Agentur Frisch: Onze algemene voorwaarden

tussen de opdrachtgever

– hierna te noemen de Vennootschap –

en

Frisch International Consulting GmbH & Co KG Agentschap
– hierna te noemen handelsagent –

Algemene voorwaarden voor handelsagentuurovereenkomsten (alle overeenkomsten die op commissiebasis of met vaste tarieven voor geboekte invoerpakketten worden afgewikkeld).

in overeenstemming met de basisvoorwaarden van HGB § 84 e.v., zie ook de geldigheid voor de inkoper; W. Kohlhammer blz. 107 sectie b. Alleen als er niet uitdrukkelijk een permanente samenwerking is overeengekomen of als de provisie geleidelijk tot nul wordt teruggebracht, is het makelaarsrecht van toepassing.

AV voor consulten (op uurbasis).

Algemene voorwaarden voor logistieke contracten/verzendingen en magazijnen

1. voor transportorders geldt dat de facturering uiterlijk twee weken na ingebruikname dient plaats te vinden en dat de betaling dan meestal onmiddellijk, en anders binnen twee weken dient te geschieden.

2. de logistieke prijs heeft betrekking op volle containers voor containerlevering per spoor, indien de container gelost moet worden, een hefplatform moet worden gebracht en vervolgens de levering per rechtstreekse vrachtwagen moet plaatsvinden, vraag ik om dringende kennisgeving vooraf, aangezien wij dan anders moeten rekenen. Indien het spoor volgeboekt is, zal het nodig zijn over te schakelen op een directe vrachtwagen, hetgeen hogere kosten met zich meebrengt, opslagkosten en kosten van de directe vrachtwagen worden in rekening gebracht naargelang de uitgaven en komen ten laste van de klant.

3. de aanbiedingen voor vracht verwijzen altijd naar de vertrekdatum van het schip of de vertrekdatum van het vliegtuig, bv. als u op de 30. van een maand een bestelling plaatsen op een aanbieding die geldig is tot 31e van de maand, dan is het vertrek niet meer mogelijk tot het verstrijken van de geldigheidsduur van het aanbod. De datum waarop u het aanbod heeft aanvaard, is hier niet van toepassing.

4. transportverzekering volgens display (ongeveer 3 tot 5 promille van de waarde van de goederen, min. 20 euro).

5. alle vervoer- en opslagoperaties moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de onderneming en de handelsagent hoeft deze instructies niet te controleren of in twijfel te trekken. De onderneming draagt de aansprakelijkheid voor de op haar verzoek verrichte diensten (bijv. herverpakking, keuze van het vrachttype, enz.). Zie ook Logistiek AV § 4.1 en 5.1.

6. voor het verdere vervoer wordt de dienstverlener gekozen op basis van de gewenste transittijd (Express Premium = 1 tot 2 dagen, Express Economy = 3 tot 10 dagen, luchtvracht 7 tot 16 dagen, spoor 16 tot 30 dagen, zeevaart = 30 tot 60 dagen, vrachtwagen afhankelijk van de afstand vanaf drie dagen). De opdrachtgever zorgt ervoor dat de verpakking voldoende is voor de wijze van vervoer of geeft de handelsagent vooraf alle instructies indien de goederen opnieuw moeten worden verpakt.

De onderneming zorgt voor het nodige materiaal (karton, plakband) of, indien de handelsagent dit ter beschikking stelt, draagt de kosten ervan.

8. opslagkosten, bijvoorbeeld wegens wachttijd voor het spoor of de vrachtwagen of bij de douane, alsmede kosten van douanecontroles en andere officiële maatregelen komen ten laste van de klant.

Anders zijn de algemene voorwaarden voor expediteurs (link hierboven) van toepassing.