typeonderzoek

Als uw importeur in China ondersteunen wij u graag bij de naleving van DIN EN 71 voor producten uit China. Wij adviseren u over de noodzakelijke maatregelen, voeren indien nodig tests uit in de testlaboratoria van onze dochteronderneming en stellen alle noodzakelijke documenten voor u op, van de testrapporten voor uw technische documentatie tot de verklaring van overeenstemming.

 

Voldoet aan DIN EN 71 voor productie in China

De speelgoedrichtlijn is van toepassing op bijna elk voorwerp dat is ontworpen of vervaardigd als speelgoed voor kinderen jonger dan 14 jaar. Rammelaars en bijtringen horen er net zo goed bij als glijbanen, schommels of stokpaardjes. Voor al deze producten geldt: wie deze producten wil invoeren, moet de DIN EN 71-test in China laten uitvoeren.

Er zijn echter ook een aantal uitzonderingen. De volgende producten vallen niet onder de speelgoedrichtlijn:

 • Sportuitrusting
 • Vuurwerk
 • Kledingsieraden voor kinderen
 • Legpuzzels met meer dan 500 stukjes
 • Folklore en decoratieve poppen

Deze goederen zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 2009/48/EG (voorheen Richtlijn 88/378/EEG) en kunnen worden onderworpen aan eigen bepalingen.

 

Testen van speelgoed in het DIN EN 71 testlaboratorium in China

Als u als Duitse handelaar speelgoed wilt verkopen, is het essentieel om de vereiste DIN EN 71-tests in China te laten uitvoeren. Alleen zo kunt u bewijzen dat uw product ongevaarlijk is en geschikt voor verkoop op de Duitse markt. BEIDE Compliance Laboratory is een dochteronderneming van het Frisch Agency en exploiteert zijn eigen DIN EN 71 testlaboratoria in China.

In de DIN EN 71 testlaboratoria in China van het bedrijf BEIDE Compliance Laboratory kunt u via ons de vereiste tests laten uitvoeren door hooggekwalificeerd personeel en in professionele laboratoria. Wij garanderen naleving van de hoogste normen in onze DIN EN 71-tests in China. Onze medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd en werken in onberispelijke laboratoriumomstandigheden. Zo weet u zeker dat ook verdere controles en inspecties voor u geen problemen opleveren.

 

Laat DIN EN 71-tests uitvoeren door gerenommeerde laboratoria

Om te voldoen aan DIN EN 71 voor producten uit China is het belangrijk dat u de vereiste tests alleen laat uitvoeren door erkende en betrouwbare instanties. Wie hier spaart, spaart aan de verkeerde kant. Agentur Frisch adviseert u graag over de keuze van het DIN EN 71 testlaboratorium in China, maar beveelt in de eerste plaats de testdiensten van BEIDE Compliance Laboratory aan, omdat hier betrouwbare resultaten kunnen worden verwacht.

 

Agentur Frisch en BEIDE Compliance Laboratory – uw partners voor DIN EN 71 testen in China.

 

Telkens weer komt speelgoed uit China in het nieuws. Dit komt waarschijnlijk doordat veel importeurs de EU-voorschriften niet naleven of er gewoon niet mee vertrouwd zijn. Niet-naleving van de EU-voorschriften voor speelgoed of artikelen voor kinderen dreigt niet alleen met inbeslagneming door de douaneautoriteiten, maar ook met waarschuwingen van concurrerende bedrijven die zich benadeeld voelen omdat zij de artikelen tegen een veel hogere prijs moeten aanbieden dan het bedrijf dat de voorschriften niet naleeft.

Veel ernstiger is echter de schade die kinderen kunnen oplopen als zij bijvoorbeeld speelgoed met giftige chemische toevoegingen in hun mond stoppen of kleding dragen met allergieverwekkende stoffen. Bovendien is men medeverantwoordelijk voor het feit dat arbeiders in China tijdens de productie in contact komen met goedkope schadelijke chemicaliën, die alleen verwerkt kunnen worden omdat de importeur de mogelijke schade voor de latere gebruikers negeert.

 

 

Gifstoffen in kinderartikelen uit China
Dit nieuws heeft alle ouders van jonge kinderen gealarmeerd: Eenmaal per jaar publiceert de Commissie van de EU een jaarverslag, “Rapex” genaamd, dat de functie heeft van een systeem voor snelle waarschuwing. Volgens het verslag moesten inspecteurs uit Europa vorig jaar ongeveer 2.500 gezondheidsgevaarlijke producten van de markt halen. Dit betrof meer dan een kwart van het kinderspeelgoed zoals poppen, eendjes voor in bad, teddyberen en andere artikelen voor jonge kinderen. Het meeste speelgoed dat gevaarlijk is voor de gezondheid van kinderen kwam volgens de Europese inspecteurs uit China. Helaas is dit probleem al lange tijd wijdverbreid en worden er vaak giftige stoffen aangetroffen in speelgoed uit de Volksrepubliek China. In het verleden ging dit zelfs zo ver dat het Duitse bureau voor consumentenbescherming in 2007 van de EU-Commissie een stop op de invoer van speelgoed uit China eiste.

De consumentenbeschermers rechtvaardigden deze eis door te zeggen dat Brussel geen invoer van speelgoed uit China kan tolereren zolang de autoriteiten van de Volksrepubliek niet kunnen garanderen dat de goederen die zij produceert volledig veilig zijn voor de gezondheid van kinderen. De toenmalige Bondsregering en de EU-Commissie werden door de consumentenbescherming beschuldigd van een gebrek aan bewustzijn van het probleem.

Helaas heeft het debat uit het verleden niets opgeleverd. In die tijd kwam ongeveer 70% van al het speelgoed uit China, wat nu is opgelopen tot meer dan 90%. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2011 bleek dat de productieomstandigheden in Azië meer dan slecht waren. De in Hongkong gevestigde arbeidsrechtenorganisatie Students & Scholars against Corporate Misbehaviour (kortweg Sacom) heeft tijdens undercoveronderzoeken geïnfiltreerd in Chinese kinderspeelgoedfabrieken. Helaas was het onderzoek zeer alarmerend:
Oplosmiddelen en giftige chemicaliën werden openlijk uitgestald op de werkplekken. De werknemers gebruiken geen handschoenen of beschermende maskers voor hun eigen bescherming. Er zijn weekmakers gesignaleerd die de verboden stoffen DINP en DIDP bevatten, die kanker kunnen veroorzaken of de lever kunnen aantasten. Uit het rapport Students & Scholars against Corporate blijkt dat grote westerse bedrijven zoals Mattel, Lego, Disney, Matchbox, Mc Donalds en Fisher Price hun goederen betrekken uit fabrieken die zich niet houden aan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op het gebied van gezondheidspreventie.
De Chinese regering zei dat zij deze zaken zou onderzoeken en passende maatregelen tegen de betrokken fabrieken zou nemen. Helaas zonder verdere actie. De media uit China zelf hebben herhaaldelijk gemeld dat in speelgoed en goederen van kunststof giftige stoffen zijn ontdekt die schadelijk zijn voor de gezondheid. China heeft herhaaldelijk negatieve aandacht gekregen en wordt niet langer vertrouwd voor de veiligheid van zijn kinderen. Zelfs de lokale bevolking koopt vaak speelgoed uit het buitenland om de Chinese productie de rug toe te keren. Vaak wordt eco-gecertificeerd houten speelgoed uit Duitsland gekocht als de financiële situatie van een Chinees gezin het toelaat.

Ook de lokale arbeiders die het speelgoed produceren moeten duur betalen met hun gezondheid. Vaak hebben arbeiders geen andere optie dan te werken in de grote fabrieken. Ze hebben de lonen absoluut nodig om te overleven. Hoewel er in China veiligheidsvoorschriften voor de werkplek bestaan, leven de meeste fabrieken deze uit kostenoverwegingen niet na. Naar verluidt werken de werknemers in de aanloop naar Kerstmis op stukloonbasis. 140 overuren per maand zijn niet ongewoon. Velen krijgen niet eens een arbeidscontract en worden illegaal tewerkgesteld. De werknemers krijgen geen beschermende kleding voor hun werk en worden permanent blootgesteld aan de zeer giftige chemicaliën.

Omdat de Commissie van de EU geen invloed heeft op de wetgeving in de Volksrepubliek China, kan geen directe druk op de Chinese regering worden uitgeoefend. Wat kunnen ouders aan dit probleem doen? Een groot deel van het speelgoed op de Europese markt komt uit China. Ouders moeten bij de aankoop van speelgoed altijd letten op een CE-markering. Dit zijn gestandaardiseerde EU-richtsnoeren voor speelgoed.
De bepaling stelt dat een CE-markering zichtbaar op het speelgoed zelf of op de verpakking van het speelgoed moet worden aangebracht. De naam en het adres van het bedrijf moeten ook duidelijk en zichtbaar op de verpakking staan. Dus als u geen CE-markering/GS-zegel en informatie over de detailhandelaar vindt, is het speelgoed niet door de EU getest en veilig. In Europa mag speelgoed zonder CE-markering niet officieel worden verkocht. Toch is er veel speelgoed op de markt dat niet gecertificeerd is, bijvoorbeeld namaak, op de zwarte markt, enz. Vaak brengen kleine handelaren ook ongetest speelgoed op de markt en verkopen het via hun eigen distributiekanalen. Let daarom altijd op het CE-certificaat en koop bij betrouwbare dealers. U moet sceptisch zijn als u op een tamelijk onbekende homepage of bij onbekende handelaren koopt, bijvoorbeeld op Ebay of Amazon.
Als een onverpakt stuk speelgoed sterk naar chemische stoffen ruikt, gebruik het dan niet. Zuigen en in de mond stoppen kan gevaarlijk zijn voor uw kind en kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Hulp is ook beschikbaar bij het Duitse bureau voor consumentenbescherming, waar zorgzame ouders belangrijke informatie kunnen krijgen.

Speelgoed importeren uit China

Speelgoed is onderworpen aan veel strenge invoerregels – en terecht.

Ongeveer 70% van het in de Europese regio verkochte speelgoed komt uit de Aziatische regio (meestal uit China). Als importeur moet u op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften, die vooral van belang zijn voor Speelgoed zijn zeer strikt uitgesproken, de westerse wereld observeren. In de afgelopen jaren hebben zich herhaaldelijk ingrijpende wijzigingen voorgedaan in de Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG). Wat vaak wordt onderschat is het feit dat de importeur volledig verantwoordelijk is voor het waarborgen van de productveiligheid in dit land. Hoewel hij verhaal kan nemen op de fabrikant, is dit in de praktijk om verschillende redenen moeilijk. Het is een feit dat de wereldhandel, met name in het gevoelige product kinderspeelgoed, lang niet zo vrij is als men zou denken. Maar alsimporteur van speelgoed uit China, wat is belangrijk? om in detail op te letten?

Het agentschap Frisch International Consulting GmbH & Co. KG is uw partner wanneer u Veilig speelgoed importeren uit China zou willen. U kunt ons per e-mail bereiken op info@ag-frisch.de of per telefoon onder 0 30 32 89 68 83.


Geactualiseerde speelgoedrichtlijn (2009/48/EG)

Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed trad reeds in 2009 in werking en telt vandaag meer dan 150 bladzijden. Essentiële veiligheidseisen, waarschuwingen en noodzakelijke technische documentatie worden hier specifiek geregeld. Daarnaast bevat de richtlijn belangrijke definities (bv. functioneel speelgoed, waterspeelgoed, activiteitspeelgoed, chemisch speelgoed) en uitleg over voorwerpen die niet als speelgoed in de zin van deze richtlijn worden beschouwd.

Naast de hier voorgestelde wijziging moet een importeur altijd de basisjurisprudentie over dit onderwerp in de gaten houden. Dat komt omdat er bijna elk jaar nieuwe specificaties en beperkingen zijn waaraan moet worden voldaan. In 2014 waren er bijvoorbeeld wijzigingen in de eisen voor speelgoed met betrekking tot het nikkelgehalte. En in 2017 is de eerder genoemde Speelgoedrichtlijn aangepast met betrekking tot onder meer het loodgehalte in speelgoed en zijn ook specifieke grenswaarden voor chemische stoffen in speelgoed ingevoerd.

Aangezien milieubescherming en gezondheid in Duitsland en Europa veel belangrijker worden geacht dan in de Aziatische regio, moet de importeur deze onderwerpen beslist uitvoerig behandelen. Er zij met name op gewezen dat er sinds begin 2007 een verbod bestaat op speciale ftalaten, d.w.z. weekmakers, in PVC-speelgoed. In het geval van elektronisch speelgoed moet soms aan verdere voorschriften (bijvoorbeeld VDE-voorschriften) worden voldaan.

Ondanks het steeds toenemende aantal voorschriften wordt de speelgoedrichtlijn nog steeds van vele kanten bekritiseerd. Zo worden veel toegestane grenswaarden door de federale regering zelfs als te hoog aangemerkt. Dit geldt met name voor de grenswaarden voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, die als chemische weekmakers voor diverse producten worden gebruikt.

Overigens: Het voorbeeld van de Amerikaanse speelgoedgigant Mattel laat zien wat er gebeurt als de geldende voorschriften niet worden nageleefd. Die moest in 2007 enkele miljoenen stuks speelgoed terugroepen omdat er in verboden hoeveelheden loodhoudende verf op was aangebracht.
Chinese handelaren eraan herinneren dat zij de Duitse normen moeten naleven
Niet elke Chinese producent kan speelgoed produceren volgens geldige Europese of Duitse normen. Als u de importeur van meet af aan het gevoel geeft dat hij voortdurend controle heeft, zal hij zich waarschijnlijk inspannen om zich aan te passen.

Tussen haakjes: De meeste Chinese speelgoedfabrikant bevinden zich in Shanghai. Vooral in de provincies Jiangsu, Anhio, Zhejiang of in Guangdong.

In principe is elke Speelgoed importeur aanbevolen de fabrikant een zogenaamde EG-verklaring van overeenstemming te laten ondertekenen. Dit is een bevestiging dat de speelgoedfabrikant aan alle vereiste gezondheids- en veiligheidseisen voldoet. Meer bepaald wordt in de praktijk bevestigd dat aan de reeds beschreven voorschriften van de EG-richtlijn 2009/48/EG is voldaan. Een dergelijke verklaring bevestigt dus het positieve resultaat van een overeenstemmingsbeoordelingsprocedure. Een voorbeeldformulier voor een verklaring van overeenstemming is onder meer te vinden bij de Kamer van Koophandel en Industrie (IHK). Belangrijk: De verklaring van overeenstemming moet ten minste tien jaar worden bewaard.

Als de bevestiging beschikbaar is, kan de in Europa vereiste CE-markering van het desbetreffende speelgoed worden uitgevoerd. De CE-markering garandeert de koper dat aan alle richtlijnen is voldaan – dat is althans de bedoeling. In de praktijk kan elke speelgoedfabrikant zelf de CE-markering aanbrengen (zonder voorafgaande controle op de naleving van de voorschriften). Op sommige artikelen moet de CE-markering rechtstreeks worden aangebracht, voor andere is het voldoende als de informatie op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing staat.

Bovendien kan een onderzoek bij de Duitse TÜV nuttig en passend zijn. Hier kunt u wellicht nagaan of het speelgoed in kwestie in Duitsland legaal mag worden verkocht.

In de eerste plaats is de importeur aansprakelijk – niet de producent

In tegenstelling tot wat men in eerste instantie zou denken, is de fabrikant in het Verre Oosten niet altijd aansprakelijk voor de productveiligheid. Allereerst is het de importeur die de rap moet nemen als contactpersoon en verantwoordelijke (zie: Wet Productaansprakelijkheid – ProdHaftG). De aansprakelijkheid is gebaseerd op wie het speelgoed in de EU invoert of “in de handel brengt”. Daarom moet de importeur ervoor zorgen dat met name de grenswaarden voor verontreinigende stoffen worden nageleefd. Natuurlijk is de speelgoedproducent dienovereenkomstig aansprakelijk tegenover de importeur – maar volgens de Chinese wet. In de praktijk is het dienovereenkomstig moeilijk om de fabrikant ter plaatse met succes aan te klagen. Een vooronderzoek, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (IHK), kan duidelijkheid verschaffen en zo nodig ophelderen of de betrokken fabrikant in het verleden al eens in positieve of negatieve zin in het nieuws is gekomen.

Pas op voor namaakproducten!

In principe is het natuurlijk niet toegestaan om nagemaakt merkspeelgoed uit China in Europa in te voeren. Als de douane dergelijke vervalsingen ontdekt, zal zij de betrokken zending in beslag nemen en de producten laten vernietigen. Uiteraard ontvangt de importeur geen financiële compensatie. Indien nodig zullen zelfs bijkomende gerechtelijke procedures worden opgestart. Een soortgelijke procedure wordt gevolgd wanneer de douane een redelijke overtuiging heeft dat de veiligheids- of gezondheidsvoorschriften niet zijn nageleefd. In geval van twijfel zal de douane de levering tegenhouden en een inspectie eisen.

De speelgoedimporteur moet er ook voor zorgen dat op geen enkele andere wijze inbreuk wordt gemaakt op merk- of octrooirechten. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen Audi, BMW of Mercedes-logo op de speelgoedauto mag staan als de fabrikant de desbetreffende licenties niet kan aantonen.

Risico’s duurzaam minimaliseren

Om het eigen risico als importeur te beperken, moet men niet “blindelings” vertrouwen op de Chinese producent. Het is raadzamer om stap voor stap te werk te gaan, wat als volgt zou kunnen zijn: Allereerst moet de importeur een monster van het speelgoed verkrijgen, dat hij kan laten controleren op overeenstemming met de regelgeving (met name de speelgoedrichtlijn 2009/48/EG). In dit verband wordt ook een zogenaamde pre-productie-inspectie aanbevolen, waarbij de grondstoffen al voor het begin van de productie worden gecontroleerd. Ook moet de kwaliteit tijdens het productieproces herhaaldelijk worden gecontroleerd. Ten slotte moet de importeur streven naar definitieve aanvaarding en controle ter plaatse in Duitsland.
Conclusie

Productveiligheid is een onderwerp dat serieus wordt genomen, vooral in Europa. De Chinese speelgoedproducenten zijn zich daar nu ook van bewust. Niettemin mag de naleving van de regelgeving, als “lex specialis” hier de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG, niet aan het toeval worden overgelaten. In het bijzonder moet de speelgoedimporteur het grootste belang hechten aan de naleving van de maximale verontreinigingswaarden. Als u als importeur nog twijfelt, kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld het agentschap Frisch, de Duitse TÜV of de Kamer van Koophandel en Industrie (IHL) en om ondersteuning vragen.

 

Agentur Frisch ondersteunt u bij het risicoloos en met inachtneming van de wettelijke voorschriften in China aankopen van speelgoed en kinderartikelen uit China en het importeren daarvan in Duitsland. Neem contact met ons op via info@ag-frisch.de of Tel: 0 30 32 89 68 83.

Meer dan 5000 tevreden klanten.

 

Ik heb de Frisch Agency opdracht gegeven een groot meubelstuk in China te laten produceren en het vervolgens naar Duitsland te brengen. Er was de hele tijd een vlotte communicatie per mail! Zeer snelle en betrouwbare antwoorden gaven mij voortdurend de geruststelling die essentieel is bij een dergelijke onderneming. Ik werd steeds door de bureaucratische jungle geholpen en er werden geen formulieren vergeten of verkeerd ingevuld. Zeer lovenswaardig!

 

Marco

Helemaal top. Beter dan dit wordt het niet. Advies en uitvoering kunnen niet beter. Wij zijn meer dan tevreden na verschillende bestellingen bij dit bedrijf en zetten onze samenwerking voort.

 

Simone L.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Whatsapp
Skype
Share
Xing
Xing
Copy link
SOCIALICON